Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 5500 PLN
Kierownik personalny 11100 PLN
Tester manualny 11280 PLN
Optyk 5540 PLN
Lekarz 8840 PLN
Listonosz 4260 PLN
Pracownica sklepu 4880 PLN
Sap consultant 11580 PLN
Analityk baz danych 7620 PLN
Doradca biznesowy 6220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w 2020 roku

14.09.2020 Karolina Sołśnia-Zielińska
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020. Zawarte w nim dane pochodzą z 536 firm i dotyczą 726 stanowisk. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W tegorocznym raporcie na szczeblu pracowników fizycznych wyszczególniliśmy 102 różne stanowiska pracy, na których zatrudnionych było 99 901 pracowników, z czego 83 151 zatrudniona była w firmach o profilu produkcyjnym.

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowisk w pionie produkcyjnym


W Raporcie Sedlak & Sedlak 2020 wśród pracowników fizycznych wyodrębniliśmy cztery grupy, w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności. Są to pracownicy początkujący, doświadczeni, starsi i liderzy. Początkujący pracownik fizyczny otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 3 582 PLN, jednak co czwarty z tych pracowników fizycznych otrzymywał wynagrodzenie przekraczające 4 133 PLN. 4 058 PLN to wynagrodzenie pracownika który zdobył już niezbędne doświadczenie. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem doświadczonego i starszego pracownika fizycznego w 2020 roku to 740 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy, których mediana wynagrodzenia wynosi 5 340 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników fizycznych (PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Na rysunku 1. pokazano wynagrodzenia starszych pracowników fizycznych w trzech najwyżej i najniżej opłacanych województwach.

Wynagrodzenia całkowite brutto starszych pracowników fizycznych w wybranych województwach (PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020Regionem o najwyższych zarobkach jest województwo dolnośląskie. Starsi pracownicy fizyczni otrzymywali tam wynagrodzenie w wysokości 4 537 PLN. Na kolejnych pozycjach znalazły się województwo małopolskie i śląskie. Województwami o najniższych wynagrodzeniach są województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie. Mediana wynagrodzeń całkowitych nie przekraczała tutaj 3 700 PLN.
Zestawiając województwa o najwyższej i najniższej medianie wynagrodzeń doświadczonych pracowników fizycznych widzimy, że stawki w województwie dolnośląskim były o ponad 23% wyższe niż województwie kujawsko-pomorskim.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach fizycznych w pionie produkcyjnym


Na wykresie 1. zaprezentowano wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach dla najliczniejszych stanowisk z pionu produkcyjnego.

Wynagrodzenia całkowite brutto
na wybranych stanowiskach doświadczonych pracowników fizycznych (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Wśród analizowanych stanowisk najwyżej opłacanym jest kontroler jakości produktu (FD), dla którego w każdej z analizowanych branż stawki były najwyższe. W branży motoryzacyjnej mediana wynagrodzeń wynosiła 4 371 PLN. W przypadku magazynierów jedyną branżą płacącą poniżej 4 000 PLN okazała się branża elektroniczna i elektrotechniczna.

Świadczenia dodatkowe


Na wykresie 2. przedstawiono najpopularniejsze ze świadczeń oferowanych dla wszystkich pracowników fizycznych. Tradycyjnie najpopularniejszym benefitem są szkolenia zawodowe, aż 96% pracowników ma możliwość rozwoju zawodowego w ramach pakietu świadczeń dodatkowych. Na drugim miejscu są dopłaty do nauki – 72% oraz popularne zajęcia sportowo-rekreacyjne z wynikiem 71%.

Wybrane świadczenia dodatkowe, które przysługiwały pracownikom fizycznym w 2020 roku

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020W ramach badania płacowego dodatkowo przeprowadziliśmy ankietę związaną z Covid-19, na podstawie której powstał Raport o działaniach firm w związku z kryzysem wywołanym epidemią. Wyniki ankiety Sedlak & Sedlak COVID-19 wskazują że 43% z badanych firm czasowo zawiesiło wybrane benefity. Aż 45% z respondentów tymczasowo wstrzymało szkolenia zawodowe, a 40% świadczenia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe itd.). Koronawirus przyczynił się również do ograniczenia pewnych gratyfikacji, jakie do tej pory były np. szkolenia językowe przejściowo zawiesiło 38% ankietowanych, a 21% zrezygnowało z dopłat do nauki. Zauważalne jest również przemodelowanie polityki benefitowej, rezygnacja z benefitów,
z których – ze względu na zaistniałą sytuację – pracownicy nie mogą korzystać - np. 28%
z badanych tymczasowo zawiesiło vouchery na wydarzenia kulturalne. Wstrzymane są również karty na posiłki czy oferta zdrowych przekąsek w biurach.

Planowane i zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2020 oprócz informacji o zrealizowanych podwyżkach, można znaleźć również odpowiedź na pytanie jak wysokie podwyżki planują pracodawcy na kolejny rok, przy uwzględnieniu pandemii. Analizując dane raportowe widzimy, iż firmy ograniczyły wysokość podwyżek planowanych w bieżącym roku lub zdecydowało o ich zamrożeniu. Wyniki ankiety Sedlak & Sedlak COVID-19 wskazują iż 10% firm odwołało podwyżki, a 26% wstrzymało i zrealizuje je, jeśli sytuacja finansowa na to pozwoli. Jedynie 7% z badanych zrealizowało podwyżki zgodnie z planem w trakcie trwania epidemii.


O raporcie:


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 zawiera informacje o wynagrodzeniach 218 677 pracowników zatrudnionych na 726 stanowiskach. Dane pochodzą od 536 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie kwiecień – czerwiec 2020 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".