Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Technolog produkcji 5040 PLN
Elektromonter 4630 PLN
Magazynier 3660 PLN
Sprzątaczka domowa 2690 PLN
Księgowy 5710 PLN
Associate 5220 PLN
Zwrotnicowy 3520 PLN
Fund Accountant 5870 PLN
Asystent osobisty 4070 PLN
Informatyk medyczny 4650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy

Koncepcja wartościowania przy pomocy metod analityczno-punktowych sprowadza się do spostrzeżenia, że na wartość pracy mają wpływ różne czynniki (kryteria), które stosunkowo łatwo można zidentyfikować i dokonywać wyceny poszczególnych stanowisk przez ich pryzmat. Metody analityczno-punktowe dezagregują zatem każde stanowisko pracy na elementy, które mają wpływ na jego wartość. Ocena dokonywana jest na bazie porównania zaobserwowanych wymagań stanowiska w zakresie poszczególnych kryteriów z opisami wzorcowymi (definicjami stopni spełnienia poszczególnych kryteriów).

Każda metoda analityczno-punktowa składa się z minimum trzech elementów:
1. zestawu kryteriów wyceny pracy wraz z liczbą poziomów spełnienia każdego kryterium,
2. wag odzwierciedlających względną ważność każdego kryterium oceny oraz punktacji dla wyróżnionych poziomów natężenia (stopni spełnienia) wszystkich kryteriów,
3. zasad przyznawania punktów dla poszczególnych poziomów każdego kryterium (tzw. kluczy analitycznych).

To najpowszechniej stosowana i zalecana przez Międzynarodową Organizację Pracy metoda wartościowania pracy, zwana w skrócie punktową. W 1950 Organizacja Pracy określiła główne kryteria oceny trudności pracy w postaci tzw. schematu genewskiego (wymagania fizyczne, umysłowe, odpowiedzialność, warunki środowiska pracy). Technika ta z czasem rozwijała się i ulegała wzbogaceniu oraz dostosowaniu do zmieniających się warunków społeczno - gospodarczych.

Etapy konstrukcji modelu oceny trudności pracy w oparciu o analityczno - punktowe metody wartościowania pracy to:
• dobór syntetycznych kryteriów wartościowania pracy
• wyszczególnienie kryteriów elementarnych,
• ustalenie "wag" poszczególnych kryteriów syntetycznych,
• ustalenie ilości stopni trudności dla każdego elementarnego kryterium oceny,
• przyporządkowanie określonej ilości punktów poszczególnym kryteriom elementarnym
• w każdym stopniu trudności.

Patrz też: Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł