Strona Główna

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

Co to jest PPK?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe
 • PPK to powszechny program długoterminowego oszczędzania.
 • PPK to dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia.
 • PPK to program obowiązkowy dla pracodawcy.
 • PPK to program dobrowolny dla pracownika.
Uczestnicy

Pracownicy w wieku 18-55 lat
zapis automatyczny

Pracownicy w wieku 55-70 lat
samodzielny wniosek o przystąpienie

wynagrodzenia w farmaceutyce i biotechnologii Dobrowolny udział pracownika w PPK
 • Pracownik może w każdym momencie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.
 • Pracownik, który zrezygnował z udziału w programie, może ponownie do niego przystąpić, na podstawie pisemnego wniosku złożonego u pracodawcy.
 • Co cztery lata następuje automatyczne podjęcie dokonywania wpłat. Pracownik może ponownie złożyć rezygnację z dokonywania wpłat.

Składki PPK

Pracodawca

1.5%

wynagrodzenia brutto

wpłata podstawowa

do 2.5%

wynagrodzenia brutto

wpłata dodatkowa

Wpłaty pracodawcy nie będą podlegać obowiązkowym składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Pracownik

2.0%*

wynagrodzenia brutto

wpłata podstawowa

do 2.0%

wynagrodzenia brutto

wpłata dodatkowa

Wpłaty pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu, czyli z wynagrodzenia netto.
*minimum 0,5% dla pracowników, których łączne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł w danym miesiącu, nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia
Państwo

250 PLN

jednorazowa wpłata powitalna

240 PLN

dopłata roczna

wynagrodzenia w farmaceutyce i biotechnologii Wypłata środków z PPK
 • Wypłata środków po osiągnięciu 60. roku życia:
  • 25% jednorazowo, a pozostałe 75% ratalnie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, czyli przez 10 lat.
 • Możliwa jest wcześniejsza wypłata środków, na cele inne niż emerytura:
  • 100% na sfinansowanie wkładu własnego przy kredycie na zakup nieruchomości lub budowę domu (z obowiązkiem zwrotu),
  • 25% w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka.

Harmonogram

01.07.2019

pracodawcy zatrudniający
co najmniej 250 pracowników

Etap 1

01.01.2020

pracodawcy zatrudniający
od 50 do 249 pracowników

Etap 2

01.07.2020

pracodawcy zatrudniający
od 20 do 49 pracowników

Etap 3

01.01.2021

pozostali pracodawcy i jednostki
sektora finansów publicznych

Etap 4

wynagrodzenia w farmaceutyce i biotechnologii Obowiązki pracodawcy:
 • wybór instytucji finansowej, za pośrednictwem której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników,
 • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzaniu PPK, a także umowy o prowadzeniu PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
 • terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
 • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Artykuły

Jak obrócić PPK na korzyść pracodawcy?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dla pracodawców kolejny obowiązek. W artykule spojrzymy na PPK z pozytywnej strony, dostrzegając jego potencjalne korzyści dla pracodawców.

czytaj więcej

Czy Twój program ma wszystko do pełnej obsługi PPK?

1 lipca 2019 r. wystartowały Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Wyzwaniem dla pracodawców będzie proces pełnej obsługi PPK. Jaki program wybrać aby sprawnie i bezpiecznie wykonywać obowiązki wynikające z ustawy?

czytaj więcej

Zrozumieć PPK - psychologiczne aspekty pracowniczych planów kapitałowych

PPK budzą wiele emocji i są analizowane pod kątem prawnych i ekonomicznych konsekwencji. W artykule spojrzymy na PPK z perspektywy praktycznej psychologii wynagradzania i zobaczmy, jakie szanse i wyzwania wiążą się z tym programem emerytalnym.

czytaj więcej

W jaki sposób system kadrowo-płacowy powinien wspierać PPK?

O Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jest coraz głośniej, a termin wdrożenia PPK w firmach zbliża się wielkimi krokami. W artykule pokażemy z jakimi wyzwaniami będą musiały się zmierzyć firmy wprowadzające PPK i jak sobie z nimi poradzić.

czytaj więcej

Czego oczekują firmy od dostawcy PPK? - podsumowanie ankiety

Artykuł stanowi podsumowanie badania potrzeb pracodawców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Celem badania było poznanie opinii pracodawców na temat PPK oraz ich oczekiwań względem instytucji finansowej.

czytaj więcej

PPK - jakie nowe obowiązki czekają pracodawcę?

Założenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oznacza sporo nowych zadań, z którymi będą musieli się zmierzyć pracodawcy. W niniejszym artykule skupiamy się na obowiązkach prawnych, administracyjnych i informacyjnych.

czytaj więcej

Wdrożenie operacyjne PPK z perspektywy pracodawcy

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w praktyce zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2019 roku. Kluczowym w tej chwili elementem dla dużych organizacji jest przygotowanie wewnętrzne do utworzenia PPK.

czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe
- korzyści dla pracowników, wyzwania dla branży HR

Wszystko wskazuje na to, że rok 2019 zapisze się jako okres wprowadzenia PPK. Ustalenie warunków PPK, wybór podmiotu zarządzającego i akcja informacyjna wśród współpracowników będzie wyzwaniem dla działów HR.

czytaj więcej

Jak przygotować firmę do wdrożenia PPK?

Najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 osób, mają zaledwie pół roku na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jak dobrze przygotować się do tego procesu? Od czego zacząć?

czytaj więcej

PPK jako dodatkowy składnik wynagrodzenia

Projekt ustawy przewiduje trzy źródła finansowania PPK, na które składać się będą: wpłaty dokonywane przez samego pracownika, część finansowana przez pracodawcę i część dotowana przez Państwo z Funduszu Pracy.

czytaj więcej

PPK - zasady działania programu

W dniu 19.11.2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wdrożeniu PPK. Wg założeń PPK mają stanowić powszechny, dobrowolny i prywatny system długoterminowego oszczędzania.

czytaj więcej