Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Wielka Brytania – kierunki studiów, po których absolwenci są najlepiej wynagradzani

ekonomia 33 000

inżynieria 28 000

zarządzanie 27 000

*rocznie w GBP

Małopolskie Forum Dobrych Praktyk Płacowych

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Sztygar 6252 PLN
Kierownik biblioteki 3543 PLN
Leśniczy 6435 PLN
Jubiler 2897 PLN
Trener w dziale HR 5927 PLN
Biotechnolog 3010 PLN
Sekretarz sądowy 2700 PLN
Mikrobiolog 3334 PLN
Planista produkcji 4778 PLN
Kierowca magazynier 2490 PLN

wynagrodzenia - sierpień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 492 PLN
- 0.2% (m/m)    6.6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - sierpień 2017 (r/r) 1.8%

Wynagradzanie menedżerów wyższego szczebla

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

„Zarobki menedżerów” - źródło danych o wynagrodzeniach w spółkach giełdowych

13.12.2016 Karolina Garstka
„Zarobki menedżerów” to narzędzie online umożliwiające szybki i łatwy dostęp do informacji o wynagrodzeniach około 1 500 członków zarządów i 2 500 członków rad nadzorczych z prawie 360 spółek notowanych na GPW. Narzędzie składa się z 3 części.
W pierwszej części znajdą Państwo informacje ogólne o spółkach notowanych na GPW, wielkość przychodów, zysk netto, zysk na jedną akcję, kapitalizacja rynkowa, aktywa i zatrudnienie.
W drugiej części zostały zaprezentowane informacje dotyczące struktury akcjonariatu. Dodatkowo narzędzie prezentuje informacje o ilości akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Natomiast w trzeciej, najważniejszej części znajdą Państwo informacje o wynagrodzeniach wypłaconych poszczególnym osobom pełniącym funkcje w zarządzie i radzie nadzorczej. Prezentowane dane to: imię i nazwisko, funkcja pełniona w spółce, miejsce zajmowane w rankingu wynagrodzeń członków organu zarządzającego i nadzorującego, a także informacja czy dana osoba przepracowała pełny rok. Ponadto w aplikacji podane są łączne fundusze wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych.
Poniżej prezentujemy informacje, z którymi dzięki narzędziu „Zarobki menedżerów” mogą się Państwo zapoznać.

Dane ogólne o spółce Comarch SA


W 2015 roku firma osiągnęła przychód na poziomie 1 131,58 mln PLN, o 16,51% wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto to 80,270 mln PLN. Firma zatrudniała 5 037 osób, o 826 więcej niż 2014 roku.

Informacje finansowe spółki Comarch SA na 2015 rok

Schemat

Źródło: Narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/ raport-comarch-spolka-akcyjnaStruktura akcjonariatu


Osoby posiadające największe pakiety akcji w Comarch SA to prezes Janusz Filipiak – 2 674 488 akcji, co stanowi 33% udziału w kapitale zakładowym, oraz przewodnicząca rady nadzorczej Elżbieta Filipiak – 846 000 akcji stanowiące 10% udziału. W akcjonariacie partycypowały także 4 osoby pełniące funkcję wiceprezesa zarządu: Paweł Prokop, Zbigniew Rymarczyk, Marcin Warwas i Konrad Tarański posiadając odpowiednio 0,46%, 0,40%, 0,13% i 0,13% udziału w strukturze właścicielskiej.

Struktura akcjonariatu Comarch SA w 2015 roku

Wykres

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/ raport-comarch-spolka-akcyjnaAkcje spółki w posiadaniu członków zarządu i rady nadzorczej Comarch SA w 2015 roku

imię i nazwisko

pełniona funkcja (stan na 31.12.2015)

ilość posiadanych akcji

procentowy udział w kapitale zakładowym

Janusz Filipiak

prezes zarządu

2 674 488

32,88%

Elżbieta Filipiak

przewodniczący rady nadzorczej

846 000

10,40%

Paweł Prokop

wiceprezes zarządu

37 539

0,46%

Zbigniew Rymarczyk

wiceprezes zarządu

32 867

0,40%

Marcin Warwas

wiceprezes zarządu

10 608

0,13%

Konrad Tarański

wiceprezes zarządu

10 608

0,13%

 

