Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor maszyn 5860 PLN
Archiwista 4920 PLN
Farmaceuta 6180 PLN
Business Analyst 9880 PLN
Portier 4310 PLN
Pracownik sklepu 5260 PLN
Projektant mody 7190 PLN
Specjalista SEO 6640 PLN
Operator 5440 PLN
iOS developer 11730 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki korepetytorów w Polsce w 2019 roku

10.09.2019 Agnieszka Sutor
Obecnie coraz więcej osób decyduje się na naukę bądź doskonalenie swoich umiejętności poprzez korepetycje. Liczba osób udzielających płatnych lekcji ciągle wzrasta, gdyż stanowi to dodatkowy dochód dla osób posiadających odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz lubiących uczyć.
Niniejszy artykuł powstał na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniach korepetytorów na stronach internetowych. W analizie uwzględniliśmy ponad 150 000 ogłoszeń. Dane zostały zebrane w lipcu 2019 roku. W artykule opieramy się na godzinowych stawkach podanych w ogłoszeniach, które mogą odbiegać od rzeczywistych. Można założyć, że stawki te stanowią przybliżone wartości zarobków korepetytorów. Średnie wynagrodzenie za godzinę pracy korepetytora wynosi 43 PLN. Mediana natomiast wynosi 40 PLN.

Zarobki korepetytorów w 2019 roku za godzinę pracy (w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZarobki w miastach

Z danych wynika, że najwyższe stawki za korepetycje występują w Bielanach Wrocławskich. Średnie godzinowe zarobki osób udzielających tam płatnych lekcji wynoszą 53,2 PLN. Wysokie stawki otrzymują również korepetytorzy w Warszawie (51,8 PLN), Legnicy (50 PLN) oraz Jeleniej Górze (47,6 PLN). Najniższe stawki są w Krośnie (35,6 PLN), Mielcu (36,9 PLN) oraz Koszalinie (37,9 PLN).

Średnie godzinowe zarobki korepetytorów w miastach,
w których stawki są najwyższe i najniższe (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieLiczba ogłoszeń
Przy analizie stawek w wybranych miastach warto zwrócić również uwagę na ilość ogłoszeń. Najwięcej ofert korepetycji zostało opublikowanych w Warszawie (33 716 ogłoszeń), Krakowie (12 815 ogłoszeń) oraz Wrocławiu (10 873 ogłoszeń). Spośród miast z największą liczbą ogłoszeń (powyżej 2 000) najniższe stawki są w Lublinie (38,3 PLN), Bydgoszczy (40,8 PLN) oraz Łodzi (40,9 PLN).

Zarobki korepetytorów w miastach,
w których liczba publikowanych ogłoszeń jest największa (w PLN)

miasto

liczba ogłoszeń

średnia

mediana

Warszawa

33 716

51,8

50

Kraków

12 815

42,7

40

Wrocław

10 873

43,3

40

Poznań

9 438

42,6

40

Gdańsk

8 062 

43,3

40

Łódź

7 231 

40,9

37,5

Katowice

6 531

43,9

40

Lublin

4 157

38,3

45

Gdynia

3 945

45,3

40

Bydgoszcz

2 816

40,8

35

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieW 2019 roku w Polsce można znaleźć różne oferty korepetycji. Ogłoszenia dotyczą przedmiotów typowo szkolnych, ale i bardziej niestandardowych jak np. szachy, szydełkowanie, aerodynamika, witraż czy joga.
W największych miastach w Polsce najczęściej oferowane są korepetycje z matematyki oraz języka angielskiego. Najwyższe stawki z tych przedmiotów występują w Warszawie – matematyka (46,1 PLN), język angielski (50,7 PLN), a najniższe w Poznaniu – matematyka (36,1 PLN), język angielski (40,4 PLN).

Stawki najczęściej oferowanych korepetycji
w wybranych miastach w 2019 roku (w PLN)

miasto

matematyka

język angielski

Warszawa

46,1

50,7

Kraków

36,6

41,4

Wrocław

36,5

43,3

Gdańsk

36,3

43,3

Poznań

36,1

40,4

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZ danych wynika, że w Polsce w 2019 roku najczęściej oferowane są lekcje z języka angielskiego (33 952 ogłoszeń) oraz z matematyki (31 896 ogłoszeń). Liczba ogłoszeń z tych dwóch przedmiotów jest prawie 3-krotnie większa niż z chemii (11 440 ogłoszeń). Spośród najczęściej udzielanych korepetycji najwyższe zarobki można otrzymać za godzinną lekcję muzyki (53,1 PLN).

Zestawienie najczęściej oferowanych korepetycji (w PLN)

przedmiot

liczba
ogłoszeń

średnia

mediana

język angielski

33 952

42,1

40

matematyka

31 896

38,1

35

chemia

11 440

39,3

35

język niemiecki

8 979

41,9

40

język polski

6 053

38,4

35

muzyka

4 881

53,1

50

fizyka

4 624

44,3

40

biologia

4 546

39,9

37,5

język hiszpański

4 277

45,7

45

język francuski

3 924

44,1

40

język rosyjski

3 508

37,8

35

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InterneciePrzedmioty najwyżej i najniżej opłacane

Najwyższe stawki można uzyskać udzielając lekcji z wystąpień publicznych (83,88 PLN), emisji głosu (75,2 PLN), tańca (73,9 PLN) oraz fitnessu (73 PLN). Najniżej opłacanymi przedmiotami są: przyroda (35 PLN), historia (36 PLN) oraz język ukraiński (36,3 PLN).

Przedmioty o najwyższych stawkach za godzinę zajęć (w PLN)

przedmiot

liczba ogłoszeń

średnia

wystąpienia publiczne

54

83,8

emisja głosu

307

75,2

taniec

175

73,9

fitness

65

73

konstrukcje inżynierskie

84

67,7

nauka śpiewu

332

67,4

rachunek prawdopodobieństwa

172

67,3

aktorstwo

268

67

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InterneciePodsumowanie
W Polsce w 2019 roku najczęściej można spotkać się z ofertami korepetycji z przedmiotów takich jak: język angielski, matematyka, chemia oraz język niemiecki. Najwięcej ogłoszeń można znaleźć w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu. Najwyższe stawki korepetytorzy otrzymują udzielając lekcji z wystąpień publicznych, emisji głosu, tańca oraz fitnessu.


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".