Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 5860 PLN
Brygadzistka 6050 PLN
Asystent sprzedaży 4950 PLN
Ratownik medyczny 5760 PLN
Radca prawny 11350 PLN
Pracownik sklepu 4880 PLN
Piaskarz 5190 PLN
Szlifierz CNC 5940 PLN
Dziekan 12800 PLN
Asystent prawny 5170 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

15.04.2016 Łukasz Jaszcz
Mediana wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim wyniosła 3 500 PLN. Różnica w wysokości mediany płac mężczyzn i kobiet wyniosła 950 PLN. Mężczyźni zarabiali przeciętnie 4 000 PLN, a kobiety 3 050 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w województwie zachodniopomorskim wyniosła prawie 24%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim wyniosła 3 500 PLN. Różnica w wysokości mediany płac mężczyzn i kobiet wyniosła 950 PLN. Mężczyźni zarabiali przeciętnie 4 000 PLN, a kobiety 3 050 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w województwie zachodniopomorskim wyniosła prawie 24%.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób
pracujących w województwie zachodniopomorskim (brutto w PLN n=4 317)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób w różnych grupach wiekowych z podziałem na płeć


W województwie zachodniopomorskim wśród mężczyzn najlepiej opłacani byli ci w wieku od 31 do 35 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 995 PLN. Jeśli chodzi o kobiety, to najwięcej zarabiały te w wieku od 36-40 lat – przeciętnie 3 467 PLN. W przypadku obu płci najmniej zarabiały osoby w wieku od 18-25 lat. Wśród mężczyzn mediana wynagrodzeń w tym przedziale wiekowym wyniosła 2 800 PLN, a wśród kobiet 2 300 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób różnej płci w różnych grupach wiekowych (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób pracujących w wybranych miastach


W stolicy województwa mediana wynagrodzeń wyniosła 3 800 PLN. Zarobki połowy przebadanych osób mieszczą się w przedziale od 2 700 do 6 000 PLN. W drugim co do wielkości mieście w Zachodniopomorskiem - Koszalinie 50% ankietowanych zarabiało od 2 500 PLN do 5 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei mediana wynagrodzeń wyniosła tam 3 400 PLN.

Wynagrodzenia w wybranych miastach
województwa zachodniopomorskiego (brutto w PLN)

miejscowość

wielkość próby

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Szczecin

2 247

2 700

3 800

6 000

Szczecinek

117

2 400

3 460

4 940

Koszalin

474

2 500

3 400

5 000

Stargard Szczeciński

312

2 425

3 200

4 750

Kołobrzeg

142

2 405

2 900

4 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach w województwie zachodniopomorskim


Powyżej przeciętnej wojewódzkiej zarabiało się w przemyśle ciężkim (mediana zarobków 4 230 PLN) i branży IT (mediana 5 449 PLN). Mediana wynagrodzeń w przemyśle lekkim równa się ogólnemu poziomowi zarobków w Zachodniopomorskiem (3 800 PLN). Poniżej 3 000 PLN zarabiały przeciętnie osoby zatrudnione w sektorze usług dla ludności (2 900 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie zachodniopomorskim

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach w województwie zachodniopomorskim


W 2015 w województwie zachodniopomorskim główny księgowy zarabiał przeciętnie 4 500 PLN miesięcznie. Księgowemu płacono średnio 3 200 PLN brutto. Wynagrodzenie pracowników administracyjnych, asystentek i asystentów wynosiło przeciętnie 2 200 PLN. Połowa ankietowanych na tych stanowiskach zarabiała pomiędzy 1 800 a 2 800 PLN miesięcznie. Z kolei pensje 50% osób pracujących na stanowisku sprzedawcy lub kasjera wynosiły od 1 830 PLN do 2 300 PLN miesięcznie.

Całkowite wynagrodzenia osób na przykładowych stanowiskach (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

główny księgowy

3 750

4 500

7 800

księgowy

2 400

3 200

4 106

inspektor (administracja państwowa)

2 670

3 192

3 950

doradca klienta indywidualnego

2 445

3 017

3 601

magazynier

2 090

2 450

3 000

referent (urząd)

2 000

2 300

2 800

pracownik administracyjny

1 800

2 200

2 800

sprzedawca/kasjer

1 830

2 040

2 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuDokładniejsze dane na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".