Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik autobusów 3920 PLN
Mechanik motocyklowy 4760 PLN
Asystent handlowy 3820 PLN
Pracownik socjalny 3700 PLN
Tłumacz 5740 PLN
Aplikant 3690 PLN
Java developer 5820 PLN
Spedytor drogowy 5070 PLN
Rozbieracz 4000 PLN
Projektant wnętrz 4430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zyskać jak najwięcej informacji, porównując system wynagrodzeń w swoim banku i u konkurencji?

12.10.2015
Artykuł stanowi tłumaczenie z oryginału zamieszczonego na stronach Pearl Meyer. Autor rozważa w jaki sposób najlepiej wykorzystać grupę porównawczą stworzoną w celu ustalenia właściwego programu wynagradzania kadry zarządzającej.
(You’ve Selected a Good Compensation Peer Group… But Are You Getting Most Out of It?)
Greg Swanson, Pearl Meyer, www.pearlmeyer.com, 2015


W wielu lokalnych i regionalnych bankach poświęca się czas i energię na ustalenie grupy porównawczej złożonej z podobnych banków, aby porównać ich praktyki w zakresie ustalania wynagrodzeń kadry kierowniczej. Wybór grupy porównawczej jest ważny, a często nie zdajemy sobie sprawy ze wszystkich korzyści, jakie możemy z tego wyciągnąć. Oto cztery najważniejsze przykłady wykorzystania grupy porównawczej do usprawnienia własnych strategii biznesowych i kierowniczych.

Sprawdź związek między systemem wynagrodzeń a wynikami konkurencji.


Jak Twój bank płaci w porównaniu do konkurencji? A jakie ma wyniki? Ocenianie zależności między wynagrodzeniami a wynikami wymaga zdefiniowania „wynagrodzenia” i „wyników” oraz ustalenia odpowiedniego okresu, na przestrzeni którego zamierzamy porównać pod tym kątem nasz bank i konkurencję.

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej zbliżone do siebie są ranga centylowa wynagrodzeń banku i ranga centylowa jego wyników, tym lepsza względna zależność między wynagrodzeniami a wynikami w danym okresie. Znacząca różnica między tymi rangami centylowymi może wskazywać na potrzebę wprowadzenia zmian do struktury wynagrodzeń, szczególnie gdy utrzymuje się na przestrzeni wielu badanych okresów. Grupa porównawcza jest niezwykle przydatna podczas takiej analizy, którą warto przeprowadzić na potrzeby stworzenia programu wynagrodzeń kadry kierowniczej.

Sprawdź skuteczność krótkoterminowych programów motywacyjnych w Twoim banku.


Informacje dla akcjonariuszy w konkurencyjnych bankach dają różny wgląd w ich ustalenia w zakresie krótkoterminowych programów motywacyjnych. Niemniej jednak elementy programu takie jak próg, cel i maksymalny poziom możliwości płacowych, miary wyników i odpowiednie liczby oraz stopień uznaniowości właściwych wypłat często znajdują się w informacjach dla akcjonariuszy. Rozeznanie w tym, jak konkurencja podchodzi do tych kluczowych elementów programu, może rozjaśnić wiele kwestii przy podejmowaniu decyzji w Twoim banku.

Poznaj plany dotyczące długoterminowych strategii motywacyjnych.


Rady nadzorcze banków podczas dyskusji na temat strategii biznesowych poświęcają coraz więcej uwagi długoterminowym działaniom, zwłaszcza gdy chcą powrócić do stabilności finansowej i czystszych bilansów. Wprowadziło to powiew świeżości do rozmów na temat najlepszych form wsparcia długoterminowych strategii biznesowych banków w oparciu o długoterminowe programy wynagrodzeń, zwłaszcza oparte na przyznawaniu udziałów. Nie ma tu łatwych rozwiązań, ale różne pomysły przechodzą wciąż testy w branży. Twój zarząd i doradcy mogą się zapoznać z praktykami długoterminowych programów motywacyjnych, które zostały podane do wiadomości przez konkurencję. To na pewno wzbogaci własne rozważania na ten temat o nowe pomysły.

Staraj się patrzeć na system wynagrodzeń jako całość.


System wynagrodzeń kadry kierowniczej składa się nie tylko z płacy, premii i nagród udziałowych, banki wykorzystują także dodatkowe programy emerytalne dla starszych menadżerów. Komitet ds. wynagrodzeń musi zatem zdawać sobie sprawę z takich rozwiązań i ich potencjalnej wartości na rynku. Najlepszym źródłem informacji o rozwiązaniach dotyczących dodatkowych lub emerytalnych form wynagrodzenia będą informacje dla akcjonariuszy publikowane przez konkurencję. Interpretacja tych danych i ich zastosowanie w analizach systemów wynagrodzeń u konkurencji może zająć wiele czasu, ale jest to opłacalny wysiłek. Wykorzystaj dostępne informacje, tak aby Twoja rada nadzorcza i główni menadżerowie mogli podjąć decyzje dotyczące wynagrodzeń opierając się na pełnych, a nie częściowych, danych.

Podsumowanie


Konkurencja może dostarczyć użytecznych informacji, które pomogą określić, jakie poziomy wynagrodzeń dla wyższej kadry kierowniczej będą konkurencyjne. Ich zebranie i analiza wymaga dodatkowej pracy, ale dzięki niej działania Twojego banku będą bardziej strategiczne i przyniosą długoterminowy zysk wszystkim interesariuszom.

O autorze


Greg Swanson jest wiceprezesem biura Pearl Meyer w San Francisco i od ponad 20 lat doradza publicznym i prywatnym spółkom w sprawach dotyczących wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów.

O Pearl Meyer


Od ponad 25 lat firma Pearl Meyer (www.pearlmeyer.com) zdobywa zaufanie klientów jako niezależny doradca w sprawach zarządzania systemem wynagrodzeń oraz tworzenia strategii i programów dotyczących płac. Zapewnia kompleksowe rozwiązania złożonych problemów związanych z wynagrodzeniami wielu międzynarodowym organizacjom, od najbardziej dochodowych spółek giełdowych po organizacje pożytku publicznego i rozwijające się firmy.
Tłumaczenie
Robert Dorczak


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".