Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 4280 PLN
Mechanik motocyklowy 3920 PLN
Nauczyciel 3930 PLN
Dietetyk 3210 PLN
Barman 3500 PLN
Pracownik kuchni 2900 PLN
Serwisant urządzeń 5020 PLN
Księgowy 4450 PLN
Bioinżynier 5280 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2013 roku

24.02.2014 Barbara Kotowicz
W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach pracowników z maksymalnie rocznym stażem pracy, pochodzące z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie całkowite brutto nowozatrudnionego pracownika w 2013 roku wyniosło 2 632 PLN. Było o około 37% niższe od wynagrodzenia bardziej doświadczonych pracowników (mediana ich wynagrodzenia to 4 200 PLN). W artykule są zawarte dane o wynagrodzeniach w pierwszej pracy osób z różnym wykształceniem oraz z podziałem na województwa i wybrane stanowiska pracy. Artykuł zawiera 4 wykresy i 1 tabelę.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Płace nowych i bardziej doświadczonych pracowników


Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników z maksymalnie rocznym stażem pracy, wyniosła w 2013 roku 2 632 PLN. Stanowiło to około 53% zarobków pracowników z doświadczeniem, liczącym od 11 do 15 lat pracy. Osoby, które przepracowały 2-3 lata, zarobiły przeciętnie 3 300 PLN, czyli o 25% więcej od świeżo zatrudnionych.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto pracowników
o różnych stażach pracy (w 2013 roku, w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPracownicy o stażu pracy przekraczającym 1 rok, zarabiali przeciętnie 4 200 PLN. To o 60% więcej od tych, którzy dopiero zaczęli pracę. Jedna czwarta respondentów z najkrótszym stażem pracy otrzymywała zarobki poniżej 2 000 PLN. 25% najlepiej zarabiających początkujących pracowników otrzymała pensje powyżej 3 550 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników zaczynających pracę
i tych o większym stażu pracy (w 2013 roku, w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPoziom wykształcenia i stanowisko pracy a zarobki nowego pracownika


Mediana zarobków początkujących pracowników z wyższym wykształceniem kształtowała się na poziomie 2 700 – 3 000 PLN. Największą pierwszą pensję dostały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim. 25% z nich zarabiało ponad 3 828 PLN. Absolwenci szkół zawodowych, średnich i policealnych zarabiali w swojej pierwszej pracy przeciętnie około 2 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem
o stażu pracy nieprzekraczającym roku (w 2013 roku, w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPrzeciętne zarobki „na start” w wysokości powyżej 3 000 PLN otrzymali na przykład programiści (3 502 PLN), analitycy finansowi (3 400 PLN) i konstruktorzy (3 200 PLN). Wśród stanowisk, które nie osiągnęły progu 2 000 PLN znalazły się: magazynier (1 955 PLN) i sprzedawca/kasjer (1 850 PLN).

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników o maksymalnie rocznym stażu pracy
na wybranych stanowiskach (w 2013 roku, w PLN)

wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

programista

80

3 000

3 502

4 683

analityk finansowy

61

2 800

3 400

4 250

konstruktor

94

2 600

3 200

3 850

tester oprogramowania

64

2 200

3 000

4 000

inżynier budowy

81

2 500

2 800

3 500

technolog produkcji

52

2 300

2 700

3 250

księgowy

51

2 100

2 700

3 500

specjalista ds. handlowych/przedstawiciel handlowy

44

1 805

2 318

3 009

asystent projektanta (budownictwo)

112

2 000

2 300

2 959

pracownik administracyjny/asystent/asystentka

121

1 600

2 000

2 500

konsultant telefoniczny w dziale obsługi klienta

49

1 700

2 000

2 600

magazynier

80

1 719

1 955

2 343

sprzedawca/kasjer

110

1 600

1 850

2 241

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia „na start” w różnych województwach


W 2013 roku wynagrodzenia wyższe od mediany płac ogółem dla pracowników z maksymalnie rocznym doświadczeniem odnotowano w trzech województwach: mazowieckim (3 000 PLN), dolnośląskim (2 800 PLN) i małopolskim (2 715 PLN). Najniższe pierwsze pensje otrzymali pracownicy z województwa świętokrzyskiego (2 000 PLN), warmińsko-mazurskiego (2 055 PLN) i podkarpackiego (2 075 PLN).

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto nowych pracowników pracujących
w różnych województwach (w 2013 roku, w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Barbara Kotowicz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".