Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 5230 PLN
Archiwista 3800 PLN
Magister farmacji 5920 PLN
Ogrodnik 3650 PLN
Doradca personalny 4220 PLN
Opiekunka dzieci 2900 PLN
Recepcjonistka 3280 PLN
Aplikant radcowski 3690 PLN
Pracownik sklepu 3050 PLN
Technik fizjoterapii 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

W świecie technologicznych gigantów.
Ile zarabiają dyrektorzy IBM?

30.03.2021 Bartłomiej Mielniczek
CEO koncernu, Arvind Krishna zarobił w 2020 r. w sumie 17 009 682 USD. Z tego ponad 13 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej.
IBM (International Business Machines Corporation), potocznie nazywany „Big Blue” jest amerykańską korporacją technologiczną z siedzibą w Armonk w stanie Nowy Jork. Od założenia w 1911 roku rozszerzyła swoją działalność na 177 krajów. Zajmuje się tworzeniem sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, a także usługami konsultacyjnymi i hostingowymi. Spółka ta jest zaliczana do indeksu S&P 100 i notowana na giełdzie NYSE. W 2020 roku zatrudniała ponad 345 tys. pracowników, a jej przychód wyniósł 73,6 mld USD.

Główne zasady wynagradzania
Jako nadrzędną zasadę IBM podaje dążenie do budowania zaufania i osobistej odpowiedzialności ze strony dyrektorów we wszystkich relacjach – z klientami, wspólnikami, społecznościami oraz inwestorami.
Aby to osiągnąć, IBM przy ustalaniu wynagrodzeń dyrektorów postawił sobie 5 głównych celów, jakie powinny być osiągnięte:
• Dążenie do tego, żeby interesy szefów IBM pokrywały się z interesami inwestorów przez uzależnianie wysokości wynagrodzenia od wypełniania celów rocznych i długoterminowych oraz wypłacanie znacznej części pensji w postaci akcji IBM;
• Odpowiednie wynagradzanie za krótkoterminowe wyniki oraz długoterminowe strategiczne decyzje;
• Przyciąganie oraz zatrzymanie wykwalifikowanych dyrektorów potrzebnych do napędzania korporacji w warunkach rynku z silną konkurencją;
• Motywowanie dyrektorów do osiągania dobrych wyników bez wysokiego ryzyka;
• Rozróżnianie nagród indywidualnych oraz za pracę zespołową.
W 2020 r. 65% ustalonego docelowego wynagrodzenia CEO Arvinda Krishny stanowiło wynagrodzenie za wyniki.

Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi
IBM bierze udział w wielu badaniach porównujących detale dot. wysokości pensji zasadniczej oraz rocznych i długoterminowych planów motywacyjnych oraz sposobów ich ustalania. Aby zapewnić konkurencyjność spółki, wzięto pod uwagę wiele czynników i trendów rynkowych.
Do badania wykorzystano ustaloną wcześniej grupę porównawczą, którą komitet ds. wynagrodzeń wybrał przy użyciu następujących kryteriów:
• Spółki technologiczne z przychodami przekraczającymi 15 mld USD;
• Dodatkowe spółki (nie więcej niż 2 z danej branży) nietechnologiczne z przychodami przekraczającymi 40 mld USD, z globalnym obszarem działalności o poziomie porównywalnym do IBM, których strategia biznesowa skutkuje znaczną konkurencyjnością dla doświadczonych dyrektorów.
Grupę porównawczą do ustalania wynagrodzeń za 2020 r. stanowiły: Accenture, Alphabet, Amazon.com, Apple, AT&T, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco Systems, Dow, ExxonMobil, Ford, General Electric, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Intel, Johnson & Johnson, Microsoft, Oracle, PepsiCo, Pfizer, United Technologies, UPS oraz Verizon.

Premie motywacyjne
Premie motywacyjne są wypłacane w gotówce za wyniki z roku poprzedzającego wypłatę. Mają motywować do osiągania określonych celów krótkoterminowych. Oceniając wyniki dyrektorów wykonawczych za 2020 rok komitet ds. wynagrodzeń zdecydował się przyznać premie w wysokości 85% ich docelowej wysokości. W tabeli 1. podsumowującej wynagrodzenia top menedżerów wliczono je w kolumnę „plany motywacyjne nieoparte na własności akcji”.
Przy obliczaniu premii motywacyjnych brano pod uwagę indywidualne osiągnięcia oraz wyniki finansowe spółki, które mierzono przy pomocy:
• Przychodu (waga 20%);
• Dochodu operacyjnego netto (waga 40%);
• Operacyjnych przepływów pieniężnych (waga 40%).

