Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik motocyklowy 3990 PLN
Mechanik motocyklowy 4280 PLN
Demand planner 6250 PLN
Business Analyst 7760 PLN
Dekorator sklepów 3510 PLN
Dyrektor hotelu 8920 PLN
Sanitariusz 2800 PLN
Biotechnolog 4460 PLN
Operator suwnic 4000 PLN
Szlifierz CNC 4020 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy pracodawca może narzucić pracownikowi wypłatę wynagrodzenia przelewem bankowym?

22.01.2018 Piotr Strumiński
Wypłata wynagrodzenia przelewem bankowym jest znacznym ułatwieniem logistycznym dla pracodawcy. Nie każdy pracownik musi jednak życzyć sobie wypłaty wynagrodzenia w ten sposób. Co w sytuacji, gdy pracownik nie chce otrzymywać wypłaty na konto? Czy pracodawca może zmusić pracownika do przyjęcia wypłaty w formie przelewu?

Zgoda pracownika na piśmie


Kodeks pracy wskazuje, że obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli stanowi tak układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Oznacza to, że jeżeli układ zbiorowy pracy nie reguluje kwestii wypłacania wynagrodzenia przelewem na konto bankowe, do wypłaty takiej potrzebna jest pisemna zgoda pracownika. Teoretycznie więc to od pracownika zależy, czy chce on otrzymywać wynagrodzenie do swoich rąk, czy chce skorzystać z możliwości przelewu na konto. Pracodawca nie może zmusić pracownika do wyrażenia takiej zgody. Pracownik powinien jednak uważać, czy podpisana przez niego umowa o pracę nie zawiera klauzuli dotyczącej wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe, bowiem zgoda zawarta w umowie o pracę jest w pełni skuteczna.

Układ zbiorowy pracy


Drugą możliwość realizowania wypłaty przelewem daje zawarcie odpowiedniego zapisu w układzie zbiorowym pracy. W takiej sytuacji nie jest potrzebna pisemna zgoda pracownika. Wprowadzenie jednak takiego zapisu do regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania nie będzie upoważniało pracodawcy do dokonania wypłaty na konto bankowe pracownika bez jego zgody na piśmie.

W sytuacji wprowadzenia odpowiedniego zapisu do układu zbiorowego pracy, pracodawca nadal nie ma jednak prawnej możliwości przymuszenia pracownika do wypłaty wynagrodzenia na konto, jeśli np. pracownik konta nie posiada lub odmówił podania jego numeru. W takiej sytuacji pracodawca powinien dokonać tradycyjnej wypłaty wynagrodzenia.

Podsumowując, ostatecznie to od pracownika zależy, czy będzie on otrzymywał wynagrodzenie do ręki. Odmowa wyrażenia zgody lub podania numeru konta nie może być kwalifikowana jako naruszenie obowiązku lojalności wobec pracodawcy.

Planowane zmiany


Powyższe może jednak niebawem ulec zmianie, gdyż zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu pracy, zasadą ma stać się wypłata wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Oznacza to jednak, że w przypadku przyjęcia proponowanych przepisów przez Sejm, pracownik i tak będzie mógł wymusić wypłatę do rąk własnych.


Piotr Strumiński
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".