Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 8400 PLN
Inżynier procesu 7720 PLN
Operator maszyn 3920 PLN
Adiunkt 5830 PLN
Barman 3500 PLN
Księgowa 4450 PLN
Developer PHP 6630 PLN
IT project manager 11630 PLN
Inżynier systemowy 8030 PLN
Wydawca materiałów 4580 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w handlu w 2018 roku

03.10.2019 Agnieszka Sutor
W 2018 roku w badaniu wzięło udział 11 185 osób pracujących w handlu detalicznym i hurtowym. Artykuł powstał w oparciu o dane z branży handlowej, gdzie występują zarówno stanowiska handlowe, jak i administracyjne. Mediana wynagrodzeń całkowitych w tej branży wynosiła 4 000 PLN brutto miesięcznie.
Co czwarta osoba pracująca w handlu zarabiała mniej niż 3 000 PLN brutto. Z kolei 25% otrzymywało powyżej 5 800 PLN brutto miesięcznie. Wśród badanych osób było 5 282 kobiet i 5 903 mężczyzn. Mediana zarobków kobiet pracujących w handlu wynosiła 3 636 PLN, natomiast mężczyzn 4 210 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
w handlu w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuNajwiększa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w handlu była zauważalna w województwie dolnośląskim oraz mazowieckim. Mężczyźni zarabiali kolejno o 1 445 PLN i 1 300 PLN więcej niż kobiety. Najmniejszą różnicę w zarobkach obydwu płci można było zauważyć w województwie lubelskim (mężczyźni zarabiali o 642 PLN więcej niż kobiety).

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn
w handlu w województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Mapa

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuKobiety z różnym stażem pracy zarabiały mniej niż mężczyźni. Na początku kariery zawodowej można było zauważyć najmniejszą różnicę w wynagrodzeniach (215 PLN), z kolei największą – w przypadku pracowników ze stażem pracy dłuższym niż 15 lat (921 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w handlu
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuZ danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w handlu kobiety były również niżej wynagradzane od mężczyzn w przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Największa dysproporcja była w dużych firmach zatrudniających 250-999 pracowników. W tych jednostkach mediana wynagrodzeń kobiet wynosiła 3 924 PLN, natomiast mężczyzn – 4 927 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet i mężczyzn w handlu
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

kobiety

mężczyźni

o ile procent mężczyźni zarabiali więcej

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

3 924   

4 600   

17,2%

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

3 924   

4 927   

25,6%

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

3 600   

4 225   

17,4%

 

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuTabela 2. pokazuje jak kształtowały się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na wybranych stanowiskach w handlu w 2018 roku. Na wszystkich stanowiskach kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. Najmniejsza różnica była zauważalna na stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia (3,1%), a największa na stanowisku sprzedawcy (18%).

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w handlu
na wybranych stanowiskach w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

kobiety

mężczyźni

o ile procent mężczyźni zarabiali więcej

specjalista ds. zaopatrzenia

4 600

4 742   

3,1%

kierownik ds. obsługi klienta

4 075

4 400

8%

doradca klienta indywidualnego

2 800   

3 175   

13,4%

specjalista ds. wsparcia sprzedaży

3 650

4 210

15,3%

specjalista ds. handlowych

3 924   

4 548   

15,9%

sprzedawca

2 500   

2 950   

18%

 

źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).


Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".