Stefa premium Zaproszenie do Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2017

Jak często Pana/Pani pracodawca przyznaje podwyżki?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Inkasent 3186 PLN
Konstruktor R&D 4788 PLN
Koordynator spedycji 7000 PLN
Operator DTP 4011 PLN
Ogrodnik szkółkarz 2748 PLN
Rdzeniarz 2726 PLN
Broker informacji 3572 PLN
Konduktor 3932 PLN
Blacharz budowlany 3297 PLN
Woźny 2179 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 798 PLN
- 0.6% (m/m)    7.5% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - sierpień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Wiedza

Najnowsze artykuły premium


Compa ratio jako narzędzie zarządzania tabelami płac

Tworzenie systemu wynagrodzeń nie kończy się na opracowaniu tabeli płac. Kolejnym zadaniem stojącym przed specjalistą ds. wynagrodzeń jest zarządzanie stworzonym systemem. Kluczowym obszarem tego procesu jest bieżące monitorowanie zależności, jaka występuje pomiędzy założoną polityką płac (w tym również polityką podwyżek) a realizowaną praktyką wynagrodzeń w firmie. Jednym z bardziej przydatnych narzędzi jest analiza compa ratio zwana również analizą względnej pozycji płac. czytaj więcej Data publikacji: 28.08.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Matryce podwyżek – jak je budować? Salary increase matrix – how to build it?

Podwyżki to temat, który elektryzuje – pracodawców z powodu rosnących kosztów, pracowników ze względu na własne oczekiwania. Aby uniknąć uznaniowości i zwiększyć transparentność wynagrodzeń, proces przyznawania podwyżek można w dużym stopniu zautomatyzować. Pomocne przy tym okazać się mogą matryce podwyżek, dzięki którym zarządzanie wynagrodzeniami stanie się prostsze, a przyznane podwyżki bardziej zrozumiałe. czytaj więcej Data publikacji: 28.08.2018 Autor: Grzegorz Poręba

Praktyki premiowania w branży IT w 2018 roku

W czerwcu 2018 roku wydaliśmy Raport płacowy dla branży IT, w którym udział wzięły 84 firmy z całej Polski. Zawiera on dane dla 102 stanowisk z różnych pionów: usług internetowych, analiz danych, wsparcia technicznego, bezpieczeństwa IT, konsultingu i wdrożeń, projektowo-programistycznego oraz kierownictwa. czytaj więcej Data publikacji: 31.07.2018 Autor: Jagoda Zygiert

Projektowanie długoterminowych planów motywacyjnych

Długoterminowe dodatki motywacyjne stanowią zazwyczaj największą część wynagrodzenia kierownictwa firmy. Stąd też ważne jest, aby długoterminowy plan motywacyjny był zaprojektowany w sposób wiążący korzyści pracowników i interesariuszy firm. W niniejszym artykule znajdą Państwo opis najistotniejszych kwestii, jakie powinny zostać rozważone podczas opracowywania i wdrażania długoterminowego planu motywacyjnego. Punktem wyjścia jest opis znaczenia oraz funkcji, jakie pełni tego rodzaju plan w kontekście zarządzania. Następnie przeanalizowano typowe mierniki efektywności oraz zaprezentowano, jak powiązać plan z długookresowymi celami organizacyjnymi. Pozostała część artykułu skupia się na opisie najpowszechniejszych form wynagrodzenia długoterminowego, tj.: opcjach na akcje, akcjach o ograniczonej zbywalności oraz akcjach uzależnionych od efektywności. czytaj więcej Data publikacji: 26.07.2018 Autor: Artur Pałasz

Podsumowanie raportu „HR Insights Report Compensation & Benefits”

Wzrost różnic w wynagrodzeniach. Adaptacja i strategiczne wykorzystanie modelu łącznych korzyści z pracy oraz wykorzystanie technologii ułatwiającej zarządzanie talentami to główne trendy zaobserwowane przez autorów raportu „HR Insights Report Compensation & Benefits”. czytaj więcej Data publikacji: 27.06.2018 Autor: Paweł Rusocki

XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń - materiały z pierwszego dnia konferencji

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbyło się XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Tak jak przed rokiem, Forum odbyło się w Starej Zajezdni (ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków). Uczestnicy konferencji po raz kolejny podkreślili jej wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny wymiar prezentowanych informacji. Zachęcamy do osobistego przekonania się o wartości Forum podczas kolejnej edycji! Materiały z konferencji dostępne są tylko dla użytkowników premium portalu wynagrodzenia.pl. Poniżej zamieszczono prezentacje z pierwszego dnia konferencji. czytaj więcej Data publikacji: 12.06.2018

XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń - materiały z drugiego dnia konferencji

W dniach 21-22 maja 2018 roku odbyło się XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń. Tak jak przed rokiem, Forum odbyło się w Starej Zajezdni (ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków). Uczestnicy konferencji po raz kolejny podkreślili jej wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny wymiar prezentowanych informacji. Zachęcamy do osobistego przekonania się o wartości Forum podczas kolejnej edycji! Materiały z konferencji dostępne są tylko dla użytkowników premium portalu wynagrodzenia.pl. Poniżej zamieszczono prezentacje z pier dnia konferencji. czytaj więcej Data publikacji: 12.06.2018

Premia retencyjna – sposób na zbyt dużą rotację w firmie

Coraz więcej pracodawców skarży się na zbyt wysoką fluktuację kadr. Oznacza to, że nie wystarczy już zatrudnić pracownika, ale trzeba zadbać o to, aby pozostał w firmie na dłużej. W tym celu niektóre organizacje, poza premią rekrutacyjną czy rekomendacyjną, decydują się na wprowadzenie premii retencyjnej. Czy taki rodzaj gratyfikacji rzeczywiście może okazać się skuteczny? czytaj więcej Data publikacji: 30.05.2018 Autor: Maria Hajec

Co wypada wiedzieć o wynagradzaniu pracowników sprzedaży

Czy zarządzanie pracownikami sprzedaży jest skomplikowane? Przy tak sformułowanym pytaniu przychodzi na myśl tylko jedna odpowiedź – najpopularniejsza w dziedzinie zarządzania – „to zależy”. Jeśli pytamy o podstawy to jest ono bardzo proste. Tak jak narzędziem motywacji może być „kij lub marchewka” tak zarządzać pracownikami sprzedaży można poprzez system kontroli ich działań lub system wynagradzania. Gdy jednak zapytamy o szczegóły tych rozwiązań okazuje się, iż mogą one być wyjątkowo złożone. Kwestii wynagradzania pracowników sprzedaży nie sposób kompleksowo opisać w kilkustronicowym artykule. Dlatego też w niniejszym tekście poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z tym obszarem. Zgłębić temat pozwoli zaś Państwu wydana przez Sedlak & Sedlak książka, będąca pierwszą, polską, tak wyczerpującą odpowiedzią na pytanie o to „Jak wynagradzać pracowników sprzedaży?”. czytaj więcej Data publikacji: 30.05.2018 Autor: Grzegorz Spólnik

Powody, dla których nie warto redukować płacy (cz. 2)

Niniejszy artykuł jest analizą oraz próbą zrozumienia zjawiska sztywności wynagrodzeń. Główne pytanie, na które stara się odpowiedzieć autor, brzmi: „dlaczego, pomimo recesji gospodarczej, nie dochodzi do spadku wynagrodzeń?”. W artykule przedstawiono szereg teorii, za pomocą których próbowano znaleźć wyjaśnienie dla fenomenu sztywności płac. Wśród nich znalazły się między innymi: teoria Lucasa i Pappinga, teoria McLaughlina, teorie poszukiwania zatrudnienia, teoria płacy relatywnej Keynesa czy „model morale”. Następnie dokonano ich krytycznej analizy, popartej szeroko zakrojonymi badaniami. Która z teorii okazała się słuszna? W jaki sposób pracodawcy wyjaśniają niechęć wobec obniżania płac? Artykuł przetłumaczono za zgodą autora. czytaj więcej Data publikacji: 30.04.2018