Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5140 PLN
Kierownik warsztatu 5850 PLN
Automatyk 6280 PLN
Kontroler jakości 4960 PLN
Nauczyciel logopeda 3230 PLN
Niania 2900 PLN
Tokarz 3950 PLN
Szlifierz CNC 4900 PLN
Audytor IT 9550 PLN
Technolog spawalnik 5630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem w 2022 roku

27.02.2023 Weronika Wróbel
Dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) pokazują, że wykształcenie ma duży wpływ na otrzymywane wynagrodzenie. W 2022 roku uczestniczyło w nim ponad 101 tys. osób z czego 72% to osoby o wykształceniu wyższym. W artykule przedstawiono wysokość wynagrodzeń całkowitych w zależności od wykształcenia, trybu ukończonych studiów, płci oraz stażu pracy.
Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Jak wynika z badania najwięcej zarabiają osoby po studiach z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi 8 100 PLN brutto. Natomiast osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym zarabiają ponad 1,5 razy mniej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi nieco ponad 5 300 PLN brutto.

Mediana wynagrodzeń całkowitych osób z różnym wykształceniem w 2022 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuDane wykazały, że zarobki różnią się między osobami, które ukończyły studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Różnica między wynagrodzeniami osób z wykształceniem wyższym magisterskim i wyższym magisterskim inżynierskim wynosi 500 PLN brutto.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w zależności od trybu ukończonych studiów w 2022 roku (brutto PLN)

 

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

wyższe magisterskie

wyższe magisterskie inżynierskie

Stacjonarny

6 200

7 000

8 000

Niestacjonarny

6 200

6 500

7 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuJak wynika z badania mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety niezależnie od poziomu wykształcenia. Największe różnice można zauważyć w przypadku osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie, ponieważ różnica w medianach wynagrodzeń całkowitych wynosi 1 900 PLN brutto. Najmniejsza różnice występuje w przypadku osób z wykształceniem podstawowym i wynosi 800 PLN brutto.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem w 2022 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuWysokość wynagrodzenia zależy w dużej mierze od długości stażu pracy. Nie jest zaskoczeniem, że również w tym przypadku największe różnice są wśród osób z wykształceniem wyższym. Osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy po ukończonych studiach otrzymują wynagrodzenia o ponad 3 200 PLN brutto niższe niż osoby z długoletnim stażem. Najmniejsze różnice występują wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Jak wynika z badania, różnica w wynagrodzeniach całkowitych osób zaczynających pracę i pracujących ponad 16 lat wynosi zaledwie 550 PLN brutto.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób w zależności od stażu pracy w 2022 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuAby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje o wynikach badania.

Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, aby ustalić wynagrodzenia pracowników – zapraszamy na Raporty płacowe.

Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".