Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Maslowa teoria treści

Maslow w swojej klasycznej teorii podzielił potrzeby na dwie grupy. Do potrzeb niższego rzędu zaliczył fizjologiczne i bezpieczeństwa, do wyższego rzędu przynależności, uznania i samorealizacji. Im niżej dana potrzeba znajduje się w hierarchii, tym jest bardziej podstawowa. Według Maslowa, po zaspokojeniu potrzeby niższego rzędu pojawia się chęć zaspokojenia potrzeby zajmującej wyższe miejsce w hierarchii. Teoria ta wywarła ogromny wpływ na późniejsze badania. Krytycy zarzucają Maslowowi uproszczone podejście: nie wszyscy ludzie - ich zdaniem - zaspokajają potrzeby w podanej kolejności. Ponadto niektóre czynniki mogą zaspokajać wiele potrzeb - na przykład pieniądze, mogą być też przez niektórych traktowane jako wskaźnik personalnej wartości.

Patrz też: Motywacja, Motywatory
Zobacz więcej haseł