Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 7913 PLN
Elektronik 4324 PLN
Brand manager 7511 PLN
Nauczyciel plastyki 3251 PLN
Skarbnik 6924 PLN
Pracownik recepcji 2600 PLN
Asystent dyrektora 3737 PLN
Lekarz dermatolog 6828 PLN
Dealer walutowy 9342 PLN
Fund Accountant 5300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły premium


Wynagradzanie prowizyjne
- kiedy warto je stosować?

Wynagrodzenie prowizyjne jest formą udziału pracownika w osiąganych przez pracodawcę dochodach. Najczęściej stosowane jest w takich branżach jak: handel, marketing, czy ubezpieczenia, ale również w działalności usługowej, bankowej, logistycznej czy produkcyjnej. czytaj więcej Data publikacji: 30.01.2019 Autor: Agnieszka Sutor

Ocena stopnia trudności wprowadzania zmiany w systemie wynagradzania handlowców

Istotne zmiany systemu wynagradzania pracowników sprzedaży mogą być stosunkowo proste lub też bardzo trudne do przeprowadzenia. Zależy to od pięciu kluczowych aspektów, takich jak: wielkość organizacji, kultura w niej panująca, okoliczności zmiany, siła związku pomiędzy przedstawicielami i klientami oraz wartość utraconego przez pracowników dochodu. W niniejszym artykule skoncentrowano się przede wszystkich na opisaniu tych aspektów i zaprezentowaniu ich wpływu na poziom trudności planowanych zmian. Na zakończenie wymieniono kilka narzędzi ułatwiających wprowadzenie modyfikacji w systemie wynagradzania pracowników sprzedaży. Artykuł zawiera 2 tabele. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2019 Autor: Grzegorz Spólnik

Przejrzystość vs poufność – o transparentności wynagrodzeń

czytaj więcej Data publikacji: 18.12.2018

Jak zwiększyć wśród pracowników poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia

Podstawowym elementem systemu motywacyjnego jest wynagradzanie pracowników. Aby faktycznie był on narzędziem motywującym, należy zadbać o jego sprawiedliwość, inaczej może nawet mieć demotywujący wpływ na personel. Sprawiedliwość jest przekonaniem, że wszyscy będący w takiej samej sytuacji są traktowani przez pracodawcę w jednakowy sposób[PRZYPIS]Z. Sekuła Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. [/PRZYPIS]. Autor teorii sprawiedliwości, J. Stacey Adams wyróżnił jej dwa rodzaje, sprawiedliwość dystrybutywną oraz proceduralną. Sprawiedliwość dystrybutywna odnosi się do subiektywnej oceny dotyczącej podziału wynagrodzeń, natomiast sprawiedliwość proceduralna dotyczy procedur wynagradzania oraz sposobu ich przestrzegania[PRZYPIS] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.[/PRZYPIS]. Aby zapewnić odpowiedni poziom motywacji pracowników należy dbać o sprawiedliwość w obu tych wymiarach. Konsekwencje poczucia niesprawiedliwości mogą być bardzo dotkliwe, zarówno dla samego pracownika jaki i dla pracodawcy. Każdy zatrudniony porównuje swój wkład w pracę i otrzymywane wynagrodzeniem z wkładem i płacami innych pracowników na podobnych stanowiskach. W wyniku tego porównania dany pracownik może dojść do wniosku, że jest wynagradzany wyżej lub niżej w stosunku do innych. Na ogół pracownicy gorzej znoszą sytuacje przewartościowania ich pracy niż niedowartościowania, w szczególności w przypadku mężczyzn[PRZYPIS]Ibidem.[/PRZYPIS]. Skutki sprawiedliwego i niesprawiedliwego systemu wynagradzania zostały zaprezentowane na poniższym schemacie[PRZYPIS]Z. Sekuła Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.[/PRZYPIS]. czytaj więcej Data publikacji: 17.12.2018 Autor: Jagoda Zygiert

Premiowanie pracowników działów helpdesk

Działy helpdesk zajmują się obsługą i rozwiązywaniem problemów zgłaszanych przez użytkowników. Najczęściej ich praca dotyczy technologii informatycznych. Odpowiadają oni na zapytania wykorzystując tradycyjne metody komunikacji jak telefon, mail oraz nowoczesne jak czaty internetowe czy rozmowy wideo. Najczęściej usługi helpdesk są darmowe i świadczy się je na rzecz klientów korzystających z usług firmy. Często również duże organizacje posiadają swoje wewnętrzne działy helpdesk będące do dyspozycji pracowników. Ze względu na istotny wpływ takich działów na poziom zadowolenia użytkowników warto stworzyć dla nich skuteczny system premiowy, który będzie motywował ich do lepszej pracy. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kryteria premiowe, które można wobec nich zastosować. czytaj więcej Data publikacji: 27.11.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Jak wyjaśnić pracownikowi, że jest wynagradzany sprawiedliwie?

Rozmowy na temat wynagrodzeń są trudne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Pierwszą linią kontaktu są zazwyczaj bezpośredni menedżerowie, dlatego warto zadbać o ich odpowiednie przygotowanie do tej roli. czytaj więcej Data publikacji: 24.10.2018 Autor: Jagoda Zygiert

Kryteria premiowania działów IT – czy istnieją skuteczne?

Kiedy chcemy dokonać oceny pracy działu IT, pojawia się pytanie: które czynniki mają największe znaczenie? Jakość produktu, satysfakcja odbiorcy, czy może terminowość? Kryteriów może być wiele, ale czy istnieją takie, które będą uniwersalne, obiektywne, a ponadto nie będą kreowały niepożądanych nawyków wśród pracowników? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w poniższym artykule. czytaj więcej Data publikacji: 22.10.2018 Autor: Kamil Preidl

Jak pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

Niniejszy artykuł pokazuje w jaki sposób pracownicy postrzegają przyznawane im podwyżki wynagrodzenia. Bazuje on na badaniach przeprowadzonych w latach 2008-2012 przez Chartered Institute of Personnel and Development. W pierwszej kolejności omówiono zatem jak zmieniały się płace osób biorących udział w badaniu. Następnie zwrócono uwagę na to co według zatrudnionych powinno być powodem przyznania podwyżki. W dalszej części opracowania pokazano jakie są źródła satysfakcji oraz przyczyny niezadowolenia zatrudnionych, wynikające ze wzrostu ich wynagrodzenia zasadniczego. Na zakończenie zwrócono uwagę na istotność komunikacji w procesie przyznawania podwyżek oraz sformułowano pięć najważniejszych wniosków wynikających z badania. czytaj więcej Data publikacji: 10.09.2018 Autor: Patrycja Grzesińska

Compa ratio jako narzędzie zarządzania tabelami płac

Tworzenie systemu wynagrodzeń nie kończy się na opracowaniu tabeli płac. Kolejnym zadaniem stojącym przed specjalistą ds. wynagrodzeń jest zarządzanie stworzonym systemem. Kluczowym obszarem tego procesu jest bieżące monitorowanie zależności, jaka występuje pomiędzy założoną polityką płac (w tym również polityką podwyżek) a realizowaną praktyką wynagrodzeń w firmie. Jednym z bardziej przydatnych narzędzi jest analiza compa ratio zwana również analizą względnej pozycji płac. czytaj więcej Data publikacji: 28.08.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Matryce podwyżek – jak je budować?

Podwyżki to temat, który elektryzuje – pracodawców z powodu rosnących kosztów, pracowników ze względu na własne oczekiwania. Aby uniknąć uznaniowości i zwiększyć transparentność wynagrodzeń, proces przyznawania podwyżek można w dużym stopniu zautomatyzować. Pomocne przy tym okazać się mogą matryce podwyżek, dzięki którym zarządzanie wynagrodzeniami stanie się prostsze, a przyznane podwyżki bardziej zrozumiałe. czytaj więcej Data publikacji: 28.08.2018 Autor: Grzegorz Poręba