Stefa premium

Ile wynosi Pana/i miesięczne wynagrodzenie brutto?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 3707 PLN
Sekretarz 2648 PLN
Elektromonter 3187 PLN
Operator produkcji 3177 PLN
Fizjoterapeuta 2648 PLN
Python developer 6828 PLN
Kreślarz cad 3297 PLN
Product Owner 10000 PLN
E-commerce manager 8516 PLN
Data Scientist 8000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 771 PLN
- 0.6% (m/m)    6.7% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - wrzesień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015

29.04.2016 Łukasz Jaszcz
Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelniach ekonomicznych, najwięcej zarabiali magistrowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała między 5 300 PLN a 12 700 PLN. Należy zwrócić uwagę, że może być to w dużej mierze spowodowane miejscem pracy tych osób. 84% z badanych deklaruje, że w 2015 roku pracowało w Warszawie, gdzie wg OBW mediana płac wyniosła 5 400 PLN, a więc o ponad 41% więcej niż ogólnopolska mediana zarobków (3 822 PLN).
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Wśród absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelniach ekonomicznych, najwięcej zarabiali magistrowie z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła 8 000 PLN brutto. Połowa z nich zarabiała między 5 300 PLN a 12 700 PLN. Należy zwrócić uwagę, że może być to w dużej mierze spowodowane miejscem pracy tych osób. 84% z badanych deklaruje, że w 2015 roku pracowało w Warszawie, gdzie wg OBW mediana płac wyniosła 5 400 PLN, a więc o ponad 41% więcej niż ogólnopolska mediana zarobków(3 822 PLN).

Zestawienie wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów
drugiego stopnia publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce w 2015 roku (w PLN brutto)

 

 

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Szkoła Główna Handlowa

1 679

5 300

8 000

12 700

2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1 359

3 700

5 500

8 900

3

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1 857

3 500

5 000

8 000

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

1 611

3 600

5 000

7 500

5

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 343

3 200

4 485

6 580

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuInne czynniki


Na wynagrodzenia absolwentów uczelni ekonomicznych, poza wykształceniem odebranym w ich Alma Mater, wpływają takie czynniki jak: miejsce zatrudnienia, szczebel zarządzania i branża zatrudnienia i inne.

Zgodnie z OBW w przypadku studentów SGH aż 84% z nich zdecydowało się na pracę w Warszawie. Odnośnie absolwentów Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu odsetek osób pracujących w mieście, gdzie ukończyli studia wyższe wyniósł od 51,9% do 59,7%. Najmniej absolwentów pracujących w mieście swoich studiów pochodzi z UE w Katowicach, może to być jednak spowodowane specyfiką struktury urbanistycznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 81% byłych studentów UE w Katowicach pracuje w województwie śląskim.

Odsetek absolwentów publicznych
uczelni ekonomicznych pracujących w 2015 roku w mieście, w którym ukończyli studia

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWysokość wynagrodzeń zależy również od szczebla zarządzania, na którym znajdują się dani pracownicy. W 2015 roku wśród absolwentów szkół ekonomicznych, którzy wzięli udział w OBW jedynie niecałe 10% pracowało na stanowiskach szeregowych (schemat 1.). Więcej informacji na temat wynagrodzeń na różnych szczeblach zarządzania znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Absolwenci publicznych
szkół ekonomicznych na różnych szczeblach zarządzania

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrzeciętnie najwięcej zarabiali specjaliści po SGH, lecz ponownie może być to związane z miejscem zatrudnienia. Mediana ich zarobków w 2015 roku wyniosła 6 000 PLN. Wynagrodzenia specjalistów po innych uczelniach ekonomicznych wynosiły od 4 200 PLN (dla UE w Katowicach) do 4 838 PLN (dla UE w Poznaniu). Bardziej szczegółowe dane dotyczące płac znajdą Państwo aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych specjalistów po 
publicznych uczelniach ekonomicznych w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuIstotnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest także branża zatrudnienia. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy branży IT po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – 10 000 PLN brutto miesięcznie. Absolwenci UE w Krakowie związani z branżą IT zarabiali przeciętnie 7 000 PLN. Wśród wybranych branż poniżej 4 000 PLN brutto miesięcznie zarabiali jedynie absolwenci UE w Katowicach, pracujących w branży usług dla biznesu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
absolwentów państwowych uczelni ekonomicznych, pracujących w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl