Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zadowolenie z wynagrodzenia i pracy w 2022 roku

27.02.2023 Maria Hajec
W 2022 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 6 257 PLN brutto i była wyższa o 557 PLN niż w roku ubiegłym. Jak postrzegaliśmy nasze wynagrodzenie i pracę?
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2022 roku pokazały, że większość respondentów była niezadowolona ze swojego wynagrodzenia całkowitego (65%). Równocześnie aż 77% badanych było zadowolonych z pracy. Wydaje się to dość dziwne, ale po przeanalizowaniu różnych międzynarodowych badań okazuje się, że wszędzie jest podobnie: większość pracowników jest zadowolona z pracy i niezadowolona z wynagrodzenia.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego i pracy w 2022 roku (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuA jak to wygląda wśród osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji? Z OBW wynika, że poczucie satysfakcji z wynagrodzenia i pracy rośnie wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble w hierarchii organizacji. W 2022 roku jedynie 26% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. Wśród specjalistów i brygadzistów było to już 34%, a wśród kierowników – 41%. Największy udział zadowolonych odnotowano w przypadku dyrektorów. Wyniósł on 50%. Podobne zależności można było zauważyć w przypadku zadowolenia z pracy. W grupie pracowników szeregowych 69% było usatysfakcjonowanych z pracy, a w grupie dyrektorów aż 87%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia
całkowitego i pracy przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuWarto jednak zastanowić się czy poczucie satysfakcji z wynagrodzenia rzeczywiście zależało od samego szczebla zatrudnienia czy może od powiązanej z nim wysokości zarobków. Okazuje się, że w grupie zarabiających od 
4 001 do 5 000 PLN zaledwie 21% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Przejście do kolejnej, wyższej grupy dochodowej, wiązało się ze wzrostem satysfakcji. Przykładowo wśród osób zarabiających w przedziale 8 001 do 9 000 PLN ten odsetek wynosił już znacznie więcej, bo aż 44%. Z kolei wśród tych, którzy otrzymywali pensje powyżej 20 000 odsetek zadowolonych z wynagrodzenia osiągnął poziom 69%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego przez osoby z różnych grup dochodowych (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuAby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje o wynikach badania.
Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".