Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 3800 PLN
Fizjoterapeuta 3750 PLN
Księgowy 4040 PLN
Developer PHP 4810 PLN
Analityk baz danych 4840 PLN
Prawnik 4610 PLN
Operator CNC 4530 PLN
Kierownik sali 4390 PLN
Masarz 3650 PLN
Ekspedytor 3790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Udział menedżerów w decyzjach podwyżkowych. Wywiad z Karoliną Granatyr-Czarnohuz

23.10.2023 Patrycja Paszcza
O tym jak w organizacji wprowadzono globalny proces podwyżkowy z udziałem managerów rozmawiamy z Karoliną Granatyr-Czarnohuz, Reward Director Europe, Australia & New Zealand,z firmy Reckitt. Prelegentka na tegorocznym XVIII Krakowskim Forum Wynagrodzeń.
Karolina Granatyr-Czarnohuz

Pani wystąpienie podczas Krakowskiego Forum Wynagrodzeń dotyczyło wprowadzenia w firmie globalnego procesu podwyżkowego z udziałem managerów dla około 50 krajów. Dlaczego zdecydowali się Państwo rozpocząć tak duży projekt?
Managerowie od zawsze mieli wpływ na decyzje podwyżkowe i brali nieformalny udział w kalibracjach rocznych udzielając swoich rekomendacji poprzez dział HR. Naturalnym następstwem było więc usystematyzowanie procesu a posiadanie systemu online dla działu HR, umożliwiło globalną ekspansję.

Czy managerowie chętnie angażują się w procesy podwyżkowe?
Zdecydowanie tak. Po kilku latach prowadzeni procesu widzimy ilu managerów wprowadza swoje rekomendacje oraz przeprowadzamy regularne ankiety dotyczące procesu, aby wprowadzać ulepszenia w każdym kolejnym roku.

Jak managerowie są przygotowywani do procesów podwyżkowych?
Co roku organizujemy kompleksowe szkolenia dla managerów i przygotowujemy materiały szkoleniowe. Dział HR jest kluczowym wsparciem w tym procesie.

W jakim zakresie managerowie uczestniczą w procesach podwyżkowych?
Manager dysponuje budżetem oszacowanym per kraj i kaskadowym niżej. Każdy pracownik ma wgraną tą samą podwyżkę początkową, aby ułatwić przegląd wynagrodzeń. Manager rekomenduje % podwyżki w ramach przypisanych widełek biorąc pod uwagę liczne zmienne.

Czy managerowie mają wpływ na dobór kryteriów decydujących o podwyżkach?
Manager powinien upewnić się, że rozważone zostały wszystkie istotne fakty i że można uzasadnić rekomendację w obiektywny sposób.

Rozumiem, że poza managerami, w procesie podwyżkowym uczestniczy także HR i zarząd. Jak radzą sobie Państwo z różnymi podejściami do podwyżek?
Ponieważ mamy globalnie tę samą politykę wynagrodzeń, ten sam system wartości, nie widzimy znaczących różnic pomiędzy managerami, działem HR czy zarządem. Decyzje płacowe nie zawsze są proste i jednoznaczne. Podczas kalibracji jesteśmy w stanie wychwycić rekomendację, które są niezgodne z zasadami i wyjaśnić to z managerem.

Jak wasi pracownicy postrzegają uczestnictwo swoich managerów w ustalaniu podwyżek?
Wydaje nam się, że na tym etapie jest to naturalny proces dla wszystkich pracowników, który jest w naszym DNA.

Zauważyła Pani różnicę w rozumieniu zasad przyznawania podwyżek wśród pracowników po wprowadzeniu procesu?
Managerowie na pewno mają większą świadomość dotyczącą wynagrodzeń. Manager biorąc odpowiedzialność za podwyżkę przyznawaną pracownikowi, angażuje się w proces decyzyjny operując w tym samym środowisku i z tymi samymi wyzwaniami co HR.

Jakie czynniki Pani zdaniem powinny w największym stopniu decydować o przyznawaniu podwyżek?
Decyzje płacowe nie zawsze są proste i jednoznaczne. Wymagają obiektywnego i przejrzystego podejścia, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie.

Co stanowi największe wyzwanie w zarządzaniu procesami podwyżkowymi z udziałem managerów na skalę globalną?
Zapewnienie spójności przekazu i komunikacji tak aby w każdym kraju rozumienie procesu, naszej filozofii wynagradzania było takie samo.

Dziękuję za rozmowę!

Jeżeli zainteresował Państwa temat wywiadu, zapraszamy do przeczytania artykułu podsumowującego XVIII KFW oraz obejrzenia wystąpienia Pani Karoliny Granatyr-Czarnohuz. W naszym sklepie znajdują się materiały video z XVIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń.


Patrycja Paszcza
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".