Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 7720 PLN
Elektryk 4280 PLN
Logistics Specialist 5000 PLN
Nauczyciel geografii 3830 PLN
Nauczyciel plastyki 3830 PLN
Inżynier jakości 7500 PLN
Front-end developer 6690 PLN
Tłoczarz 4100 PLN
Operator kamery 4370 PLN
Masarz 3650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Dojazd do pracy samochodem służbowym – czas pracy czy darmowy opodatkowany dojazd?

05.08.2019 Piotr Strumiński
Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, w zakładzie pracy lub, w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czy zatem czas dojazdu pracownika do pracy samochodem służbowym, powinien być traktowany jako czas pracy? Przyjęcie, że nie jest to czas pracy może być problematyczne z punktu widzenia podatkowego w kontekście uzyskania przez pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, w pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy przejazd do pracy sam w sobie oznacza pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego należy przyjąć, że co do zasady czas dojazdu pracownika do miejsca rozpoczęcia pracy (do miejsca wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy) nie jest czasem pracy, nawet wówczas, gdy pracownik świadczy pracę w ramach zadaniowego czasu pracy (wyrok SN z dnia 16 października 2009 r., sygn. akt I PK 89/09, uchwała SN z dnia 18 marca 1998 r., sygn. akt III ZP 20/97). Jeśli więc pracownik nie wykonuje czynności służbowych w trakcie dojazdu i nie jest w gotowości do ich wykonywania, nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, a więc co do zasady nie jest to jego czas pracy. Przy czym odmienna jest m.in. sytuacja tzw. pracowników mobilnych, m. in. przedstawiciela handlowego któremu pracodawca nie organizuje żadnego miejsca które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, a praca polega w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdża samochodem ze swojego domu.

Przejazd samochodem służbowym

Przejazd do pracy samochodem służbowym, w sytuacji gdy pracownik nie wykonuje czynności służbowych w trakcie dojazdu i nie jest w gotowości do ich wykonywania, powinien być kwalifikowany w analogiczny sposób i nie powinien być uznawany za czas pracy.

Wykorzystanie w celu dojazdu środka transportu należącego do pracodawcy nie powinno bowiem wpływać na kwalifikację takiej sytuacji pod kątem czasu pracy. W takim przypadku pracownik wykazuje gotowość do pracy dopiero od momentu stawienia się w zakładzie pracy i od tego momentu pracodawca może dysponować pracownikiem.

Świadczenie opodatkowane?

Powyższe powoduje powstanie problemu natury podatkowej. Udostępnienie pracownikowi środka transportu w celu dojazdu do pracy może zostać bowiem potraktowane jako przychód który powinien ulegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako nieodpłatne świadczenie.

W tym zakresie istnieją pewne wątpliwości. Co do zasady przeważa interpretacja, iż dojazd samochodem służbowym powinien zostać opodatkowany. W pewnym zakresie interpretacje indywidualne organów podatkowych – w odniesieniu do pracowników mobilnych, których charakter pracy wymaga przemieszczania się pomiędzy siedzibą pracodawcy, a innymi miejscami w których mają być wykonywane określone obowiązki służbowe – traktują tę sytuację bardziej liberalnie, uznając, że nie powstaje przychód podatkowy.

Organy podatkowe argumentują powyższe tą okolicznością, iż przydzielenie samochodu służbowego, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie powoduje żadnego przysporzenia majątkowego z tytułu jego użytkowania po stronie pracownika, lecz umożliwia jedynie należytą realizację obowiązków służbowych.

Stosowanie korzystniejszych norm zakładowych

Czas dojazdu do zakładu pracy albo wyznaczonego miejsca pracy może być natomiast zaliczony do czasu pracy na zasadzie uprzywilejowania pracownika na podstawie przepisów prawa pracy ponadzakładowych i wewnątrzzakładowych, m.in. układów zbiorowych pracy lub regulaminów pracy.


Autor: Piotr Strumiński
Aplikant radcowski w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy. Specjalizuje się w prawie pracy i zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Zajmuje się ponadto opracowywaniem zagadnień związanych z czasem pracy, zakazem konkurencji, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, delegowaniem pracowników i porozumieniami zbiorowymi.

http://www.sobczyk.com.pl/

Piotr Strumiński
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".