Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor wewnętrzny 6672 PLN
Strażnik miejski 3125 PLN
Psycholog kliniczny 3029 PLN
Ratownik WOPR 2615 PLN
Sprzątaczka 2105 PLN
Tokarz w metalu 3165 PLN
Serwisant maszyn 3707 PLN
Doradca ds. leasingu 5502 PLN
Aprobant 3705 PLN
Nastawniczy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 084 PLN
- 0.8% (m/m)    6.6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - wrzesień 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły premium


Obiektywne i subiektywne kryteria przyznawania płacy zmiennej

Pracodawcy przy premiowaniu pracowników mogą kierować się zarówno obiektywnymi, jak i subiektywnymi kryteriami. Ich dobór zależy w dużej mierze od zajmowanego przez pracownika stanowiska i szczebla, na którym jest zatrudniony. Sprawdźmy zatem w jakich sytuacjach stosować poszczególne rodzaje kryteriów i czy warto zdecydować się na kombinację obu z nich. czytaj więcej Data publikacji: 05.11.2019 Autor: Maria Hajec

Kiedy premia zmotywuje do pracy?

Kiedy premie będą motywowały pracowników? Czemu nasz system premiowania nie motywuje? Te pytania zapewne zadaje sobie niejeden specjalista zarządzania ludźmi. Wielu praktyków i badaczy próbowało rozwiązać problem motywacji pracowników, jednak wciąż jest to zagadnienie, które dzielnie opiera się eksploracjom. czytaj więcej Data publikacji: 17.09.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Performance management w praktyce jak obiektywnie ocenić efekty pracy?

Performance management to proces zarządzania efektywnością, którego jednym z najważniejszych elementów jest ocenianie pracowników. Ocenianie pracowników nie jest jedyną fazą performance management (por. WorldatWork, 2019a, 2019b; Denisi,Murphy 2017), jednak pełni w tym procesie istotną rolę, gdyż jest podstawą wynagradzania za efekty. Ocena efektów pracy to także źródło informacji zwrotnych dla pracowników o tym, jak im „idzie” praca, które to informacje są niezbędne dla zwiększania efektywności pracy. Ocena efektów pracy jest kluczowa w budowaniu efektywności organizacji, dlatego też jednym z najważniejszych w praktyce HR pytaniem jest to, jak właściwie oceniać efekty pracy? Różne konteksty organizacyjne mają swoją własną specyfikę, zatem nie sposób podać jednego cudownego sposobu oceny pracowników, możliwego do zastosowania we wszystkich firmach. Każda dobra ocena powinna być jednak rzetelna i obiektywna, można zatem spróbować wysunąć kilka użytecznych w praktyce wskazówek, jak właśnie taką ocenę osiągnąć. czytaj więcej Data publikacji: 03.09.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Performance management - dlaczego warto stosować obiektywne oceny w zarządzaniu efektywnością?

Czym jest performance management? Performance management, czyli zarządzanie efektywnością, to w praktyce HR termin niejednoznaczny i mający wiele interpretacji. Jednak według WorldatWork, wiodącego stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów zarządzania ludźmi, performance management to proces ukierunkowywania pracy i wysiłków poszczególnych pracowników, zespołów i całej organizacji na osiąganie celów biznesowych. Performance management obejmuje: ustalanie wzajemnych oczekiwań pomiędzy pracownikami i menedżerami, ocenę efektów pracy, feedback i ciągłe podnoszenie efektywności (WorldatWork, 2019a). czytaj więcej Data publikacji: 26.08.2019 Autor: Konrad Kulikowski

Wynagradzanie prowizyjne
- kiedy warto je stosować?

Wynagrodzenie prowizyjne jest formą udziału pracownika w osiąganych przez pracodawcę dochodach. Najczęściej stosowane jest w takich branżach jak: handel, marketing, czy ubezpieczenia, ale również w działalności usługowej, bankowej, logistycznej czy produkcyjnej. czytaj więcej Data publikacji: 30.01.2019 Autor: Agnieszka Sutor

Ocena stopnia trudności wprowadzania zmiany w systemie wynagradzania handlowców

Istotne zmiany systemu wynagradzania pracowników sprzedaży mogą być stosunkowo proste lub też bardzo trudne do przeprowadzenia. Zależy to od pięciu kluczowych aspektów, takich jak: wielkość organizacji, kultura w niej panująca, okoliczności zmiany, siła związku pomiędzy przedstawicielami i klientami oraz wartość utraconego przez pracowników dochodu. W niniejszym artykule skoncentrowano się przede wszystkich na opisaniu tych aspektów i zaprezentowaniu ich wpływu na poziom trudności planowanych zmian. Na zakończenie wymieniono kilka narzędzi ułatwiających wprowadzenie modyfikacji w systemie wynagradzania pracowników sprzedaży. Artykuł zawiera 2 tabele. czytaj więcej Data publikacji: 07.01.2019 Autor: Grzegorz Spólnik

Przejrzystość vs poufność – o transparentności wynagrodzeń

czytaj więcej Data publikacji: 18.12.2018

Jak zwiększyć wśród pracowników poczucie sprawiedliwości wynagrodzenia

Podstawowym elementem systemu motywacyjnego jest wynagradzanie pracowników. Aby faktycznie był on narzędziem motywującym, należy zadbać o jego sprawiedliwość, inaczej może nawet mieć demotywujący wpływ na personel. Sprawiedliwość jest przekonaniem, że wszyscy będący w takiej samej sytuacji są traktowani przez pracodawcę w jednakowy sposób[PRZYPIS]Z. Sekuła Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. [/PRZYPIS]. Autor teorii sprawiedliwości, J. Stacey Adams wyróżnił jej dwa rodzaje, sprawiedliwość dystrybutywną oraz proceduralną. Sprawiedliwość dystrybutywna odnosi się do subiektywnej oceny dotyczącej podziału wynagrodzeń, natomiast sprawiedliwość proceduralna dotyczy procedur wynagradzania oraz sposobu ich przestrzegania[PRZYPIS] M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.[/PRZYPIS]. Aby zapewnić odpowiedni poziom motywacji pracowników należy dbać o sprawiedliwość w obu tych wymiarach. Konsekwencje poczucia niesprawiedliwości mogą być bardzo dotkliwe, zarówno dla samego pracownika jaki i dla pracodawcy. Każdy zatrudniony porównuje swój wkład w pracę i otrzymywane wynagrodzeniem z wkładem i płacami innych pracowników na podobnych stanowiskach. W wyniku tego porównania dany pracownik może dojść do wniosku, że jest wynagradzany wyżej lub niżej w stosunku do innych. Na ogół pracownicy gorzej znoszą sytuacje przewartościowania ich pracy niż niedowartościowania, w szczególności w przypadku mężczyzn[PRZYPIS]Ibidem.[/PRZYPIS]. Skutki sprawiedliwego i niesprawiedliwego systemu wynagradzania zostały zaprezentowane na poniższym schemacie[PRZYPIS]Z. Sekuła Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.[/PRZYPIS]. czytaj więcej Data publikacji: 17.12.2018 Autor: Jagoda Zygiert

Premiowanie pracowników działów helpdesk

Działy helpdesk zajmują się obsługą i rozwiązywaniem problemów zgłaszanych przez użytkowników. Najczęściej ich praca dotyczy technologii informatycznych. Odpowiadają oni na zapytania wykorzystując tradycyjne metody komunikacji jak telefon, mail oraz nowoczesne jak czaty internetowe czy rozmowy wideo. Najczęściej usługi helpdesk są darmowe i świadczy się je na rzecz klientów korzystających z usług firmy. Często również duże organizacje posiadają swoje wewnętrzne działy helpdesk będące do dyspozycji pracowników. Ze względu na istotny wpływ takich działów na poziom zadowolenia użytkowników warto stworzyć dla nich skuteczny system premiowy, który będzie motywował ich do lepszej pracy. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kryteria premiowe, które można wobec nich zastosować. czytaj więcej Data publikacji: 27.11.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Jak wyjaśnić pracownikowi, że jest wynagradzany sprawiedliwie?

Rozmowy na temat wynagrodzeń są trudne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Pierwszą linią kontaktu są zazwyczaj bezpośredni menedżerowie, dlatego warto zadbać o ich odpowiednie przygotowanie do tej roli. czytaj więcej Data publikacji: 24.10.2018 Autor: Jagoda Zygiert