Stefa premium Zaproszenie do Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2017

Jak myślisz, kiedy zarobki w Polsce osiągną poziom wynagrodzeń w Unii Europejskiej?

Zarobki selekcjonerów piłkarskich reprezentacji, które zagrają na mundialu

Joachim Loew 3,8

Tite 3,4

Didier Deschamps 3,4

* roczne zarobki (mln EUR)

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent w dziale IT 3503 PLN
Sekretarz redakcji 4024 PLN
Tłumacz 4552 PLN
Dyżurny ruchu 3983 PLN
Krawiec 2118 PLN
Operator wiertarek 2845 PLN
Kierownik produkcji 7081 PLN
Hartownik 3770 PLN
E-commerce manager 8516 PLN
Masażysta 2600 PLN

wynagrodzenia - kwiecień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 839 PLN
- 0.9% (m/m)    12% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.9%

inflacja - kwiecień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły premium


XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń - materiały z pierwszego dnia konferencji

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbyło się XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Tak jak przed rokiem, Forum odbyło się w Starej Zajezdni (ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków). Uczestnicy konferencji po raz kolejny podkreślili jej wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny wymiar prezentowanych informacji. Zachęcamy do osobistego przekonania się o wartości Forum podczas kolejnej edycji! Materiały z konferencji dostępne są tylko dla użytkowników premium portalu wynagrodzenia.pl. Poniżej zamieszczono prezentacje z pierwszego dnia konferencji. czytaj więcej Data publikacji: 12.06.2018

XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń - materiały z drugiego dnia konferencji

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbyło się XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Tak jak przed rokiem, Forum odbyło się w Starej Zajezdni (ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków). Uczestnicy konferencji po raz kolejny podkreślili jej wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny wymiar prezentowanych informacji. Zachęcamy do osobistego przekonania się o wartości Forum podczas kolejnej edycji! Materiały z konferencji dostępne są tylko dla użytkowników premium portalu wynagrodzenia.pl. Poniżej zamieszczono prezentacje z pier dnia konferencji. czytaj więcej Data publikacji: 12.06.2018

Premia retencyjna – sposób na zbyt dużą rotację w firmie

Coraz więcej pracodawców skarży się na zbyt wysoką fluktuację kadr. Oznacza to, że nie wystarczy już zatrudnić pracownika, ale trzeba zadbać o to, aby pozostał w firmie na dłużej. W tym celu niektóre organizacje, poza premią rekrutacyjną czy rekomendacyjną, decydują się na wprowadzenie premii retencyjnej. Czy taki rodzaj gratyfikacji rzeczywiście może okazać się skuteczny? czytaj więcej Data publikacji: 30.05.2018 Autor: Maria Hajec

Co wypada wiedzieć o wynagradzaniu pracowników sprzedaży

Czy zarządzanie pracownikami sprzedaży jest skomplikowane? Przy tak sformułowanym pytaniu przychodzi na myśl tylko jedna odpowiedź – najpopularniejsza w dziedzinie zarządzania – „to zależy”. Jeśli pytamy o podstawy to jest ono bardzo proste. Tak jak narzędziem motywacji może być „kij lub marchewka” tak zarządzać pracownikami sprzedaży można poprzez system kontroli ich działań lub system wynagradzania. Gdy jednak zapytamy o szczegóły tych rozwiązań okazuje się, iż mogą one być wyjątkowo złożone. Kwestii wynagradzania pracowników sprzedaży nie sposób kompleksowo opisać w kilkustronicowym artykule. Dlatego też w niniejszym tekście poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z tym obszarem. Zgłębić temat pozwoli zaś Państwu wydana przez Sedlak & Sedlak książka, będąca pierwszą, polską, tak wyczerpującą odpowiedzią na pytanie o to „Jak wynagradzać pracowników sprzedaży?”. czytaj więcej Data publikacji: 30.05.2018 Autor: Grzegorz Spólnik

Powody, dla których nie warto redukować płacy (cz. 2)

