Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 5030 PLN
Dekorator sklepów 3510 PLN
Specjalista ds. kadr 4530 PLN
Trener w dziale HR 6460 PLN
Strażak 4840 PLN
Sprzedawczyni 3480 PLN
Księgowa 5710 PLN
Dyrektor biblioteki 4800 PLN
Specjalista PPOŻ 6000 PLN
Plastyk 3730 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

15.04.2016 Łukasz Jaszcz
Mediana wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim wyniosła 3 500 PLN. Różnica w wysokości mediany płac mężczyzn i kobiet wyniosła 950 PLN. Mężczyźni zarabiali przeciętnie 4 000 PLN, a kobiety 3 050 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w województwie zachodniopomorskim wyniosła prawie 24%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim wyniosła 3 500 PLN. Różnica w wysokości mediany płac mężczyzn i kobiet wyniosła 950 PLN. Mężczyźni zarabiali przeciętnie 4 000 PLN, a kobiety 3 050 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w województwie zachodniopomorskim wyniosła prawie 24%.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
pracujących w województwie zachodniopomorskim (brutto w PLN n=4 317)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób w różnych grupach wiekowych z podziałem na płeć


W województwie zachodniopomorskim wśród mężczyzn najlepiej opłacani byli ci w wieku od 31 do 35 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 995 PLN. Jeśli chodzi o kobiety, to najwięcej zarabiały te w wieku od 36-40 lat – przeciętnie 3 467 PLN. W przypadku obu płci najmniej zarabiały osoby w wieku od 18-25 lat. Wśród mężczyzn mediana wynagrodzeń w tym przedziale wiekowym wyniosła 2 800 PLN, a wśród kobiet 2 300 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób różnej płci w różnych grupach wiekowych (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób pracujących w wybranych miastach


W stolicy województwa mediana wynagrodzeń wyniosła 3 800 PLN. Zarobki połowy przebadanych osób mieszczą się w przedziale od 2 700 do 6 000 PLN. W drugim co do wielkości mieście w Zachodniopomorskiem - Koszalinie 50% ankietowanych zarabiało od 2 500 PLN do 5 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei mediana wynagrodzeń wyniosła tam 3 400 PLN.

Wynagrodzenia w wybranych miastach
województwa zachodniopomorskiego (brutto w PLN)

miejscowość

wielkość próby

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Szczecin

2 247

2 700

3 800

6 000

Szczecinek

117

2 400

3 460

4 940

Koszalin

474

2 500

3 400

5 000

Stargard Szczeciński

312

2 425

3 200

4 750

Kołobrzeg

142

2 405

2 900

4 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach w województwie zachodniopomorskim


Powyżej przeciętnej wojewódzkiej zarabiało się w przemyśle ciężkim (mediana zarobków 4 230 PLN) i branży IT (mediana 5 449 PLN). Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim równa się ogólnemu poziomowi zarobków w Zachodniopomorskiem (3 800 PLN). Poniżej 3 000 PLN zarabiały przeciętnie osoby zatrudnione w sektorze usług dla ludności (2 900 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie zachodniopomorskim

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach w województwie zachodniopomorskim


W 2015 w województwie zachodniopomorskim główny księgowy zarabiał przeciętnie 4 500 PLN miesięcznie. Księgowemu płacono średnio 3 200 PLN brutto. Wynagrodzenie pracowników administracyjnych, asystentek i asystentów wynosiło przeciętnie 2 200 PLN. Połowa ankietowanych na tych stanowiskach zarabiała pomiędzy 1 800 a 2 800 PLN miesięcznie. Z kolei pensje 50% osób pracujących na stanowisku sprzedawcy lub kasjera wynosiły od 1 830 PLN do 2 300 PLN miesięcznie.

Całkowite wynagrodzenia osób na przykładowych stanowiskach (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

główny księgowy

3 750

4 500

7 800

księgowy

2 400

3 200

4 106

inspektor (administracja państwowa)

2 670

3 192

3 950

doradca klienta indywidualnego

2 445

3 017

3 601

magazynier

2 090

2 450

3 000

referent (urząd)

2 000

2 300

2 800

pracownik administracyjny

1 800

2 200

2 800

sprzedawca/kasjer

1 830

2 040

2 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuDokładniejsze dane na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".