Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 5740 PLN
Kierowca kat. C + E 3990 PLN
Nauczyciel chemii 3830 PLN
Business Analyst 7760 PLN
Recepcjonistka 3580 PLN
Kontroler produkcji 4300 PLN
Lekarz rodzinny 9580 PLN
Lekarz radiolog 6750 PLN
Biolog 3790 PLN
Nanotechnolog 4810 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Cele premiowania różnych grup pracowników

03.01.2022 Mikołaj Pecold
Podczas webinaru przeprowadzonego w IV kwartale 2021 zbadaliśmy, jakie cele premiowania wykorzystują firmy w różnych działach. Badanie przeprowadzone było wśród 75 przedstawicieli HR z firm działającym w Polsce. Głównym celem badania było sprawdzenie od jakich celów w 4 działach - produkcji, administracji, sprzedaży i IT - zależy wypłacana premia.
Cele premiowe

Jakie cele ogólnofirmowe finansowe wykorzystywane są w Państwa organizacji

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Na pytanie “Jakie cele ogólnofirmowe finansowe są wykorzystywane w Państwa organizacji?” większość ankietowanych odpowiedziała, że najczęściej wykorzystuje się zysk i przychód.
Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, 11% firm mniejszych nie wykorzystuje wcale celów finansowych, wśród pozostałych najczęstszy był zysk i przychód. Zauważono także zależność, że im większa firma, tym częściej stosuje się takie cele jak koszt i marżę.

Pracownicy produkcji

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna pracowników działu produkcji

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


W odpowiedzi na pytanie „Na jakich celach oparta jest płaca zmienna pracowników działu produkcji?” organizacje najczęściej wskazywały cele ogólnofirmowe ilościowe oraz indywidualne jakościowe.
W polskich firmach płaca zmienna pracowników produkcji oparta jest w głównej mierze o cele indywidualne jakościowe i ilościowe. W organizacjach o kapitale zagranicznym większy nacisk kładzie się na cele ogólnofirmowe ilościowe i jakościowe.

Specjaliści działu administracji

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna pracowników działu administracji

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Premie pracowników działu administracji bazują najczęściej na celach indywidualnych jakościowych oraz ogólnofirmowych finansowych.
Tak samo było w firmach o kapitale polskim, natomiast wśród zagranicznych korzystano głównie z celów ogólnofirmowych finansowych.

Specjaliści IT

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna specjalistów IT

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Specjalistom IT w badanych organizacjach najczęściej wyznacza się cele indywidualne jakościowe oraz ogólnofirmowe finansowe.
Z danych wynika, że firmy o kapitale zagranicznym częściej stosują cele ogólnofirmowe w przeciwieństwie do firm o kapitale polskim, które preferują cele indywidualne.
W firmach zatrudniających do 200 osób w przypadku specjalistów IT nie wykorzystuje się celów indywidualnych ilościowych. W większych firmach wskaźnik ten jest często stosowany.

Specjaliści sprzedaży

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna specjalistów działu sprzedaży

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Specjaliści działu sprzedaży przeważnie premiowani są na podstawie celów ogólnofirmowych ilościowych oraz indywidualnych finansowych.
W firmach zagranicznych przeważały cele indywidualne finansowe, natomiast w polskich ogólnofirmowe ilościowe.
Wraz ze wzrostem zatrudnienia można dostrzec stopniowe zwiększenie znaczenia celów zespołowych, które rzadko występują w małych firmach.

Podsumowanie
Najczęściej w firmach do obliczania premii wykorzystuje się cele ogólnofirmowe finansowe, a spośród nich zysk lub przychód. Równie często firmy wykorzystują cele indywidualne jakościowe i ilościowe (np. jakość obsługi klienta, liczba błędów, czy wolumen sprzedaży).
Biorąc pod uwagę różne działy w firmach, cele są dostosowywane do zakresu odpowiedzialności pracownika. W działach administracji i IT najczęściej stosowane są cele ogólnofirmowe finansowe i indywidualne jakościowe, natomiast w działach produkcji i sprzedaży większe nacisk kładzie się na cele ogólnofirmowe ilościowe i indywidualne jakościowe lub finansowe.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".