Wynagrodzenie kapitałowe
Jest to główna składowa pakietu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i CEO. Przyznaje się je na podstawie wyników biznesowych i indywidualnych, oceny wkładu pracy oraz długoterminowego potencjału danego menedżera. Jego głównym celem jest motywowanie do wykonania celów długoterminowych, ma także znaczenie retencyjne. Dodatkowo ta forma wynagradzania wiąże interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy.
W jego skład wchodzą następujące instrumenty finansowe:
• PSU (Performance Share Units) – jednostki udziałowe, ich otrzymanie jest ściśle powiązane z wynikami i osiągnięciem wyznaczonych celów przez menedżerów; są przyznawane i wymieniane na akcje w trzyletnich cyklach; sposób ich przyznawania ma odzwierciedlać główne cele długoterminowe firmy: wzrost sprzedaży większy niż u konkurencji, a wzrost zysku szybszy niż wzrost sprzedaży;

Sposób obliczania ilości przyznanych PSU w pakiecie wynagrodzenia kapitałowego za 2020 rok w IBM

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie IBM Proxy Statement


• RSU (Restricted Share Units) – jednostki udziałowe, otrzymywane przez menedżerów zamieniane na akcje w 100% po czterech latach; ich wartość jest ściśle powiązana z ceną akcji.
Zgodnie z zasadami panującymi w koncernie CEO oraz Executive Chairman powinni posiadać akcje o wartości dziesięciokrotności ich pensji zasadniczej, a pozostali dyrektorzy wykonawczy – siedmiokrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy.

Benefity i inne formy wynagrodzenia
Dyrektorzy koncernu korzystają z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Mają prawo do korzystania w celach biznesowych ze służbowego odrzutowca oraz samochodu z kierowcą. IBM pokrywa również koszty ochrony, relokacji oraz, w niektórych wypadkach, wydatki osobiste. Do takich wydatków można zaliczyć m.in. koszty podróży dla rodziny, kiedy towarzyszą dyrektorowi wykonawczemu w podróży służbowej.

Ile zarabiają dyrektorzy IBM?
CEO koncernu, Arvind Krishna zarobił w 2020 r. w sumie 17 009 682 USD. Z tego ponad 13 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Jeszcze więcej zarobili przewodnicząca wykonawcza Virginia Marie Rometty – jej roczne wynagrodzenie przekroczyło 21 mln USD oraz prezes James Moon Whitehurst – ponad 27 mln USD. Tak wysokie wynagrodzenie wypłacone w akcjach jest powiązane z przejęciem przez IBM spółki Red Hat zajmującej się produkcją oprogramowania, w której pełnił funkcję CEO. Akwizycja została sfinalizowana 9 lipca 2019 r.

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów IBM w latach 2018-2020 (w USD)

 

rok

wynagr. podstawowe

bonusy

wartość akcji

plany motywacyjne nieoparte na wartości akcji

zmiana wartości planu retencji

zmiana wartości planu emerytalnego

wszystkie inne formy wynagrodzenia niewymienione wcześniej

razem

A. Krishna, CEO

2020

1 352 591

0

13 159 118

2 181 000

N/A

42 806

274 167

17 009 682

V.M. Rometty

2020

1 600 000

0

12 728 348

4 250 000

100 604

1 500 327

883 314

21 062 593

Executive Chairman

2019

1 600 000

0

11 610 046

5 000 000

109 106

967 778

873 935

20 160 865

2018

1 600 000

0

10 801 392

4 050 000

0

0

1 100 826

17 552 218

J.J. Kavanaugh

2020

899 000

0

7 416 931

1 176 300

94 229

0

159 836

9 746 296

Senior VP and CFO

2019

787 500

0

5 063 127

1 064 000

83 877

11 804

129 884

7 140 192

2018

713 000

0

4 263 851

814 050

0

23 343

82 901

5 897 145

J.M. Whitehurst, President

2020

1 173 864

2 000 000

22 418 228

1 455 813

N/A

N/A

130 562

27 178 467

J.E. Kelly III

2020

868 000

0

6 029 248

820 400

376 478

233 063

129 314

8 456 503

Executive Vice President

2019

868 000

0

5 237 677

703 200

677 321

53 005

184 864

7 724 067

2018

860 000

0

4 629 243

644 600

0

55 273

226 336

6 415 452

M.H. Browdy

2020

830 000

0

4 211 031

1 109 520

N/A

N/A

124 112

6 274 663

Senior VP and General Counsel

2019

744 500

0

3 753 766

982 300

N/A

N/A

107 504

5 588 070

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie IBM Proxy Statement


Pozostali dyrektorzy wykonawczy zarobili kolejno: starszy wiceprezes oraz CFO James J. Kavanaugh – 9 746 296 USD, wiceprezes wykonawczy John E. Kelly III – 8 456 503 USD oraz starsza wiceprezes i CLO Michelle H. Browdy – 6 274 663 USD.

Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".