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/raport-comarch-spolka-akcyjnaWynagrodzenia członków zarządu spółki


W Tabeli 2. Zostały przedstawione dane o wynagrodzeniach członków zarządu w spółce Comarch SA. W przedsiębiorstwie było zatrudnionych 15 osób zarządzających (w tym 6 prokurentów), z czego 5 z nich przepracowało cały 2015 rok. W sprawozdaniach nie zostały ujęte wysokości wynagrodzeń prokurentów. Najlepiej zarabiającym członkiem zarządu jest prezes zarządu Janusz Filipiak. Zajmuje on 1 miejsce w rankingu. Za przepracowany rok otrzymał 15 432 268 PLN. Udział jego płacy w łącznym funduszu wynagrodzeń członków zarządu to 56,77%. Osoby pełniące funkcje wiceprezesa zarządu otrzymały wynagrodzenia od 607 221 PLN do 2 602 480 PLN co stanowiło od 2.23% do 9,57% funduszu wynagrodzeń.

Wynagrodzenia członków zarządu w spółce Comarch SA w 2015 roku

imię i nazwisko

pełniona funkcja (stan na 31.12.2015)

wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (PLN)

procentowy udział w całkowitym funduszu wynagrodzeń

miejsce w rankingu

czy przepracował cały 2015 rok?

Janusz Filipiak

prezes zarządu

15 432 268

56,77%

1

Tak

Marcin Warwas

wiceprezes zarządu

2 602 480

9,57%

35

Tak

Marcin Dąbrowski

wiceprezes zarządu

1 995 293

7,34%

88

Tak

Zbigniew Rymarczyk

wiceprezes zarządu

1 826 379

6,72%

114

Tak

Piotr Piątosa

wiceprezes zarządu

1 384 959

5,09%

192

Nie

Andrzej Przewięźlikowski

wiceprezes zarządu

1 216 133

4,47%

235

Nie

Paweł Prokop

wiceprezes zarządu

1 075 942

3,96%

282

Tak

Konrad Tarański

wiceprezes zarządu

1 043 595

3,84%

293

Tak

Piotr Reichert

wiceprezes zarządu

607 221

2,23%

503

Nie

 

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/raport-comarch-spolka-akcyjnaWynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki


W 2015 roku w skład organu nadzorczego spółki Comarch SA wchodziło 7 osób. Wszystkie przepracowały pełny rok. Najlepiej zarabiającym członkiem rady nadzorczej była przewodnicząca Elżbieta Filipiak, zajmując jednocześnie 3 miejsce w rankingu wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Jej płaca wyniosła 1 606 001 PLN i stanowiła 69,12% łącznego funduszu wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Drugą co do wysokości pensje otrzymała Anna Pruska pełniąca funkcję członka rady nadzorczej – 417 418 PLN, co dało jej 32 miejsce w rankingu. Każda z pozostałych osób otrzymała po 60 000 PLN.

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej w spółce Comarch SA w 2015 roku

imię i nazwisko

pełniona funkcja (stan na 31.12.2015)

wynagrodzenie wypłacone w 2015 roku (PLN)

procentowy udział w całkowitym funduszu wynagrodzeń

miejsce w rankingu

czy przepracował cały 2015 rok?

Elżbieta Filipiak

przewodniczący rady nadzorczej

1 606 001

69,12%

3

Tak

Anna Pruska

członek rady nadzorczej

417 418

19,97%

32

Tak

Anna Ławrynowicz

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Danuta Drobniak

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Maciej Brzeziński

wiceprzewodniczący rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Robert Bednarski

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

Wojciech Kucharczyk

członek rady nadzorczej

60 000

2,58%

314

Tak

 

Źródło: narzędzie „Zarobki menedżerów”, http://wynagrodzenia.pl/zarobki-menedzerow/
raport-comarch-spolka-akcyjnaO narzędziu


„Zarobki menedżerów” to narzędzie umożliwiające sprawdzenie danych o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych. Mogą je Państwo wykorzystać m.in. przy tworzeniu grup porównawczych, które pozwalają na porównanie wynagrodzeń do danych rynkowych. Narzędzie dostępne jest na stronie: wynagrodzenia.pl w zakładce „Płace menedżerów”.

Karolina Garstka

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl