Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 8400 PLN
Inżynier sieci IT 8430 PLN
Pracownica sklepu 3480 PLN
Programista Python 12150 PLN
Researcher 4810 PLN
Monter okien 3940 PLN
Trendsetter 4780 PLN
Country Tax Lead 14660 PLN
Tłoczarz w metalu 4100 PLN
Projektant wnętrz 4430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016

06.03.2017 Łukasz Jaszcz
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia uniwersytetów publicznych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W artykule uwzględniono osoby posiadające tytuł magistra jednej z 18 uczelni, wymienionych w tabeli 1. W dalszej części artykułu wszelkie wzmianki na temat „uniwersytetów” będą odnosić się wyłącznie do tych uczelni.
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2016 roku wzięło udział 17 649 osób deklarujących posiadanie tytułu magistra jednego z polskich publicznych uniwersytetów. Mediana ich zarobków wyniosła 4 200 PLN brutto. Połowa ankietowanych zarabiała w przedziale od 3 000 do 6 320 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia publicznych uniwersytetów w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższą medianę zarobków w 2016 roku mieli magistrowie, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Warszawskim (5 500 PLN brutto). Kolejni w zestawieniu są absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (4 500 PLN brutto) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (4 430 PPLN brutto). Najmniej zarabiali magistrowie po uniwersytetach w Białymstoku (3 300PLN brutto), Rzeszowie (3 258 PLN brutto) oraz Kielcach (3 055 PLN brutto). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na znaczne różnice w liczbie badanych z poszczególnych uniwersytetów. Przypominamy zatem, że poniższe zestawienie ma charakter poglądowy.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Uniwersytet Warszawski

2 331

4 000

5 500

8 500

Uniwersytet Gdański

1 334

3 200

4 500

6 800

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1 700

3 148

4 430

6 500

Uniwersytet Łódzki

1 737

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Wrocławski

1 437

3 100

4 300

6 500

Uniwersytet Zielonogórski

466

3 200

4 210

6 300

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 436

3 000

4 200

6 125

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 157

2 950

4 000

6 000

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 157

2 850

4 000

6 000

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

344

3 069

4 000

5 700

Uniwersytet Śląski w Katowicach

1 237

2 850

3 900

5 730

Uniwersytet Szczeciński

830

2 951

3 900

5 640

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

779

2 800

3 800

5 540

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

267

2 755

3 541

5 000

Uniwersytet Opolski

367

2 775

3 500

4 800

Uniwersytet w Białymstoku

348

2 600

3 300

5 000

Uniwersytet Rzeszowski

412

2 429

3 258

4 492

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

310

2 400

3 055

4 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuStudia studiom nierówne


Jak pokazuje tabela 2. więcej zarabiały osoby, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym. Rozpiętość miedzy medianami miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi w tym wypadku 427 PLN.

Wynagrodzenia absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia publicznych uniwersytetów w 2016 roku (brutto w PLN)

tryb studiów

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

stacjonarne

13 188

3 100

4 300

6 600

niestacjonarne

4 461

2 900

3 873

5 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 1. przedstawia mediany wynagrodzeń absolwentów uniwersytetów publicznych zatrudnionych w wybranych branżach. Kryterium doboru była próba badanych, która w tym wypadku musiała być większa niż 1 000 osób. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali magistrowie w branży IT (6 000 PLN). Najmniej absolwenci zarabiali w sektorze nauka i szkolnictwo (3 349 PLN), sektorze publicznym (3 310 PLN) i usługach dla ludności (3 300 PLN).

Mediany wynagrodzeń absolwentów publicznych uniwersytetów
pracujących w wybranych* branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
*dla których próba przekroczyła 1 000 badanychWynagrodzenia na poziomach zarządzania


Ponad połowa ankietowanych pracowała jako specjaliści. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 100 PLN. Niemal co piąty zatrudniony był jako pracownik szeregowy lub kierownik. Ich mediany wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 2 800 i 6 325 PLN brutto miesięcznie. Z kolei tylko 6,3% badanych z tej grupy zajmowało stanowisko dyrektorskie lub zasiadało w zarządzie przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia publicznych uniwersytetów
na różnych poziomach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

pracownik szeregowy

3 403

2 260

2 800

3 500

specjalista

9 818

3 100

4 100

5 600

kierownik

3 323

4 500

6 325

9 000

dyrektor

1 105

7 200

12 000

18 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia na stanowiskach
Wykres 2. przedstawia mediany wynagrodzeń magistrów na wybranych stanowiskach, gdzie próba badawcza przekroczyła 200 osób.

Mediany wynagrodzeń absolwentów studiów II stopnia
publicznych uniwersytetów na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".