Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 3243 PLN
Quality manager 7169 PLN
Kierownik apteki 6828 PLN
Prywatna opiekunka 2314 PLN
Dyrektor generalny 12708 PLN
Rdzeniarz 2726 PLN
Polernik 3062 PLN
Specjalista ds. sem 4210 PLN
Kierownik kontraktu 9342 PLN
Hydrolog 3297 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

19.08.2016 Iwona Wabik-Szuba
Stanowisko prezesa zarządu jest najważniejszym w hierarchii każdej spółki.
To on odpowiada za wyniki całej organizacji i jest rozliczany z ich realizacji przez właścicieli spółki,
czyli akcjonariuszy. W niniejszy artykule zostaną zaprezentowane analizy wynagrodzeń prezesów zarządów spółek notowanych na GPW w 2015 roku. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak
Prezesi bez podwyżek
W 2015 roku mediana rocznych wynagrodzeń prezesów zarządów wyniosła 601 tys. PLN i w porównaniu do roku 2014 była na porównywalnym poziomie. Co czwarta osoba otrzymała pensję w wysokości co najmniej 1,15 mln PLN, natomiast 10% najlepiej opłacanych prezesów zarobiło ponad 2 mln PLN.


Roczne wynagrodzenia prezesów zarządów w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”, Sedlak & SedlakCzy prezesi są wynagradzani za wyniki?

Jednym z najważniejszych kryteriów oceny rentowności spółki dla akcjonariuszy jest wskaźnik EPS mówiący ile zysku netto przyda na jedną wyemitowaną akcję spółki. Określa on nie tylko sytuację rynkową spółki, często również służy jako kryterium efektywności w programach motywacyjnych menedżerów
Na wykresie poniżej zaprezentowano wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach o różnej wielkości EPS. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż wynagrodzenia prezesów zarządów rosły wraz ze wzrostem osiągniętego zysku na akcję. Najwyższe pensje – ponad 1,3 mln PLN – otrzymywali prezesi spółek, w których EPS był najwyższy i wyniósł 10 PLN i więcej. W spółkach o zysku na akcję wynoszącym od 2 – 9,9 PLN prezesi zarabiali o 14% mniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 1,1 mln PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali prezesi spółek w których EPS był ujemny – 430 tys. PLN. Zaniepokojenie inwestorów powinien budzić fakt, iż wynagrodzenia w spółkach, które generują straty były tylko o 17% niższe od wynagrodzeń w spółkach, które osiągnęły najniższy poziom zysków.

Wynagrodzenia prezesów zarządów
w spółkach różnej wielkości wskaźnika EPS (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia prezesów w spółkach z różnych branżach
Najwyższe pensje otrzymywali zarządzający bankami, mediana ich rocznych zarobków wyniosła prawie 3 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu uplasowali się prezesi spółek z branży chemicznej, a na trzecim z branży motoryzacyjnej. Zarobili oni odpowiednio, 1,26 mln PLN i 1,21 mln PLN. Najniższe pensje otrzymały osoby pełniące funkcje prezesa zarządu w spółkach sektora finansowego – 364 tys. PLN. Ich pensje były 8 razy niższe niż wynagrodzenia prezesów banków.

Wynagrodzenia prezesów zarządów w spółkach z różnych branż

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”, Sedlak & SedlakKto zarobił najwięcej?
Wśród prezesów, którzy przepracowali cały rok 2015 najwyższe wynagrodzenie otrzymał Janusz Filipiak – 15,4 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Luigi Lovaglio prezes Banku Pekao SA z roczną pensją 9,5 mln PLN. Trzecie miejsce, z roczną pensją w wysokości 7,5 mln PLN zajął prezes Wawel SA – Dariusz Orłowski. Pięciu najlepiej wynagradzanych prezesów łącznie otrzymało 42,3 mln PLN.

Ranking najlepiej wynagradzanych prezesów
zarządów spółek giełdowych w 2015 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”, Sedlak & SedlakO raporcie
Raport „Wynagrodzenia członków zarządów” ukazuje się po raz dwunasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 361 menedżerów (w tym 932 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Raport składa się z sześciu części:

Cześć I zawiera analizy ogólne na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2015 roku. Ponadto przedstawiono w niej analizę struktury wynagrodzeń oraz popularności programów motywacyjnych.

Część II zawiera analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaliczanych do różnych indeksów m.in.. indeksów RESPECT INDEX, czy indeksów sektorowych.

W części III przedstawiono wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym poziomie zyskowności. Analizy przeprowadzono w oparciu o takie charakterystyki jak: zysk netto, zysk operacyjny, EBITDA czy zysk na akcję.

W części IV zaprezentowano analizy wynagrodzeń menedżerów w spółkach o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, kapitalizacji rynkowej, zatrudnienia.

Część V zawiera analizy całkowitych środków przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.

Część VI zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej