Słownik

Forma czasowa wynagradzania

Istotą tej formy wynagradzania jest uzależnienie płacy od przepracowanego czasu, czyli czasu, w którym pracownik stawia do dyspozycji organizacji swój potencjał pracy. Nie występuje tutaj bezpośredni związek między otrzymanym wynagrodzeniem a osiągniętymi efektami pracy.

Patrz też: Formy wynagradzania, Indywidualne formy wynagrodzeń
Zobacz więcej haseł