Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

Najmłodsi single na liście Forbesa w 2017 roku

Travis Kalanick 6,3

Bobby Murphy 4

Robert Pera 3

wartość majątku (mld USD)

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Wulkanizator 2550 PLN
Product manager 7500 PLN
Event manager 4168 PLN
Kierownik oddziału 5645 PLN
Krawiec 2001 PLN
Lakiernik 2915 PLN
Zgrzewacz 3414 PLN
Programista Ruby 6516 PLN
Kowal 2824 PLN
Masażysta 2279 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - czerwiec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 508 PLN
2.7% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104%

inflacja - czerwiec 2017 (r/r) 1.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

„Zarobki menedżerów” - źródło danych o wynagrodzeniach w spółkach giełdowych

13.12.2016 Karolina Garstka
„Zarobki menedżerów” to narzędzie online umożliwiające szybki i łatwy dostęp do informacji o wynagrodzeniach około 1 500 członków zarządów i 2 500 członków rad nadzorczych z prawie 360 spółek notowanych na GPW. Narzędzie składa się z 3 części.
W pierwszej części znajdą Państwo informacje ogólne o spółkach notowanych na GPW, wielkość przychodów, zysk netto, zysk na jedną akcję, kapitalizacja rynkowa, aktywa i zatrudnienie.
W drugiej części zostały zaprezentowane informacje dotyczące struktury akcjonariatu. Dodatkowo narzędzie prezentuje informacje o ilości akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Natomiast w trzeciej, najważniejszej części znajdą Państwo informacje o wynagrodzeniach wypłaconych poszczególnym osobom pełniącym funkcje w zarządzie i radzie nadzorczej. Prezentowane dane to: imię i nazwisko, funkcja pełniona w spółce, miejsce zajmowane w rankingu wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorującego, a także informacja czy dana osoba przepracowała pełny rok. Ponadto w aplikacji podane są łączne fundusze wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych.
Poniżej prezentujemy informacje, z którymi dzięki narzędziu „Zarobki menedżerów” mogą się Państwo zapoznać.

Dane ogólne o spółce Comarch SA


W 2015 roku firma osiągnęła przychód na poziomie 1 131,58 mln PLN, o 16,51% wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto to 80,270 mln PLN. Firma zatrudniała 5 037 osób, o 826 więcej niż 2014 roku.

Informacje finansowe spółki Comarch SA na 2015 rok

Schemat

Źródło: Narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/ raport-comarch-spolka-akcyjnaStruktura akcjonariatu


Osoby posiadające największe pakiety akcji w Comarch SA to prezes Janusz Filipiak – 2 674 488 akcji, co stanowi 33% udziału w kapitale zakładowym, oraz przewodnicząca rady nadzorczej Elżbieta Filipiak – 846 000 akcji stanowiące 10% udziału. W akcjonariacie partycypowały także 4 osoby pełniące funkcję wiceprezesa zarządu: Paweł Prokop, Zbigniew Rymarczyk, Marcin Warwas i Konrad Tarański posiadając odpowiednio 0,46%, 0,40%, 0,13% i 0,13% udziału w strukturze właścicielskiej.

Struktura akcjonariatu Comarch SA w 2015 roku

Wykres

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/ raport-comarch-spolka-akcyjnaAkcje spółki w posiadaniu członków zarządu i rady nadzorczej Comarch SA w 2015 roku

imię i nazwisko

pełniona funkcja (stan na 31.12.2015)

ilość posiadanych akcji

procentowy udział w kapitale zakładowym

Janusz Filipiak

prezes zarządu

2 674 488

32,88%

Elżbieta Filipiak

przewodniczący rady nadzorczej

846 000

10,40%

Paweł Prokop

wiceprezes zarządu

37 539

0,46%

Zbigniew Rymarczyk

wiceprezes zarządu

32 867

0,40%

Marcin Warwas

wiceprezes zarządu

10 608

0,13%

Konrad Tarański

wiceprezes zarządu

10 608

0,13%

 

