Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w 2020 roku

14.09.2020 Karolina Sołśnia-Zielińska
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020. Zawarte w nim dane pochodzą z 536 firm i dotyczą 726 stanowisk. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W tegorocznym raporcie na szczeblu pracowników fizycznych wyszczególniliśmy 102 różne stanowiska pracy, na których zatrudnionych było 99 901 pracowników, z czego 83 151 zatrudniona była w firmach o profilu produkcyjnym.

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowisk w pionie produkcyjnym


W Raporcie Sedlak & Sedlak 2020 wśród pracowników fizycznych wyodrębniliśmy cztery grupy, w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności. Są to pracownicy początkujący, doświadczeni, starsi i liderzy. Początkujący pracownik fizyczny otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 3 582 PLN, jednak co czwarty z tych pracowników fizycznych otrzymywał wynagrodzenie przekraczające 4 133 PLN. 4 058 PLN to wynagrodzenie pracownika który zdobył już niezbędne doświadczenie. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem doświadczonego i starszego pracownika fizycznego w 2020 roku to 740 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy, których mediana wynagrodzenia wynosi 5 340 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników fizycznych (PLN)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Na rysunku 1. pokazano wynagrodzenia starszych pracowników fizycznych w trzech najwyżej i najniżej opłacanych województwach.

Wynagrodzenia całkowite brutto starszych pracowników fizycznych w wybranych województwach (PLN)

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020Regionem o najwyższych zarobkach jest województwo dolnośląskie. Starsi pracownicy fizyczni otrzymywali tam wynagrodzenie w wysokości 4 537 PLN. Na kolejnych pozycjach znalazły się województwo małopolskie i śląskie. Województwami o najniższych wynagrodzeniach są województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie. Mediana wynagrodzeń całkowitych nie przekraczała tutaj 3 700 PLN.
Zestawiając województwa o najwyższej i najniższej medianie wynagrodzeń doświadczonych pracowników fizycznych widzimy, że stawki w województwie dolnośląskim były o ponad 23% wyższe niż województwie kujawsko-pomorskim.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach fizycznych w pionie produkcyjnym


Na wykresie 1. zaprezentowano wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach dla najliczniejszych stanowisk z pionu produkcyjnego.

Wynagrodzenia całkowite brutto
na wybranych stanowiskach doświadczonych pracowników fizycznych (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020Wśród analizowanych stanowisk najwyżej opłacanym jest kontroler jakości produktu (FD), dla którego w każdej z analizowanych branż stawki były najwyższe. W branży motoryzacyjnej mediana wynagrodzeń wynosiła 4 371 PLN. W przypadku magazynierów jedyną branżą płacącą poniżej 4 000 PLN okazała się branża elektroniczna i elektrotechniczna.

Świadczenia dodatkowe


Na wykresie 2. przedstawiono najpopularniejsze ze świadczeń oferowanych dla wszystkich pracowników fizycznych. Tradycyjnie najpopularniejszym benefitem są szkolenia zawodowe, aż 96% pracowników ma możliwość rozwoju zawodowego w ramach pakietu świadczeń dodatkowych. Na drugim miejscu są dopłaty do nauki – 72% oraz popularne zajęcia sportowo-rekreacyjne z wynikiem 71%.

Wybrane świadczenia dodatkowe, które przysługiwały pracownikom fizycznym w 2020 roku

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020W ramach badania płacowego dodatkowo przeprowadziliśmy ankietę związaną z Covid-19, na podstawie której powstał Raport o działaniach firm w związku z kryzysem wywołanym epidemią. Wyniki ankiety Sedlak & Sedlak COVID-19 wskazują że 43% z badanych firm czasowo zawiesiło wybrane benefity. Aż 45% z respondentów tymczasowo wstrzymało szkolenia zawodowe, a 40% świadczenia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe itd.). Koronawirus przyczynił się również do ograniczenia pewnych gratyfikacji, jakie do tej pory były np. szkolenia językowe przejściowo zawiesiło 38% ankietowanych, a 21% zrezygnowało z dopłat do nauki. Zauważalne jest również przemodelowanie polityki benefitowej, rezygnacja z benefitów,
z których – ze względu na zaistniałą sytuację – pracownicy nie mogą korzystać - np. 28%
z badanych tymczasowo zawiesiło vouchery na wydarzenia kulturalne. Wstrzymane są również karty na posiłki czy oferta zdrowych przekąsek w biurach.

Planowane i zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w 2020 roku


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2020 oprócz informacji o zrealizowanych podwyżkach, można znaleźć również odpowiedź na pytanie jak wysokie podwyżki planują pracodawcy na kolejny rok, przy uwzględnieniu pandemii. Analizując dane raportowe widzimy, iż firmy ograniczyły wysokość podwyżek planowanych w bieżącym roku lub zdecydowało o ich zamrożeniu. Wyniki ankiety Sedlak & Sedlak COVID-19 wskazują iż 10% firm odwołało podwyżki, a 26% wstrzymało i zrealizuje je, jeśli sytuacja finansowa na to pozwoli. Jedynie 7% z badanych zrealizowało podwyżki zgodnie z planem w trakcie trwania epidemii.


O raporcie:


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 zawiera informacje o wynagrodzeniach 218 677 pracowników zatrudnionych na 726 stanowiskach. Dane pochodzą od 536 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie kwiecień – czerwiec 2020 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".