Niniejszy artykuł jest analizą oraz próbą zrozumienia zjawiska sztywności wynagrodzeń. Główne pytanie, na które stara się odpowiedzieć autor, brzmi: „dlaczego, pomimo recesji gospodarczej, nie dochodzi do spadku wynagrodzeń?”. W artykule przedstawiono szereg teorii, za pomocą których próbowano znaleźć wyjaśnienie dla fenomenu sztywności płac. Wśród nich znalazły się między innymi: teoria Lucasa i Pappinga, teoria McLaughlina, teorie poszukiwania zatrudnienia, teoria płacy relatywnej Keynesa czy „model morale”. Następnie dokonano ich krytycznej analizy, popartej szeroko zakrojonymi badaniami. Która z teorii okazała się słuszna? W jaki sposób pracodawcy wyjaśniają niechęć wobec obniżania płac? Artykuł przetłumaczono za zgodą autora. czytaj więcej Data publikacji: 30.04.2018

Przygotowanie do wartościowania pracy - Analiza kryteriów

Wartościowanie pracy polega na ustaleniu hierarchicznej wartości poszczególnych stanowisk, w ramach danej organizacji. W większości analitycznych metod wartościowania pracy, kluczowym czynnikiem procesu jest właściwe zdefiniowanie oraz przeanalizowanie czynników określających charakter oraz złożoność danej pracy. Jest to możliwe dzięki przypisywaniu wartościowanym stanowiskom wag i stopni natężenia kreślonych przez kryteria wartościowania. W artykule opisano 11 najpopularniejszych kryteriów syntetycznych, oraz przedstawiono wskazówki ich zastosowania podczas wartościowania pracy. czytaj więcej Data publikacji: 25.04.2018 Autor: Agnieszka Kunysz

Wartościowanie stanowisk wolne od dyskryminacji płciowej

Przeprowadzenie dyskryminującego wartościowania stanowisk i zbudowanie na jego podstawach systemu wynagradzania stanowi doskonały sposób na uwikłanie się w procesy o traktowanie zatrudnionych niezgodnie z zapisami kodeksu pracy. Jeśli pracodawca nie zwrócić uwagi na problem równości płac kobiet i mężczyzn już na etapie procesu wartościowania wtedy, paradoksalnie, narzędzie służące zagwarantowaniu wewnętrznej sprawiedliwości wynagradzania może stać się źródłem jej braku. Aby taka sytuacja nie miała miejsca, warto mieć w pamięci porady zawarte w niniejszym artykule. Wskazują one jak prowadzić proces wartościowania stanowisk, aby uzyskać rezultaty ułatwiające skuteczną obronę przez zarzutami o brak równości w stawkach płac kobiet i mężczyzn. czytaj więcej Data publikacji: 25.04.2018 Autor: Grzegorz Spólnik

Indeksacja płac jako forma aktualizacji stawek wynagrodzeń

Firmy, aby się rozwijać i maksymalizować zysk powinny odpowiednio dobierać strategię wynagrodzeń, tak by motywować, utrzymywać pracowników i zachęcać ich do rozwoju. Dlatego istotnym działaniem z punktu widzenia pracodawcy oraz pracownika jest aktualizacja stawek wynagrodzeń. W tym artykule przeanalizujemy jedną z metod aktualizacji jaką jest indeksacja wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 28.03.2018 Autor: Emilia Zuzia

10 praktycznych wskazówek, jak efektywnie wynagradzać pracowników

Poniższy artykuł przedstawia w zwięzły i rzeczowy sposób 10 najważniejszych założeń dotyczących wynagradzania pracowników i planowania wynagrodzeń. czytaj więcej Data publikacji: 27.03.2018 Autor: Konrad Akowacz

Jak wykształcenie wiąże się z wynagrodzeniem menedżerów?

Wykształcenie pozytywnie wiąże się z wysokością wynagrodzenia, co do tego nie ma dziś wątpliwości. Mimo słyszanych czasem mitów, że „dziś już nie opłaca się uczyć”, badania naukowe dowodzą, że osoby o wyższym poziomie wykształcenia mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż ich mniej wykształceni koledzy (Jelonek, 2015; GUS, 2016; Kocór, Strzebońska, Dawid-Sawicka, 2015). czytaj więcej Data publikacji: 28.02.2018 Autor: Konrad Kulikowski