Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2015 roku

08.02.2016 Ewelina Jurczak
Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 700 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się bankowość z medianą płac w wysokości 5 000 PLN brutto miesięcznie. Trzecie miejsce na podium zajęła telekomunikacja, gdzie mediana wynosiła 4 772 PLN.

Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2 900 PLN brutto, czyli była aż o 49% niższa niż w najwyżej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac 3 100 PLN miesięcznie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 700 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się bankowość z medianą płac w wysokości 5 000 PLN brutto miesięcznie. Trzecie miejsce na podium zajęła telekomunikacja, gdzie mediana wynosiła 4 772 PLN.

Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2 900 PLN brutto, czyli była aż o 49% niższa niż w najwyżej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac 3 100 PLN miesięcznie.

Zestawienie median wynagrodzeń całkowitych
w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyżej opłacani dyrektorzy byli w IT i w bankowości, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 15 000 PLN brutto miesięcznie. Zatrudnieni na najwyższym szczeblu zarządzania w kulturze i sztuce, aby zarobić pensję dyrektorów z bankowości lub IT, musieliby przepracować ponad 3 miesiące. Największe różnice były pomiędzy zarobkami kierowników i dyrektorów. W usługach dla ludności czy w bankowości dyrektorzy zarabiają dwa razy więcej niż menedżerowie. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób na różnych
szczeblach zarządzania w dwóch najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWśród najwyżej opłacanych branż w poszczególnych województwach znalazły się: IT (w jedenastu województwach), energetyka i ciepłownictwo (w dwóch województwach) oraz telekomunikacja, bankowość i przemysł ciężki (każda z wymienionych w jednym regionie). Najniżej opłacaną branżą są usługi dla ludności (w ośmiu województwach), następnie kultura i sztuka (siedmiokrotnie) oraz nauka i szkolnictwo (w jednym regionie). Więcej informacji na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w różnych województwach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Najwyżej i najniżej opłacane branże
w poszczególnych województwach (mediany wynagrodzeń całkowitych, brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kobiet i mężczyzn


W ubiegłym roku mężczyźni zarabiali najwięcej w bankowości. Mediana ich zarobków wyniosła 6 300 PLN brutto miesięcznie, a co czwarty zatrudniony otrzymywał 10 000 PLN i więcej. Wysokie zarobki panów odnotowano również w IT, gdzie mediana płac wyniosła 6 000 PLN. Średnio o połowę niższe wynagrodzenia mężczyźni otrzymywali w usługach dla ludności oraz w kulturze i sztuce, mediana wynagrodzeń w tych branżach wyniosła kolejno 3 100 i 3 200 PLN. Ponadto, co czwarty zatrudniony w usługach dla ludności otrzymywał 2 272 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite mężczyzn w dwóch najwyżej
oraz w dwóch najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

branża

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

bankowość

3 579

4 100

6 300

10 000

technologie informatyczne (IT)

9 884

4 000

6 000

9 000

kultura i sztuka

555

2 400

3 200

4 550

usługi dla ludności

4 364

2 272

3 100

4 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku kobiety najwięcej zarabiały w branży IT, gdzie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Na drugim miejscu w zestawieniu pań uplasowała się bankowość, gdzie połowa kobiet otrzymywała miesięcznie 4 265 PLN i więcej. Najniższe wynagrodzenia (tak samo, jak mężczyźni) otrzymywały zatrudnione w usługach dla ludności i w kulturze i sztuce. W tych branżach mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno 2 700 oraz 2 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kobiet w dwóch najwyżej
oraz w dwóch najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

branża

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

3 029

3 500

4 900

7 290

bankowość

3 938

3 000

4 265

6 450

kultura i sztuka

1 210

2 200

2 800

3 729

usługi dla ludności

5 005

2 057

2 700

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Ewelina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".