Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 3550 PLN
Inżynier elektronik 6200 PLN
Manager regionalny 9640 PLN
Nauczyciel biologii 3830 PLN
Konsultant podatkowy 6850 PLN
Szklarz 3870 PLN
Specjalista ds. sem 7280 PLN
Wykrawacz 4000 PLN
Frezer CNC 4900 PLN
Opiekun medyczny 2840 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ogólne badanie praktyk premiowania

03.01.2022 Mikołaj Pecold
Podczas jednego z naszych webinarów mającego miejsce pod koniec czwartego kwartału roku 2021 przeprowadziliśmy ankietę, której celem było zbadanie podstawowych zasady premiowania w organizacjach. W badaniu wzięło udział 75 przedstawicieli firm z obszaru HR, w tym specjaliści, kadra kierownicza oraz kadra zarządzająca.
Charakterystyka próby
Wśród uczestników badania przeważali specjaliści z obszaru HR (51%), ale pojawiły się również osoby zajmujące się wynagrodzeniami i benefitami (18%) oraz kadrami i płacami (11%), a także będące właścicielami firm (11%). Większość respondentów była zatrudniona w firmach z kapitałem polskim (53%). Uczestnicy badania reprezentowali głównie organizacje zatrudniające do 200 osób (36%) i powyżej 1000 osób (35%).

Informacje ogólne
Na pytanie: “Czy pracownicy w Państwa firmie otrzymują płacę zmienną?” prawie wszyscy odpowiedzieli twierdząco. Najczęściej oferowaną formą płacy zmiennej jest nagroda (premia uznaniowa). Przyznaje ją 27% badanych firm. Na kolejnych pozycjach znalazły się: premia uzależniona od realizacji celów/KPI (24%) i nagrody roczne (17%).

Rodzaje premiowania w firmach

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


W firmach zatrudniających do 200 osób najpopularniejsza jest prowizja. Zarówno w firmach z zatrudnieniem od 200 do 1000 osób, jak i tych zatrudniających powyżej 1000 dominują premie za udział w projektach i premie uzależnione od realizacji celów.
Różnice występują również między firmami z kapitałem polskim i zagranicznym. Organizacje należące do pierwszej kategorii wykorzystują głównie premie za udział w projektach oraz prowizje, natomiast w firmach z kapitałem zagranicznym przeważa premia za realizację celów.
Na pytanie “Czy wszystkie grupy pracowników obowiązują te same zasady premiowania?” 80% uczestników stwierdziło, że w ich firmach zasady premiowania są inne dla różnych grup pracowników. Zdecydowana większość firm posiada od 2 do 4 rozwiązań/systemów premiowania (np. inne system dla działu produkcji i inny dla administracji).
Większość ankietowanych na pytanie „Ile celów premiowych mają średnio pracownicy w Państwa firmie?”, potwierdziła, że pracownicy mają po 2 - 3 cele premiowe, zaś niewiele mniej powiedziało, że w ich organizacji najczęściej stosuje się od 4 do 6 celów.

Ilość celów premiowych w firmach

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w organizacjach można zaobserwować, że wraz ze wzrostem zatrudnienia rośnie liczba celów premiowych. W firmach małych przeważnie pracownicy mają 2-3 cele, w firmach średnich porównywalne grupy pracowników ma 2 – 3 oraz 4 - 6 celów premiowych, natomiast w organizacjach dużych ponad połowa stosuje 4 – 6 celów.

Informacje o premiowaniu
Większość (65%) ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie “Czy jest warunek uruchamiający wypłatę premii?”. Wśród firm zatrudniających powyżej 200 osób, odsetek ten wynosi 72%, natomiast w firmach małych prawie połowa firm takiego warunku nie wprowadza.
Na pytanie „Czy jest określona wysokość premii docelowej?” 72% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmach określa się wysokość premii docelowej.

Czy w firmie jest określona wartość premii docelowej?

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Firmy z kapitałem polskim oraz zatrudniające do 200 osób najrzadziej określają wysokość premii docelowej. Natomiast wielkie firmy (zatrudniające powyżej 1000 osób) i z kapitałem zagranicznym robią to częściej.
Wyniki wskazują, że w prawie połowie badanych firm pracownik nie potrafi samodzielnie obliczyć premii (pytanie “Czy pracownicy potrafią samodzielnie określić swój poziom premii?”). Występuje także zależność - im większa firma, tym mniejsza liczba pracowników potrafi obliczyć swoje wynagrodzenie zmienne.

Czy pracownicy potrafią samodzielnie określić swój poziom premii?

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & SedlakZmiany w premiowaniu podczas pandemii
60% firm nie wprowadzała zmian dotyczących płacy zmiennej w trakcie pandemii. Wśród tych, które zmiany wprowadziły, najczęściej są firmy o zatrudnieniu powyżej 1000 osób.

Czy w czasie pandemii wprowadzono zmiany dotyczące płacy zmiennej?

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Najczęściej wprowadzaną zmianą było wstrzymanie premii regulaminowych. Firmy o kapitale polskim, które zdecydowały się na taki ruch stanowiły 65%, a biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia przeważnie krok taki podejmowały firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników.

Podsumowanie
Z zebranych danych można wywnioskować, że mniejsze firmy częściej stosują nagrody uznaniowe, a większe opierają swoje premie na mierzalnych celach. Im mniejsza firma tym prostsze mechanizmy naliczania premii są stosowane (np. prowizja występuje częściej). W zdecydowanej większości firm funkcjonuje kilka systemów premiowania, które dopasowane są do odpowiednich grup pracowników. Organizacje duże oraz te z kapitałem zagranicznym dużo częściej określają poziom premii docelowej i nakładają warunki nadrzędne potrzebne do uzyskania premii.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".