Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w spółkach giełdowych
w 2015 roku

29.08.2016 Konrad Akowacz
Miło nam zaprezentować wybrane analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2015 roku. Wszystkie prezentowane dane pochodzą z raportów płacowych Sedlak & Sedlak. Z niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo m.in. ile zarabiali menedżerowie spółek giełdowych oraz jak ich zarobki zmieniły się w przeciągu ostatnich 10 lat. Opisujemy strukturę wynagrodzenia menedżerów. Podajemy dane o tym, na jakich instrumentach finansowych opierają się długoterminowe programy motywacyjne. Prezentujemy także informacje o wynagrodzeniach członków zarządów banków i spółek z branży IT. Raport prezentuje zarobki członków rad nadzorczych we wszystkich spółkach, jak i bankach notowanych na GPW.

Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku


W 2015 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 582,5 tys. PLN. Połowa menedżerów zarobiła od 335 tys. PLN do 1,1 mln PLN. Wynagrodzenie całkowite 10% najlepiej wynagradzanych osób było wyższe niż 1,8 mln PLN. Jeżeli z obliczeń wyłączymy wynagrodzenie pobierane przez prokurentów to mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek przez cały rok wzrasta
o 3% i wynosi 600 tys. PLN.

Roczne wynagrodzenia menedżerów
spółek notowanych na GPW w 2015 roku (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: Darmowy raport skrócony Sedlak & Sedlak "O Wynagrodzeniach w spółkach giełdowych w 2015 roku"
Bibliografia
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku"
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2015 roku"
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2015 roku"
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2015 roku"
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2015 roku"
Konrad Akowacz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".