Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 4967 PLN
Handlowiec 4210 PLN
Marketing Assistant 3379 PLN
Analityk biznesowy 7148 PLN
Kucharz 2776 PLN
Spawacz TIG 3373 PLN
Tokarz 3165 PLN
Żołnierz szeregowy 3300 PLN
Krajacz 2478 PLN
Associate 5101 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają menedżerowie
spółek z branży gier video?

19.09.2018 Iwona Wabik-Szuba
Branża gier video jest dziś szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu rozrywkowego. Niewątpliwie sukcesy polskich wydawców sprawiają, że stopniowo staje się ona wizytówką polskiej gospodarki a wydawcy osiągają coraz wyższe zyski. W niniejszym artykule przyjrzymy się jak wynagradzani są top menedżerowie spółek notowanych na GPW.
W 2017 Mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek z branży gier video wyniosła 281,5 tys. PLN. W porównaniu do firm z branży informatycznej była o 42% niższa. Prezentowane dane pochodzą z Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku” W analizach uwzględniono roczne wynagrodzenia brutto menedżerów spółek notowanych na GPW, którzy przepracowali cały 2017 rok.

Mediana rocznych wynagrodzeń członków zarządów
w spółkach z branży gier video i informatyki w 2017 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”, Sedlak & SedlakW tabeli 1. prezentujemy jakie kwoty spółki przeznaczyły na łączny fundusz wynagrodzeń swoich top menedżerów. Najwięcej na wynagrodzenia członków zarządu – ponad 32 mln PLN wydał CD Projekt SA, co stanowiło 6,9% osiągniętych przychodów za rok 2017. Warto zwrócić uwagę, iż prawie 30 mln PLN stanowiły wypłaty wynikające programu motywacyjnego spółki. W pozostałych firmach fundusz przeznaczony na pensje menedżerów był na poziomie poniżej 1,5 mln PLN. Najmniej na pensje zarządu przeznaczyła spółka Playway SA – 170 tys. PLN co stanowiło 0,4 % jej rocznych przychodów ze sprzedaży.

Wysokość funduszu wynagrodzeń zarządów
w spółkach z branży gier video w 2017 roku

nazwa spółki

fundusz wynagrodzeń zarządu (mln PLN)

% udział funduszu wynagrodzeń zarządu
w przychodach

CD Projekt SA

32,04

6,9%

Vivid Games SA

1,46

8,3%

CI Games SA

1,43

1,4%

11 Bit Studios SA

1,08

5,5%

Artifex Mundi SA

0,76

3,7%

Playway SA

0,17

0,4%

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”, Sedlak & SedlakSpośród top menedżerów zarządzających spółkami z branży gier video 62% otrzymało roczne wynagrodzenie w wysokości poniżej 500 tys. PLN. 19% zarządzających otrzymało pensje wysokości od 1 mln PLN do 5 mln PLN. Natomiast 19% zarobiło co najmniej 5 mln PLN.

Rozkład rocznych wynagrodzeń menedżerów
spółek z branży gier video w 2017 roku (n=16)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”, Sedlak & SedlakAby dokładniej przyjrzeć się wynagrodzeniom w analizowanej branży poniżej prezentujemy średnie wynagrodzenia menadżerów w poszczególnych spółkach, ze względu na brak danych o wynagrodzeniach poszczególnych członków zarządu z analiz wykluczono spółki: Vivid Games SA i Playway SA.

Najlepiej wynagradzani w 2017 roku byli menedżerowie CD Projekt SA twórcy słynnej gry Wiedźmin. W 2017 roku jej przychody ze sprzedaży wyniosły 463 mln PLN a zysk netto – ponad 200 mln PLN. Średnie wynagrodzenie osób zarządzających wyniosło 5,3 mln PLN. Najwięcej zarobił prezes zarządu – prawie 7,6 mln PLN, z czego 7,2 mln PLN stanowiło wynagrodzenie z tytułu programu motywacyjnego. Wypłaty z programu uzależnione są od poziomu zysku netto Grupy Kapitałowej za rok poprzedni. Spośród 6 członków zarządu, którzy przepracowali cały rok 2017, pięciu otrzymało wypłaty z wyżej wymienionego programu motywacyjnego w wysokości od 4 mln PLN do 7,2 mln PLN.

Druga w rankingu znalazła się spółka CI Games SA – wydawca m.in. gry Snajper, w 2017 roku osiągnęła przychód w wysokości 103 mln PLN i zysk netto 12,7 mln PLN. Średnie wynagrodzenie członków zarządu wyniosło 513,5 tys. PLN i w stosunku do roku poprzedniego spadło o 6%. Menedżerowie spółki 11 Bit Studios SA otrzymali średnie wynagrodzenie na poziomie ok. 270 tys. PLN. Najniżej wynagradzani byli członkowie zarządu Artifex Mundi SA, którzy średnio zarobili 155 tys. PLN.

Średnie wynagrodzenia menedżerów spółek z branży gier video w 2017 roku

nazwa spółki

średnie wynagrodzenie członka zarządu
w 2017 roku

liczba członków zarządu pracujących cały 2017 rok

CD Projekt SA

5 326 500

6

CI Games SA

513 500

2

11 Bit Studios SA

269 263

4

Artifex Mundi SA

155 029

4

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”, Sedlak & Sedlak
Bibliografia
Raport Płacowy "Wynagrodzenia Członków Zarządów w 2017 roku" Sedlak & Sedlak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej