Słownik

Maslowa teoria treści

Maslow w swojej klasycznej teorii podzielił potrzeby na dwie grupy. Do potrzeb niższego rzędu zaliczył fizjologiczne i bezpieczeństwa, do wyższego rzędu przynależności, uznania i samorealizacji. Im niżej dana potrzeba znajduje się w hierarchii, tym jest bardziej podstawowa. Według Maslowa, po zaspokojeniu potrzeby niższego rzędu pojawia się chęć zaspokojenia potrzeby zajmującej wyższe miejsce w hierarchii. Teoria ta wywarła ogromny wpływ na późniejsze badania. Krytycy zarzucają Maslowowi uproszczone podejście: nie wszyscy ludzie - ich zdaniem - zaspokajają potrzeby w podanej kolejności. Ponadto niektóre czynniki mogą zaspokajać wiele potrzeb - na przykład pieniądze, mogą być też przez niektórych traktowane jako wskaźnik personalnej wartości.

Patrz też: Motywacja, Motywatory
Zobacz więcej haseł