Słownik

Deklaracja rozliczeniowa (ZUS)

Miesięczne zestawienie informacji dotyczących:
• należnych składek na fundusze, na które składki pobiera ZUS,
• kwot rozliczanych w ciężar składek,
• kwot należnych do zapłaty.
Zobacz więcej haseł