Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Ile wynosi Pana/i miesięczne wynagrodzenie brutto?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik ciągników 3050 PLN
Analityk sprzedaży 5071 PLN
Team leader spedycji 7000 PLN
PR Specialist 4396 PLN
Nauczyciel psycholog 3251 PLN
Szef kuchni 4419 PLN
Tokarz 3165 PLN
Asystent spedytora 2845 PLN
Audytor IT 8302 PLN
Zwrotnicowy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 921 PLN
3.1% (m/m)    7.6% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - październik 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły premium


Premiowanie pracowników działów helpdesk

Działy helpdesk zajmują się obsługą i rozwiązywaniem problemów zgłaszanych przez użytkowników. Najczęściej ich praca dotyczy technologii informatycznych. Odpowiadają oni na zapytania wykorzystując tradycyjne metody komunikacji jak telefon, mail oraz nowoczesne jak czaty internetowe czy rozmowy wideo. Najczęściej usługi helpdesk są darmowe i świadczy się je na rzecz klientów korzystających z usług firmy. Często również duże organizacje posiadają swoje wewnętrzne działy helpdesk będące do dyspozycji pracowników. Ze względu na istotny wpływ takich działów na poziom zadowolenia użytkowników warto stworzyć dla nich skuteczny system premiowy, który będzie motywował ich do lepszej pracy. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kryteria premiowe, które można wobec nich zastosować. czytaj więcej Data publikacji: 27.11.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Jak wyjaśnić pracownikowi, że jest wynagradzany sprawiedliwie?

Rozmowy na temat wynagrodzeń są trudne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Pierwszą linią kontaktu są zazwyczaj bezpośredni menedżerowie, dlatego warto zadbać o ich odpowiednie przygotowanie do tej roli. czytaj więcej Data publikacji: 24.10.2018 Autor: Jagoda Zygiert

Kryteria premiowania działów IT – czy istnieją skuteczne?

Kiedy chcemy dokonać oceny pracy działu IT, pojawia się pytanie: które czynniki mają największe znaczenie? Jakość produktu, satysfakcja odbiorcy, czy może terminowość? Kryteriów może być wiele, ale czy istnieją takie, które będą uniwersalne, obiektywne, a ponadto nie będą kreowały niepożądanych nawyków wśród pracowników? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w poniższym artykule. czytaj więcej Data publikacji: 22.10.2018 Autor: Kamil Preidl

Jak pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Niniejszy artykuł pokazuje w jaki sposób pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia. Bazuje on na badaniach przeprowadzonych w latach 2008-2012 przez Chartered Institute of Personnel and Development. W pierwszej kolejności omówiono zatem jak zmieniały się płace osób biorących udział w badaniu. Następnie zwrócono uwagę na to co według zatrudnionych powinno być powodem przyznania podwyżki. W dalszej części opracowania pokazano jakie są źródła satysfakcji oraz przyczyny niezadowolenia zatrudnionych, wynikające ze wzrostu ich wynagrodzenia zasadniczego. Na zakończenie zwrócono uwagę na istotność komunikacji w procesie przyznawania podwyżek oraz sformułowano pięć najważniejszych wniosków wynikających z badania. czytaj więcej Data publikacji: 10.09.2018 Autor: Patrycja Grzesińska

Compa ratio jako narzędzie zarządzania tabelami płac

Tworzenie systemu wynagrodzeń nie kończy się na opracowaniu tabeli płac. Kolejnym zadaniem stojącym przed specjalistą ds. wynagrodzeń jest zarządzanie stworzonym systemem. Kluczowym obszarem tego procesu jest bieżące monitorowanie zależności, jaka występuje pomiędzy założoną polityką płac (w tym również polityką podwyżek) a realizowaną praktyką wynagrodzeń w firmie. Jednym z bardziej przydatnych narzędzi jest analiza compa ratio zwana również analizą względnej pozycji płac. czytaj więcej Data publikacji: 28.08.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Matryce podwyżek – jak je budować?

Podwyżki to temat, który elektryzuje – pracodawców z powodu rosnących kosztów, pracowników ze względu na własne oczekiwania. Aby uniknąć uznaniowości i zwiększyć transparentność wynagrodzeń, proces przyznawania podwyżek można w dużym stopniu zautomatyzować. Pomocne przy tym okazać się mogą matryce podwyżek, dzięki którym zarządzanie wynagrodzeniami stanie się prostsze, a przyznane podwyżki bardziej zrozumiałe. czytaj więcej Data publikacji: 28.08.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Praktyki premiowania w branży IT w 2018 roku

W czerwcu 2018 roku wydaliśmy Raport płacowy dla branży IT, w którym udział wzięły 84 firmy z całej Polski. Zawiera on dane dla 102 stanowisk z różnych pionów: usług internetowych, analiz danych, wsparcia technicznego, bezpieczeństwa IT, konsultingu i wdrożeń, projektowo-programistycznego oraz kierownictwa. czytaj więcej Data publikacji: 31.07.2018 Autor: Jagoda Zygiert

Projektowanie długoterminowych planów motywacyjnych

Długoterminowe dodatki motywacyjne stanowią zazwyczaj największą część wynagrodzenia kierownictwa firmy. Stąd też ważne jest, aby długoterminowy plan motywacyjny był zaprojektowany w sposób wiążący korzyści pracowników i interesariuszy firm. W niniejszym artykule znajdą Państwo opis najistotniejszych kwestii, jakie powinny zostać rozważone podczas opracowywania i wdrażania długoterminowego planu motywacyjnego. Punktem wyjścia jest opis znaczenia oraz funkcji, jakie pełni tego rodzaju plan w kontekście zarządzania. Następnie przeanalizowano typowe mierniki efektywności oraz zaprezentowano, jak powiązać plan z długookresowymi celami organizacyjnymi. Pozostała część artykułu skupia się na opisie najpowszechniejszych form wynagrodzenia długoterminowego, tj.: opcjach na akcje, akcjach o ograniczonej zbywalności oraz akcjach uzależnionych od efektywności. czytaj więcej Data publikacji: 26.07.2018 Autor: Artur Pałasz

Podsumowanie raportu „HR Insights Report Compensation & Benefits”

Wzrost różnic w wynagrodzeniach. Adaptacja i strategiczne wykorzystanie modelu łącznych korzyści z pracy oraz wykorzystanie technologii ułatwiającej zarządzanie talentami to główne trendy zaobserwowane przez autorów raportu „HR Insights Report Compensation & Benefits”. czytaj więcej Data publikacji: 27.06.2018 Autor: Paweł Rusocki

XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń - materiały z pierwszego dnia konferencji

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbyło się XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Tak jak przed rokiem, Forum odbyło się w Starej Zajezdni (ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków). Uczestnicy konferencji po raz kolejny podkreślili jej wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny wymiar prezentowanych informacji. Zachęcamy do osobistego przekonania się o wartości Forum podczas kolejnej edycji! Materiały z konferencji dostępne są tylko dla użytkowników premium portalu wynagrodzenia.pl. Poniżej zamieszczono prezentacje z pierwszego dnia konferencji. czytaj więcej Data publikacji: 12.06.2018