Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 4900 PLN
Maszynista lokomotyw 6160 PLN
Bibliotekarz 2940 PLN
Nauczyciel domowy 4820 PLN
Sekretarka medyczna 2860 PLN
Księgowa 5710 PLN
Underwriter 7460 PLN
Inżynier systemowy 8030 PLN
Wiertacz studni 4400 PLN
Manewrowy 3110 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle lotniczym w 2016 roku

15.02.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Mediana wynagrodzeń w przemyśle lotniczym w 2016 wyniosła 4 700 PLN. Zarobki połowy osób mieściły się w przedziale od 3 520 PLN do 7 000 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016.

Wynagrodzenia w przemyśle lotniczym w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród polskich miast, w których przemysł lotniczy jest najbardziej rozwinięty, największe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w Warszawie (6 350 PLN), Wrocławiu (6 300 PLN), oraz Rzeszowie (5 100 PLN).

Wynagrodzenia całkowite
osób w przemyśle lotniczym w różnych miastach w 2016 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Warszawa

4 900

6 350

9 300

Wrocław

4 500

6 300

7 800

Rzeszów

3923

5 100

7 300

Kalisz

4 250

4 840

6 200

Świdnik

3 680

4 163

4 951

Mielec

3 000

3 650

4 320

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwięcej zarabiały osoby zatrudnione w dziale technicznym. Mediana ich zarobków wyniosła 4 875 PLN. Z kolei najniżej opłacanym działem był dział jakości (4 090 PLN).

Mediany wynagrodzeń w wybranych działach przemysłu lotniczego w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPensje dyrektorów pracujących w przemyśle lotniczym w 2016 były ponad czterokrotnie wyższe niż pensje pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia całkowite
osób na różnych szczeblach zarządzaniaw przemyśle lotniczym w 2016 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

2 600

3 500

3 950

specjalista

3 675

4 900

6 325

kierownik

5670

7 800

10 000

dyrektor

9 000

15 000

21 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej zarabiały osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału
w przemyśle lotniczym w 2016 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

3 200

4 500

6 500

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

3 600

4 770

7 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".