Artykuły

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w handlu w 2018 roku

03.10.2019 Agnieszka Sutor
W 2018 roku w badaniu wzięło udział 11 185 osób pracujących w handlu detalicznym i hurtowym. Artykuł powstał w oparciu o dane z branży handlowej, gdzie występują zarówno stanowiska handlowe, jak i administracyjne. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tej branży wynosiła 4 000 PLN brutto miesięcznie.
Co czwarta osoba pracująca w handlu zarabiała mniej niż 3 000 PLN brutto. Z kolei 25% otrzymywało powyżej 5 800 PLN brutto miesięcznie. Wśród badanych osób było 5 282 kobiet i 5 903 mężczyzn. Mediana zarobków kobiet pracujących w handlu wynosiła 3 636 PLN, natomiast mężczyzn 4 210 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w handlu w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuNajwiększa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w handlu była zauważalna w województwie dolnośląskim oraz mazowieckim. Mężczyźni zarabiali kolejno o 1 445 PLN i 1 300 PLN więcej niż kobiety. Najmniejszą różnicę w zarobkach obydwu płci można było zauważyć w województwie lubelskim (mężczyźni zarabiali o 642 PLN więcej niż kobiety).

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
w handlu w województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuKobiety z różnym stażem pracy zarabiały mniej niż mężczyźni. Na początku kariery zawodowej można było zauważyć najmniejszą różnicę w wynagrodzeniach (215 PLN), z kolei największą – w przypadku pracowników ze stażem pracy dłuższym niż 15 lat (921 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w handlu
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZ danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w handlu kobiety były również niżej wynagradzane od mężczyzn w przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Największa dysproporcja była w dużych firmach zatrudniających 250-999 pracowników. W tych jednostkach mediana wynagrodzeń kobiet wynosiła 3 924 PLN, natomiast mężczyzn – 4 927 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w handlu
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

kobiety

mężczyźni

o ile procent mężczyźni zarabiali więcej

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

3 924   

4 600   

17,2%

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

3 924   

4 927   

25,6%

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

3 600   

4 225   

17,4%

 

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuTabela 2. pokazuje jak kształtowały się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na wybranych stanowiskach w handlu w 2018 roku. Na wszystkich stanowiskach kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Najmniejsza różnica była zauważalna na stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia (3,1%), a największa na stanowisku sprzedawcy (18%).

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w handlu
na wybranych stanowiskach w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

kobiety

mężczyźni

o ile procent mężczyźni zarabiali więcej

specjalista ds. zaopatrzenia

4 600

4 742   

3,1%

kierownik ds. obsługi klienta

4 075

4 400

8%

doradca klienta indywidualnego

2 800   

3 175   

13,4%

specjalista ds. wsparcia sprzedaży

3 650

4 210

15,3%

specjalista ds. handlowych

3 924   

4 548   

15,9%

sprzedawca

2 500   

2 950   

18%

 

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".