Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierowca kat. C + E 6100 PLN
Lider magazynu 6860 PLN
Manager produktu 11320 PLN
Menedżer produktu 5960 PLN
Pielęgniarka 5970 PLN
Programista Python 15180 PLN
Specjalista SEO 6640 PLN
Hydrolog 7340 PLN
Operator prasy 5340 PLN
Analityk Big Data 9570 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2023 roku

26.04.2024 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2023 uczestniczyło 18 765 osób z województwa mazowieckiego. Z czego 53% stanowiły kobiety, 42% osób miało wykształcenie wyższe magisterskie, 872% zatrudnionych było w firmach prywatnych, a 42% pracowało od ponad 11 lat.
Mediana wynagrodzeń w województwie mazowieckim w 2023 roku wyniosła 8 317 PLN brutto i była wyższa o ponad 1 000 PLN od mediany dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiała nie więcej niż 6 200 PLN, a 25% najwyżej zarabiających otrzymywała przeciętną płacę nie niższą niż 12 200 PLN. Mediana zarobków mężczyzn wyniosła 9 051 PLN, a kobiet 7 800 PLN, czyli o ponad 1 200 PLN mniej niż mężczyzn.

Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia pracowników z różnym stażem


Najniższe płace otrzymywały osoby pracujące rok lub mniej – 5 705 PLN, czyli o ponad 2,5 tys. PLN mniej niż wyniosła mediana w mazowieckim. Pracownicy, których łączny staż pracy wynosił ponad 16 lat zarabiali przeciętnie 10 000 PLN, czyli prawie połowę więcej niż początkujący pracownicy.

Wynagrodzenia pracowników z różnym stażem pracy w województwie mazowieckim w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach


W 2023 roku wcale nie IT (mediana płac 10 300 PLN) było najwyżej wynagradzaną branżą w województwie mazowieckim. Nieznacznie, o 500 PLN przegoniła ją branża bankowości. Przeciętne zarobki na poziomie 10 000 PLN otrzymywali również pracownicy firm energetycznych. Jak co roku, najniższe płace, poniżej 7 tys. PLN, otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności, w sektorze publicznym, kulturze i sztuce oraz nauce i szkolnictwie, które zamyka zestawienie.

Wynagrodzenia w wybranych branżach w województwie mazowieckim w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Zarobki pracowników najmniejszych firm (zatrudniających do 9 osób) były w 2023 roku zdecydowanie niższe, o mniej więcej 1/3, od zarobków pracowników firm o zatrudnieniu powyżej 1 000 pracowników.

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości w województwie mazowieckim w 2023 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Według danych OBW, pracownicy szeregowi zarabiali około połowy przeciętnych zarobków kierowników i trochę więcej niż ¼ przeciętnej płacy dyrektora. Natomiast mediana płac specjalistów wyniosła 7 910, czyli o 400 PLN mniej niż wyniosła mediana wynagrodzeń w województwie mazowieckim.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji w województwie mazowieckim w 2023 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".