Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Technolog produkcji 4200 PLN
Operator produkcji 3177 PLN
Tester manulany 5295 PLN
Akustyk 3022 PLN
PR Specialist 4396 PLN
Redaktor 3983 PLN
Dyrektor oddziału 10668 PLN
Tapicer 2967 PLN
Analityk baz danych 5295 PLN
Specjalista ds. sem 4210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy wszyscy menedżerowie spółek giełdowych zarabiają miliony?

27.03.2017 Iwona Wabik-Szuba
Rozmawiając lub pisząc o wynagrodzeniach menedżerów dyskutuje się przeważnie o milionowych kwotach. Prezes Comarch SA Janusz Filipiak zarobił w 2015 roku 15,4 mln PLN, a najlepiej wynagradzany prezes banku Luigi Lovaglio – 9,5 mln PLN. W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na osoby, znajdujące się na końcu rankingu wynagrodzeń, czyli te które zarabiają najmniej.
Według danych z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych w 2015 roku” mediana wynagrodzeń menedżerów wyniosła 600 tys. PLN. Połowa z nich zarobiła od 349,5 tys. PLN do 1,1 mln PLN. Wynagrodzenie całkowite 10% najlepiej wynagradzanych osób było wyższe niż 1,8 mln PLN. Natomiast roczną pensję poniżej 100 tys. PLN otrzymało 40 menedżerów, czyli 4 % badanych.

Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek notowanych na GPW
(osoby pracujące cały 2015 rok, z wyłączeniem prokurentów)

Schemat

Opracowanie na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”.Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie za rok 2015 wyniosło 4 121 PLN, czyli w ujęciu rocznym niecałe 50 000 PLN. Czy możliwe jest aby menedżerowie zarządzający spółkami giełdowymi zarobili porównywalne kwoty? Na to pytanie wiele osób na pewno odpowiedziałoby przecząco. Jednakże w rzeczywistości okazuje się, że w niektórych firmach wynagrodzenia top menedżerów nie odbiegają od przeciętnych stawek wynagrodzeń.
W tabeli 1 prezentujemy osoby pełniące funkcję członka zarządu w spółkach giełdowych, których roczne wynagrodzenie było niższe niż 50 000 PLN. Z przedstawionych danych wynika, że taka sytuacja miała miejsce w przypadku 17 menedżerów z 14 spółek giełdowych. Na pewno naszą uwagę zwracają osoby, których roczne wynagrodzenie były niższe niż 22,2 tys. PLN. Taka sytuacja oznacza, że średnie miesięczne wynagrodzenie menedżera było niższe niż wynagrodzenie minimalne. Najniższe wynagrodzenie (6 000 PLN) otrzymał Tomasz Drobisz wiceprezes zarządu Pemug SA. Niewiele więcej, 8 000 PLN zarobiła Agata Kalińsa prezes KCI SA.

Menedżerowie spółek giełdowych, których roczne pensje w 2015 roku były niższe niż 50 000 PLN

nazwa spółki

imię i nazwisko

funkcja

roczne wynagrodzenie brutto 2015

Mabion SA

Jarosław Walczak

członek zarządu

48 000

Czerwona Torebka SA

Tomasz Jurga

członek zarządu

42 000

Briju SA

Przemysław Piotrowski

prezes zarządu

40 967

Hyperion SA

Piotr Majchrzak

prezes zarządu

40 000

PCC Exol SA

Rafał Zdon

wiceprezes zarządu

36 000

Variant SA

Demetriusz Kurosad

członek zarządu

36 000

PMPG Polskie Media SA

Tomasz Sadowski

wiceprezes zarządu

33 000

Briju SA

Jarosław Piotrowski

wiceprezes zarządu

31 318

Clean&Carbon
Energy SA

Jan Redełkiewicz

prezes zarządu

28 000

Oponeo.pl SA

Dariusz Topolewski

prezes zarządu

25 000

Resbud SA

Anna Kajkowska

prezes zarządu

24 000

Briju SA

Tomasz Piotrowski

wiceprezes zarządu

21 030

Graviton Capital SA

Wojciech Gudaszewski

wiceprezes zarządu

19 250

Graviton Capital SA

Adrian Dzielnicki

prezes zarządu

14 000

IndygoTech Minerals SA

Dariusz Janus

prezes zarządu

13 000

KCI SA

Agata Kalińska

wiceprezes zarządu

8 000

Pemug SA

Tomasz Drobisz

prezes zarządu

6 000

 

