Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Cele premiowania różnych grup pracowników

03.01.2022 Mikołaj Pecold
Podczas webinaru przeprowadzonego w IV kwartale 2021 zbadaliśmy, jakie cele premiowania wykorzystują firmy w różnych działach. Badanie przeprowadzone było wśród 75 przedstawicieli HR z firm działającym w Polsce. Głównym celem badania było sprawdzenie od jakich celów w 4 działach - produkcji, administracji, sprzedaży i IT - zależy wypłacana premia.
Cele premiowe

Jakie cele ogólnofirmowe finansowe wykorzystywane są w Państwa organizacji

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Na pytanie “Jakie cele ogólnofirmowe finansowe są wykorzystywane w Państwa organizacji?” większość ankietowanych odpowiedziała, że najczęściej wykorzystuje się zysk i przychód.
Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, 11% firm mniejszych nie wykorzystuje wcale celów finansowych, wśród pozostałych najczęstszy był zysk i przychód. Zauważono także zależność, że im większa firma, tym częściej stosuje się takie cele jak koszt i marżę.

Pracownicy produkcji

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna pracowników działu produkcji

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


W odpowiedzi na pytanie „Na jakich celach oparta jest płaca zmienna pracowników działu produkcji?” organizacje najczęściej wskazywały cele ogólnofirmowe ilościowe oraz indywidualne jakościowe.
W polskich firmach płaca zmienna pracowników produkcji oparta jest w głównej mierze o cele indywidualne jakościowe i ilościowe. W organizacjach o kapitale zagranicznym większy nacisk kładzie się na cele ogólnofirmowe ilościowe i jakościowe.

Specjaliści działu administracji

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna pracowników działu administracji

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Premie pracowników działu administracji bazują najczęściej na celach indywidualnych jakościowych oraz ogólnofirmowych finansowych.
Tak samo było w firmach o kapitale polskim, natomiast wśród zagranicznych korzystano głównie z celów ogólnofirmowych finansowych.

Specjaliści IT

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna specjalistów IT

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Specjalistom IT w badanych organizacjach najczęściej wyznacza się cele indywidualne jakościowe oraz ogólnofirmowe finansowe.
Z danych wynika, że firmy o kapitale zagranicznym częściej stosują cele ogólnofirmowe w przeciwieństwie do firm o kapitale polskim, które preferują cele indywidualne.
W firmach zatrudniających do 200 osób w przypadku specjalistów IT nie wykorzystuje się celów indywidualnych ilościowych. W większych firmach wskaźnik ten jest często stosowany.

Specjaliści sprzedaży

Na jakich celach oparta jest płaca zmienna specjalistów działu sprzedaży

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak


Specjaliści działu sprzedaży przeważnie premiowani są na podstawie celów ogólnofirmowych ilościowych oraz indywidualnych finansowych.
W firmach zagranicznych przeważały cele indywidualne finansowe, natomiast w polskich ogólnofirmowe ilościowe.
Wraz ze wzrostem zatrudnienia można dostrzec stopniowe zwiększenie znaczenia celów zespołowych, które rzadko występują w małych firmach.

Podsumowanie
Najczęściej w firmach do obliczania premii wykorzystuje się cele ogólnofirmowe finansowe, a spośród nich zysk lub przychód. Równie często firmy wykorzystują cele indywidualne jakościowe i ilościowe (np. jakość obsługi klienta, liczba błędów, czy wolumen sprzedaży).
Biorąc pod uwagę różne działy w firmach, cele są dostosowywane do zakresu odpowiedzialności pracownika. W działach administracji i IT najczęściej stosowane są cele ogólnofirmowe finansowe i indywidualne jakościowe, natomiast w działach produkcji i sprzedaży większe nacisk kładzie się na cele ogólnofirmowe ilościowe i indywidualne jakościowe lub finansowe.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".