Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk sprzedaży 5071 PLN
Sekretarz redakcji 4024 PLN
Asystent sędziego 3601 PLN
Pielęgniarka 2845 PLN
Dietetyk 2717 PLN
Specjalista ds. seo 4210 PLN
Modelarz odlewniczy 2857 PLN
Celnik 5349 PLN
Salowa 2020 PLN
Dyrektor biura 12500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015

29.04.2016 Łukasz Jaszcz
Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelniach ekonomicznych, najwięcej zarabiali magistrowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała między 5 300 PLN a 12 700 PLN. Należy zwrócić uwagę, że może być to w dużej mierze spowodowane miejscem pracy tych osób. 84% z badanych deklaruje, że w 2015 roku pracowało w Warszawie, gdzie wg OBW mediana płac wyniosła 5 400 PLN, a więc o ponad 41% więcej niż ogólnopolska mediana zarobków (3 822 PLN).
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelniach ekonomicznych, najwięcej zarabiali magistrowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała między 5 300 PLN a 12 700 PLN. Należy zwrócić uwagę, że może być to w dużej mierze spowodowane miejscem pracy tych osób. 84% z badanych deklaruje, że w 2015 roku pracowało w Warszawie, gdzie wg OBW mediana płac wyniosła 5 400 PLN, a więc o ponad 41% więcej niż ogólnopolska mediana zarobków(3 822 PLN).

Zestawienie wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów
drugiego stopnia publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015 roku (w PLN brutto)

 

 

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Szkoła Główna Handlowa

1 679

5 300

8 000

12 700

2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 359

3 700

5 500

8 900

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 857

3 500

5 000

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 611

3 600

5 000

7 500

5

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 343

3 200

4 485

6 580

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuInne czynniki


Na wynagrodzenia absolwentów uczelni ekonomicznych, poza wykształceniem odebranym w ich Alma Mater, wpływają takie czynniki jak: miejsce zatrudnienia, szczebel zarządzania i branża zatrudnienia i inne.

Zgodnie z OBW w przypadku studentów SGH aż 84% z nich zdecydowało się na pracę w Warszawie. Odnośnie absolwentów Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu odsetek osób pracujących w mieście, gdzie ukończyli studia wyższe wyniósł od 51,9% do 59,7%. Najmniej absolwentów pracujących w mieście swoich studiów pochodzi z UE w Katowicach, może to być jednak spowodowane specyfiką struktury urbanistycznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 81% byłych studentów UE w Katowicach pracuje w województwie śląskim.

Odsetek absolwentów publicznych
uczelni ekonomicznych pracujących w 2015 roku w mieście, w którym ukończyli studia

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWysokość wynagrodzeń zależy również od szczebla zarządzania, na którym znajdują się dani pracownicy. W 2015 roku wśród absolwentów szkół ekonomicznych, którzy wzięli udział w OBW jedynie niecałe 10% pracowało na stanowiskach szeregowych (schemat 1.). Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Absolwenci publicznych
szkół ekonomicznych na różnych szczeblach zarządzania

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrzeciętnie najwięcej zarabiali specjaliści po SGH, lecz ponownie może być to związane z miejscem zatrudnienia. Mediana ich zarobków w 2015 roku wyniosła 6 000 PLN. Wynagrodzenia specjalistów po innych uczelniach ekonomicznych wynosiły od 4 200 PLN (dla UE w Katowicach) do 4 838 PLN (dla UE w Poznaniu). Bardziej szczegółowe dane dotyczące płac znajdą Państwo aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów po 
publicznych uczelniach ekonomicznych w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuIstotnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest także branża zatrudnienia. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy branży IT po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – 10 000 PLN brutto miesięcznie. Absolwenci UE w Krakowie związani z branżą IT zarabiali przeciętnie 7 000 PLN. Wśród wybranych branż poniżej 4 000 PLN brutto miesięcznie zarabiali jedynie absolwenci UE w Katowicach, pracujących w branży usług dla biznesu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
absolwentów państwowych uczelni ekonomicznych, pracujących w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]