Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 124 PLN
- 1.1% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - sierpień 2019 (r/r) 2.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy

Koncepcja wartościowania przy pomocy metod analityczno-punktowych sprowadza się do spostrzeżenia, że na wartość pracy mają wpływ różne czynniki (kryteria), które stosunkowo łatwo można zidentyfikować i dokonywać wyceny poszczególnych stanowisk przez ich pryzmat. Metody analityczno-punktowe dezagregują zatem każde stanowisko pracy na elementy, które mają wpływ na jego wartość. Ocena dokonywana jest na bazie porównania zaobserwowanych wymagań stanowiska w zakresie poszczególnych kryteriów z opisami wzorcowymi (definicjami stopni spełnienia poszczególnych kryteriów).

Każda metoda analityczno-punktowa składa się z minimum trzech elementów:
1. zestawu kryteriów wyceny pracy wraz z liczbą poziomów spełnienia każdego kryterium,
2. wag odzwierciedlających względną ważność każdego kryterium oceny oraz punktacji dla wyróżnionych poziomów natężenia (stopni spełnienia) wszystkich kryteriów,
3. zasad przyznawania punktów dla poszczególnych poziomów każdego kryterium (tzw. kluczy analitycznych).

To najpowszechniej stosowana i zalecana przez Międzynarodową Organizację Pracy metoda wartościowania pracy, zwana w skrócie punktową. W 1950 Organizacja Pracy określiła główne kryteria oceny trudności pracy w postaci tzw. schematu genewskiego (wymagania fizyczne, umysłowe, odpowiedzialność, warunki środowiska pracy). Technika ta z czasem rozwijała się i ulegała wzbogaceniu oraz dostosowaniu do zmieniających się warunków społeczno - gospodarczych.

Etapy konstrukcji modelu oceny trudności pracy w oparciu o analityczno - punktowe metody wartościowania pracy to:
• dobór syntetycznych kryteriów wartościowania pracy
• wyszczególnienie kryteriów elementarnych,
• ustalenie "wag" poszczególnych kryteriów syntetycznych,
• ustalenie ilości stopni trudności dla każdego elementarnego kryterium oceny,
• przyporządkowanie określonej ilości punktów poszczególnym kryteriom elementarnym
• w każdym stopniu trudności.

Patrz też: Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł