Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Analiza porównawcza  wynagrodzeń menedżerów

Właściwe motywowanie menedżerów najwyższego szczebla ma bardzo duży wpływ na wyniki zarządzanej przez nich organizacji. Dlatego ważne jest, aby pakiet ich wynagrodzeń był skonstruowany w sposób, który będzie mobilizował do zwiększania wartości firmy. Aby mieć pewność, że tak jest, co roku należy sprawdzić, na ile system wynagradzania zarządu dostosowany jest do standardów rynkowych. Można to zrobić poprzez porównanie firmowego pakietu wynagrodzeń z rozwiązaniami stosowanymi na rynku (benchmark).

WSKAZANIA


Swoją ofertę kierujemy do wszystkich spółek, którym zależy na utrzymaniu i motywowaniu swoich menedżerów. Przeprowadzenie analizy porównawczej wynagrodzeń polecamy również firmom, które przechodzą intensywne zmiany (fuzje lub przejęcia, IPO, restrukturyzacje itd.) i zależy im na ustaleniu odpowiednich stawek wynagrodzeń dla kadry zarządzającej. Ponadto, kierując się zaleceniami Komisji Europejskiej, rekomendujemy dokonywanie corocznej weryfikacji pakietu wynagrodzeń managementu w celu uniknięcia sytuacji, w której otrzymują oni wynagrodzenie wyższe niż powszechnie stosowane stawki rynkowe.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • ustalenie kryteriów, w oparciu o które będą przeprowadzane benchmarki,

  • dobranie grup porównawczych dla każdego z kryteriów (z listy spółek notowanych na GPW),

  • porównanie wynagrodzeń członków zarządów Państwa spółki z wynagrodzeniami menedżerów w wybranych grupach benchmarkowych,

  • przygotowanie raportu końcowego.


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 3-4 tygodnie (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Szacunkowy koszt przeprowadzenia rynkowego benchmarku wynagrodzeń uzależniony jest od ilości analizowanych grup benchmarkowych.