Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabia Warren Buffett, czyli wynagrodzenia dyrektorów Berkshire Hathaway

14.06.2021 Bartłomiej Mielniczek
Berkshire Hathaway to międzynarodowy holding utworzony w 1839 roku pod nazwą Valley Falls Company, a w 1956 r. wykupiony przez Warrena Buffetta, do którego należy obecnie 32,1% praw głosu, 16,2% interesu ekonomicznego oraz który od 1970 r. nieprzerwanie pełni funkcję CEO spółki. Firma zatrudnia 360 tys. pracowników, jej przychody za 2020 r. wyniosły 245,5 mld USD, a zysk netto 42,5 mld USD. Jest siódmą największą spółką indeksu S&P.
Firma po raz kolejny zasłynęła w wyjątkowy sposób na początku maja 2021 r. – stała się pierwszą spółką, która „zepsuła” giełdę Nasdaq. 4-bajtowy system tej giełdy był przystosowany do obsługi cen akcji do wartości niecałych 429,5 tys. USD. Po tym, jak cena jednej akcji Klasy A Berkshire Hathaway przekroczyła 430 tys. USD Nasdaq był zmuszony przejść na system 8-bajtowy. Czy rekordowe ceny akcji i kapitalizacja przekładają się na wysokie wynagrodzenia?

Główne zasady wynagradzania
Za ustalanie wysokości wynagrodzeń odpowiada komitet ds. wynagrodzeń, jednak korzysta z sugestii dyrektorów – Warrena Buffetta oraz Charlesa Mungera. To na ich życzenie ich własne pensje zasadnicze nie wzrosły od ponad 25 lat i stale wynoszą 100 000 USD rocznie.

Berkshire Hathaway nie wypłaca żadnemu z dyrektorów wynagrodzenia kapitałowego, a zyski oraz ceny akcji nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości premii. Zdaniem Warrena Buffetta wynagrodzenie w formie kapitałowej motywuje do polepszania wyników w krótkim terminie, a dyrektorzy powinni patrzeć daleko w przyszłość.

Komitet ds. wynagrodzeń powierzył Warrenowi Buffetowi zadanie wyznaczenia wynagrodzeń dla CFO Marca Hamburga, wiceprzewodniczącego ds. operacji nieubezpieczeniowych Gregory’ego Abel oraz wiceprzewodniczącego ds. operacji ubezpieczeniowych Ajit Jaina. Nie ma określonego systemu wyznaczania wynagrodzenia dla tych dyrektorów – CEO kieruje się subiektywną oceną ich efektywności oraz zakresu obowiązków. Wszelkie premie są związane z wynikami operacyjnymi firmy.

Benefity oraz inne formy wynagrodzenia
Warren Buffett okazjonalnie korzysta prywatnie ze środków Berkshire Hathaway, np. poprzez wykonywanie prywatnych telefonów. Taką samą lub większą sumę pieniędzy przelewa na koniec roku z powrotem do spółki – w 2020 r. było to 50 000 USD. Dodatkowo CEO ma prawo do korzystania z ochrony, której wartość w 2020 r. wyniosła ponad 280 tys. USD. Zarówno Warren Buffett jak i Charles Munger korzystają z należącego do firmy samolotu, jednak wyłącznie w celach służbowych.

Ile zarabiają dyrektorzy Berkshire Hathaway?
CEO Warren Buffett zarobił w 2020 roku niewiele ponad 380 tys. USD, z czego większość stanowiły wydatki na ochronę. Charles T. Munger pobierał jedynie wynagrodzenie zasadnicze i nie korzystał z żadnych dodatkowych benefitów, co dało pensję na poziomie 100 tys. USD rocznie. Wynagrodzenia pozostałych dyrektorów wynosiły ponad 19 mln USD dla wiceprzewodniczących operacji oraz ponad 3 mln USD dla CFO.

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów Berkshire Hathaway w latach 2018-2020 (w USD)

 

rok

wynagr. podstawowe

bonus

wszystkie inne formy wynagrodzenia niewymienione wcześniej

łączna wartość dochodów

Warren E. Buffett

2020

100 000

-

280 328

380 328

Chairman and Chief Executive Officer

2019

100 000

-

274 773

374 773

2018

100 000

-

288 968

388 968

Charles T. Munger

2020

100 000

-

-

100 000

Vice Chairman of the Board

2019

100 000

-

-

100 000

2018

100 000

-

-

100 000

Gregory E. Abel

2020

16 000 000

3 000 000

14 250

19 014 250

Vice Chairman – Non Insurance Operations

2019

16 000 000

3 000 000

14 000

19 014 000

2018

16 000 000

2 000 000

13 750

18 013 750

Ajit Jain

2020

16 000 000

3 000 000

14 250

19 014 250

Vice Chairman – Insurance Operations

2019

16 000 000

3 000 000

14 000

19 014 000

2018

16 000 000

2 000 000

13 750

18 013 750

Marc D. Hamburg

2020

1 285 000

-

14 250

3 264 250

Senior Vice President / CFO

2019

1 245 000

-

14 000

3 076 500

2018

1 206 250

-

13 750

2 263 750

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Berkshire Hathaway Proxy StatementCzy to wszystko?
Warto zwrócić uwagę na posiadane przez dyrektorów akcje oraz ich wartość rynkową. W momencie sporządzania zestawienia posiadanych przez dyrektorów akcji (3 marca 2021 r.) cena akcji klasy A wynosiła 381 680 USD, a klasy B 251,55 USD. W momencie zamknięcia notowań na 13 maja 2021 r. cena za jedną akcję Berkshire Hathaway klasy A wynosiła już 430 640 USD, a klasy B 289,01 USD. Każdą akcję klasy A można zamienić na 1500 akcji klasy B. Posiadane akcje nie gwarantują jednak dochodu pasywnego – spółka nie wypłaca dywidendy.

Akcje posiadane przez dyrektorów Berkshire Hathaway w 2021 roku (w USD)

 

klasa akcji

liczba posiadanych akcji zwykłych

wartość giełdowa posiadanych akcji na 3 marca 2021 r. (w USD)

Warren E. Buffett

Klasa A

248 734

94 936 793 120

Chairman and Chief Executive Officer

Klasa B

10 188

2 562 791

Charles T. Munger

Klasa A

4 458

1 701 529 440

Vice Chairman of the Board

Klasa B

750

188 662

Gregory E. Abel

Klasa A

5

1 908 400

Vice Chairman – Non Insurance Operations

Klasa B

2 363

594 413

Ajit Jain

Klasa A

316

120 610 880

Vice Chairman – Insurance Operations

Klasa B

186 291

46 861 501

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Berkshire Hathaway Proxy StatementBartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".