Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie łódzkim i w Łodzi w 2023 roku

26.04.2024 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2023 roku wzięło udział 4 398 respondentów z województwa łódzkiego i 2 601 z aglomeracji łódzkiej. 52% uczestników z tego województwa stanowili mężczyźni. 31% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Prawie połowa (46%) pracowała dłużej niż 10 lat i ponad połowa badanych (56%) pracowała na stanowisku specjalistycznym.
Mediana płac w województwie łódzkim wyniosła 6 998 PLN, zatrudnieni w aglomeracji łódzkiej zarabiali przeciętnie 300 PLN więcej. 25% najniżej wynagradzanych pracowników w tym województwie zarabiało przeciętnie 5 342 PLN, natomiast 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 9 784 PLN. Ta sama grupa pracowników z aglomeracji zarabiała ponad 700 PLN więcej.

Wynagrodzenia w województwie łódzkim u aglomeracji łódzkiej w 2023 roku (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn


Mediana płac kobiet w województwie łódzkim wyniosła 6 400 PLN, kobiety zatrudnione w aglomeracji zarabiały 450 PLN więcej. Mężczyźni w tym województwie zarabiali przeciętnie o ponad 1 000 PLN więcej od kobiet. A ich koledzy z aglomeracji o ponad 500 PLN więcej.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w województwie łódzkim i w aglomeracji łódzkiej w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia w różnych branżach


W większości branż wynagrodzenia w województwie łódzkim były niższe niż w aglomeracji. Największa różnica w zarobkach była widoczna w przemyśle ciężkim – pracownicy z aglomeracji zarabiali o ponad 1 200 PLN więcej niż pracownicy z całego województwa. Inaczej sytuacja wyglądała w branży IT – tam nieznacznie więcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w województwie łódzkim.

Mediany płac pracowników zatrudnionych w województwie łódzkim i w aglomeracji łódzkiej w wybranych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Na większości szczebli organizacji, pracownicy zatrudnieni w aglomeracji zarabiali więcej niż pracownicy pracujący w województwie łódzkim. W przypadku pracowników szeregowych różnica wynosiła około 100 PLN, ale na wyższych stanowiskach różnice wynosiły około 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń pracowników różnych szczebli organizacji zatrudnionych w województwie łódzkim i w aglomeracji łódzkiej (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".