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/raport-comarch-spolka-akcyjnaWynagrodzenia członków zarządu spółki


W Tabeli 2. Zostały przedstawione dane o wynagrodzeniach członków zarządu w spółce Comarch SA. W przedsiębiorstwie było zatrudnionych 15 osób zarządzających (w tym 6 prokurentów), z czego 5 z nich przepracowało cały 2015 rok. W sprawozdaniach nie zostały ujęte wysokości wynagrodzeń prokurentów. Najlepiej zarabiającym członkiem zarządu jest prezes zarządu Janusz Filipiak. Zajmuje on 1 miejsce w rankingu. Za przepracowany rok otrzymał 15 432 268 PLN. Udział jego płacy w łącznym funduszu wynagrodzeń członków zarządu to 56,77%. Osoby pełniące funkcje wiceprezesa zarządu otrzymały wynagrodzenia od 607 221 PLN do 2 602 480 PLN co stanowiło od 2.23% do 9,57% funduszu wynagrodzeń.

Wynagrodzenia członków zarządu w spółce Comarch SA w 2015 roku

imię i nazwisko

pełniona funkcja (stan na 31.12.2015)

wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (PLN)

procentowy udział w całkowitym funduszu wynagrodzeń

miejsce w rankingu

czy przepracował cały 2015 rok?

Janusz Filipiak

prezes zarządu

15 432 268

56,77%

1

Tak

Marcin Warwas

wiceprezes zarządu

2 602 480

9,57%

35

Tak

Marcin Dąbrowski

wiceprezes zarządu

1 995 293

7,34%

88

Tak

Zbigniew Rymarczyk

wiceprezes zarządu

1 826 379

6,72%

114

Tak

Piotr Piątosa

wiceprezes zarządu

1 384 959

5,09%

192

Nie

Andrzej Przewięźlikowski

wiceprezes zarządu

1 216 133

4,47%

235

Nie

Paweł Prokop

wiceprezes zarządu

1 075 942

3,96%

282

Tak

Konrad Tarański

wiceprezes zarządu

1 043 595

3,84%

293

Tak

Piotr Reichert

wiceprezes zarządu

607 221

2,23%

503

Nie

 

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/raport-comarch-spolka-akcyjnaWynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki


W 2015 roku w skład organu nadzorczego spółki Comarch SA wchodziło 7 osób. Wszystkie przepracowały pełny rok. Najlepiej zarabiającym członkiem rady nadzorczej była przewodnicząca Elżbieta Filipiak, zajmując jednocześnie 3 miejsce w rankingu wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Jej płaca wyniosła 1 606 001 PLN i stanowiła 69,12% łącznego funduszu wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Drugą co do wysokości pensje otrzymała Anna Pruska pełniąca funkcję członka rady nadzorczej – 417 418 PLN, co dało jej 32 miejsce w rankingu. Każda z pozostałych osób otrzymała po 60 000 PLN.

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej w spółce Comarch SA w 2015 roku

imię i nazwisko

pełniona funkcja (stan na 31.12.2015)

wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (PLN)

procentowy udział w całkowitym funduszu wynagrodzeń

miejsce w rankingu

czy przepracował cały 2015 rok?

Elżbieta Filipiak

przewodniczący rady nadzorczej

1 606 001

69,12%

3

Tak

Anna Pruska

członek rady nadzorczej

417 418

19,97%

32

Tak

Anna Ławrynowicz

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Danuta Drobniak

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Maciej Brzeziński

wiceprzewodniczący rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Robert Bednarski

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Wojciech Kucharczyk

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

 

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/
raport-comarch-spolka-akcyjnaO narzędziu


„Zarobki menedżerów” to narzędzie umożliwiające sprawdzenie danych o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych. Mogą je Państwo wykorzystać m.in. przy tworzeniu grup porównawczych, które pozwalają na porównanie wynagrodzeń do danych rynkowych. Narzędzie dostępne jest na stronie: wynagrodzenia.pl w zakładce „Płace menedżerów”.

Karolina Garstka

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl