Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 6580 PLN
Inżynier produkcji 8070 PLN
Konstruktor 7480 PLN
Mistrz zmianowy 7620 PLN
Sekretarz redakcji 5210 PLN
Nauczyciel geografii 5210 PLN
Szlifierz metali 5160 PLN
Sprzedawczyni 4880 PLN
Płytkarz 5680 PLN
Chemik 5800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach logistyki i zakupów w 2013 roku

01.07.2014 Kinga Tapa
Artykuł podsumowuje najważniejsze informacje na temat wynagrodzeń w działach logistyki i zakupów w 2013 roku. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w tym dziale wyniosła 3 500 PLN. Zdecydowanie wyższe płace otrzymywały osoby zatrudnione w zagranicznych przedsiębiorstwach. Różnica w przypadku osób z najkrótszym stażem wyniosła 25%, natomiast wśród pracowników posiadających więcej niż 15 lat było to 34%. Mediana wynagrodzeń pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim wyniosła 5 000 PLN. Zarobki osób z najniższym wykształceniem były o 53% niższe i wyniosły 2 363 PLN. Spośród przedstawionych w artykule stanowisk, najwyższe pensje otrzymywali dyrektorzy ds. logistyki – mediana wyniosła 13 750 PLN. Z kolei najniższą płacę otrzymywały osoby na stanowisku sprzedawca/kasjer – mediana wyniosła 1 800 PLN. Artykuł zawiera 2 tabele i 4 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia w dziale logistyki i zakupów


Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób zatrudnionych w dziale logistyki i zakupów w 2013 roku wyniosła 3 500 PLN. Zarobki 25% pracowników w tym dziale były niższe niż 2 500 PLN. Jednocześnie co czwarty pracownik zajmujący się logistyką i zakupami otrzymywał płacę wyższą niż 5 600 PLN.

Spośród poszczególnych obszarów działu logistyki i zakupów najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zajmujący się zakupami. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 4 850 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w różnych obszarach
działu logistyki i zakupów w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Analizując wynagrodzenia w przedsiębiorstwach można zauważyć, że wynagrodzenia rosły wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych. Płace w mikroprzedsiębiorstwach były o 17% niższe od zarobków w małych firmach i o 29% niższe od wynagrodzeń w firmach zatrudniających od 50 do 249 osób. W dużych i wielkich przedsiębiorstwach mediana wynagrodzeń utrzymała się na takim samym poziomie i wyniosła 4 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w firmach różnej wielkości w 2013 roku (w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

(zatrudnienie)

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

621

1 900

2 500

4 000

małe (10-49)

1 385

2 000

3 000

4 500

średnie (50-249)

2 369

2 500

3 500

5 200

duże (250-999)

1 929

2 800

4 000

6 250

wielkie (1 000 i więcej)

2 673

2 800

4 000

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym stażem pracy


Bez względu na pochodzenie kapitału zarobki osób w dziale logistyki i zakupów rosły wraz z długością stażu pracy. Najwyżej opłacani byli pracownicy posiadający od 11 do 15 lat doświadczenia zawodowego. Spadek wynagrodzeń zaobserwowano dopiero wśród osób z najdłuższym stażem pracy – powyżej 15 lat. Przeciętne wynagrodzenie tych osób w polskich przedsiębiorstwach wyniosło 3 300 PLN, w zagranicznych firmach było to 5 000 PLN. Zarobki osób rozpoczynających pracę w firmach z polskim kapitałem były o 26% niższe od pensji osób zatrudnionych w firmach z kapitałem zagranicznym. Dodatkowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników z różnym stażem pracy
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób na różnych szczeblach zatrudnienia


Wśród pracowników szeregowych pracujących w dziale logistyki i zakupów najwyżej opłacane były osoby zajmujące się transportem. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 2 600 PLN. Najmniej zarabiali pracownicy szeregowi w obszarze zakupów – 2 200 PLN. Wśród specjalistów zdecydowanie najwyższe zarobki otrzymywały osoby trudniące się zakupami – 4 100 PLN. Z kolei najmniej zarabiali specjaliści zatrudnieni w obszarze gospodarki magazynowej – 3 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych szczeblach zatrudnienia
w dziale logistyki i zakupów w 2013 roku (w PLN)

obszary działu logistyki i zakupów

szczebel zatrudnienia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

transport

pracownik szeregowy
(stanowiska wykonawcze)

1 653

1 969

2 600

3 500

specjalista

681

2 800

3 700

5 000

starszy specjalista

225

3 500

4 540

6 400

kierownik małego zespołu
(2-10 osób)

290

3 800

5 475

7 500

kierownik zespołu
(powyżej 10 osób)

203

4 300

6 000

9 000

dyrektor/zarząd

81

7 500

11 200

17 500

gospodarka magazynowa

pracownik szeregowy
(stanowiska wykonawcze)

1 187

2 000

2 500

3 100

specjalista

529

2 550

3 200

4 350

starszy specjalista

152

2 775

3 668

4 989

kierownik małego zespołu
(2-10 osób)

393

3 100

4 000

5 500

kierownik zespołu
(powyżej 10 osób)

337

4 300

6 106

9 000

dyrektor/zarząd

49

11 310

14 000

21 000

zakupy

pracownik szeregowy
(stanowiska wykonawcze)

254

1 800

2 200

3 140

specjalista

759

3 200

4 100

5 500

starszy specjalista

370

4 500

5 800

8 000

kierownik małego zespołu
(2-10 osób)

353

5 000

7 500

10 800

kierownik zespołu
(powyżej 10 osób)

82

5 300

8 150

13 000

dyrektor/zarząd

87

9 000

12 000

19 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym wykształceniem


Najwyższe wynagrodzenia w dziale logistyki i zakupów otrzymywały osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie – 5 000 PLN. Zarobki pracowników z wykształceniem wyższym zawodowym oraz niepełnym wyższym były na takim samym poziomie i wyniosły 3 600 PLN. Pracownicy posiadający wykształcenie podstawowe i gimnazjalne zarabiali przeciętnie 2 636 PLN, co stanowiło 47% wynagrodzenia osób z najwyższym wykształceniem.

Wynagrodzenia całkowite brutto w pracowników z różnym wykształceniem
w dziale logistyki i zakupów w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób na wybranych stanowiskach


Na wykresie 3. przedstawiono wynagrodzenia całkowite brutto na wybranych stanowiskach w dziale zakupów i logistyki. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana wynagrodzeń dyrektorów ds. logistyki wyniosła 13 750 PLN. Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika ds. zakupów zarabiały 8 300 PLN. W 2013 roku stawka spedytorów wyniosła 3 600 PLN, natomiast magazynierów 2 300 PLN. Więcej danych o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach w znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite brutto na wybranych stanowiskach
w dziale logistyki i zakupów w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

Kinga Tapa
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".