Opracowanie na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”Fakt, że jeden z członków otrzymał niskie wynagrodzenie nie oznacza że pozostałe osoby zarządzające zarabiały tak samo. W kolejnej tabeli prezentujemy zestawienie osób, których wynagrodzenie znacznie odbiegało od średnich pensji pozostałych członków zarządu w spółce. W zestawieniu uwzględniono osoby, które w 2015 roku otrzymały wynagrodzenie poniżej 100 tys. PLN. Najniższe wynagrodzenie w stosunku do średniej wynagrodzeń pozostałych menedżerów w danej spółce otrzymali Mariusz Wojdon i Tomasz Sadowski. Ich pensje stanowiły tylko 6% średniego wynagrodzenia w spółce.
Wiceprezes Alma Market SA otrzymał roczna pensję w wysokości 84 tys. PLN , w porównaniu do prezesa zarządu Jerzego Mazgaja (roczne wynagrodzenie 2 ,9 mln PLN) otrzymał prawie 35 razy mniej.

Porównanie wynagrodzeń najniżej opłacanych menedżerów
ze średnimi zarobkami członków zarządów w spółkach

nazwa spółki

imię
i nazwisko

roczne wynagrodzenie brutto 2015

średnie wynagrodzenie członków zarządu
w spółce

najwyższe wynagrodzenie w spółce

wynagrodzenie menedżera/ średnie wynagrodzenie

Alchemia SA

Janusz Siemieniec

89 000

329 000

514 000

27%

Alma Market SA

Mariusz Wojdon

84 000

1 496 000

2 908 000

6%

Open Finance SA

Maurycy Kϋhn

84 000

299 667

454 000

28%

CPD SA

Colin Kingsnorth

60 000

497 626

729 483

12%

Graal SA

Piotr Kowalski

60 000

418 500

1 002 000

14%

PCC Exol SA

Rafał Zdon

36 000

288 108

540 215

12%

PMPG Polskie Media SA

Tomasz Sadowski

33 000

567 000

1 101 000

6%

Oponeo.pl SA

Dariusz Topolewski

25 000

193 000

249 000

13%

 

Opracowanie na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku.Analizując najniższe wynagrodzenia warto zwrócić uwagę, iż część osób jest właścicielami lub większościowymi udziałowcami danej spółki. Dlatego też mogą liczyć na dodatkowe korzyści i zyski z tego tytułu. Na przykład spółka Krynicki Recykling SA wypłaciła w 2015 roku dywidendę w wysokości 0,3 PLN. Zatem Adam Krynicki mógł otrzymać prawie 1 mln PLN dodatkowych korzyści. Natomiast w spółce Oponeo.pl, dywidenda za 2015 wyniosła 0,1 PLN. W tabeli 3 przedstawiamy, osoby, których roczne wynagrodzenie było niższe niż 100 000 PLN, i które są większościowymi udziałowcami spółki w której pracują.

Wynagrodzenia menedżerów będących większościowymi udziałowcami w spółce

nazwa spółki

imię
i nazwisko

roczne wynagrodzenie brutto 2015

liczba posiadanych akcji

udział w kapitale zakładowym

Krynicki Recykling SA

Adam Krynicki

91 055

3 318 774

19%

Prima Moda SA

Dariusz Plesiak

69 840

910 000

28%

MNI SA

Andrzej Piechocki

63 000

15 609 865

16%

Skyline Investment SA

Jerzy Rey

53 000

2 486 478

25%

Briju SA

Przemysław Piotrowski

40 967

669 322

11%

Briju SA

Jarosław Piotrowski

31 318

666 666

11%

Oponeo.pl SA

Dariusz Topolewski

25 000

3 029 261

22%

Briju SA

Tomasz Piotrowski

21 030

666 667

11%

Graviton Capital SA

Wojciech Gudaszewski

19 250

2 060 000

10%

Graviton Capital SA

Adrian Dzielnicki

14 000

2 060 000

10%

IndygoTech Minerals SA

Dariusz Janus

13 000

12 280 532

19%

 

Opracowanie na podstawie raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku”Z przedstawionych danych wynika, iż zarobki menedżerów na polskiej giełdzie są bardzo zróżnicowane. Nie wszyscy otrzymują pensje z wieloma zerami. Są osoby, których wynagrodzenia nie odbiegają od przeciętnych zarobków, a nawet możemy pokusić się o stwierdzenie, że ich wynagrodzenia są na poziomie wynagrodzeń specjalistów.


Wszystkie prezentowane dane znajdą Państwo w raporcie „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2015 roku” lub w narzędziu online „Zarobki menedżerów”. Umożliwia ono szybki i łatwy dostęp do informacji o wynagrodzeniach około 1 500 członków zarządów i 2 500 członków rad nadzorczych z prawie 360 spółek notowanych na GPW. Narzędzie dostępne jest na stronie: wynagrodzenia.pl w zakładce „Płace menedżerów”.


Bibliografia
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku"

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej