Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Chief accountant 6354 PLN
Lekarz 3607 PLN
Dyrektor kreatywny 9538 PLN
Kierownik drogerii 4000 PLN
Windykator terenowy 4396 PLN
Windykator 4396 PLN
Sortownik paczek 2330 PLN
Projektant odzieży 4210 PLN
Fotoreporter 3297 PLN
Kierownik referatu 5300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 084 PLN
- 0.8% (m/m)    6.6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - wrzesień 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Maslowa teoria treści

Maslow w swojej klasycznej teorii podzielił potrzeby na dwie grupy. Do potrzeb niższego rzędu zaliczył fizjologiczne i bezpieczeństwa, do wyższego rzędu przynależności, uznania i samorealizacji. Im niżej dana potrzeba znajduje się w hierarchii, tym jest bardziej podstawowa. Według Maslowa, po zaspokojeniu potrzeby niższego rzędu pojawia się chęć zaspokojenia potrzeby zajmującej wyższe miejsce w hierarchii. Teoria ta wywarła ogromny wpływ na późniejsze badania. Krytycy zarzucają Maslowowi uproszczone podejście: nie wszyscy ludzie - ich zdaniem - zaspokajają potrzeby w podanej kolejności. Ponadto niektóre czynniki mogą zaspokajać wiele potrzeb - na przykład pieniądze, mogą być też przez niektórych traktowane jako wskaźnik personalnej wartości.

Patrz też: Motywacja, Motywatory
Zobacz więcej haseł