Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej

04.05.2021 Karolina Sołśnia-Zielińska
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – edycja jesienna. Zawarte w nim dane pochodzą z 707 firm i dotyczą 796 stanowisk. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W jesiennej edycji raportu, między innymi, wyodrębniliśmy branżę motoryzacyjną. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę danych płacowych dla 56 536 pracowników zatrudnionych na 288 stanowiskach w 81 firmach z tego sektora.

Wynagrodzenia na szczeblach hierarchii organizacji w branży motoryzacyjnej


Mediana wynagrodzenia całkowitego kadry zarządzającej to 28 029 PLN. Ponad 2,5 razy niższe wynagrodzenie otrzymuje kadra kierownicza – 10 890 PLN. Połowa specjalistów zarabia więcej niż 6 517 PLN. Szczeblem z najniższą medianą wynagrodzeń są pracownicy fizyczni. Wynagrodzenia połowy z nich mieściły się w przedziale od 3 624 PLN do 5 120 PLN. Dane zaprezentowano w tabeli 1.

Wynagrodzenie całkowite w branży motoryzacyjnej na różnych szczeblach

 

szczebel stanowiska

wynagrodzenie całkowite

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

kadra zarządzająca

22 308

28 029

36 997

kadra kierownicza

8 150

10 890

14 904

specjalista

5 189

6 517

8 465

pracownik techniczny

4 490

5 347

6 471

pracownik fizyczny

3 624

4 292

5 120

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020-jesieńZestawiając powyższe mediany wynagrodzenia całkowitego z danymi z ogółu badanych przedsiębiorstw widzimy, że firmy z branży motoryzacyjnej płaciły więcej od pozostałych. Największa różnica widoczna jest na szczeblu kadry zarządzającej, gdzie wynagrodzenia były
o 10% wyższe. Najmniejsze dysproporcje widoczne są na szczeblu pracownika fizycznego
i technicznego. Dane zaprezentowano w tabeli 2.

Mediana wynagrodzeń całkowitych w branży motoryzacyjnej
i w pozostałych firmach na różnych szczeblach

 

szczebel stanowiska

wynagrodzenie całkowite

branża
motoryzacyjna

ogół
badania

kadra zarządzająca

28 029

25 518

kadra kierownicza

10 890

10 468

specjalista

6 517

6 180

pracownik techniczny

5 347

5 158

pracownik fizyczny

4 292

4 232

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020-jesieńWynagrodzenia inżynierów


W tabeli 3. zostały przedstawione dane o wynagrodzeniach dla stanowiska inżyniera procesu/produkcji na czterech poziomach. Wynagrodzenie zmienne w przypadku starszego inżyniera procesu stanowi 7% wynagrodzenia zasadniczego, zaś w przypadku eksperta 5%.
W przypadku młodszego i doświadczonego 6%.

Wynagrodzenia inżynierów procesu w branży motoryzacyjnej

  poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

wynagrodzenie zasadnicze

wynagrodzenie całkowite

wynagrodzenie zmienne
(procent zasadniczego)

inżynier procesu/produkcji - ekspert

10 812

11 765

5%

inżynier procesu/produkcji - starszy

8 269

9 156

7%

inżynier procesu/produkcji - doświadczony

6 294

7 044

6%

inżynier procesu/produkcji - młodszy

4 787

5 400

6%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020-jesieńZrealizowane podwyżki


W okresie od października 2019 do września 2020, najwyższe podwyżki wynagrodzeń w omawianej branży otrzymali pracownicy fizyczni, 4,8%. Wzrost płac specjalistów i kadry kierowniczej to 4%, zaś kadry zarządzającej 3,5%.

Podwyżki zrealizowane w okresie
październik 2019 - wrzesień 2020 w branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020-jesieńBenefity oferowane pracownikom fizycznym


W raporcie uwzględniono sam fakt oferowania pracownikowi benefitów, a nie ich faktyczne wykorzystanie. Zdecydowanie najczęściej występującym benefitem w ofercie świadczeń pozapłacowych dla pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej są szkolenia zawodowe. Aż 99% firm stawia na rozwój zawodowy, 96% oferowało zajęcia sportowo-rekreacyjne, a 94% dodatkową opiekę medyczną. Do najrzadziej oferowanych benefitów należą: dofinansowanie kosztów paliwa (2%) czy akcje pracownicze (9%).

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do ograniczenia pewnych gratyfikacji, jakie do tej pory były. W ramach zbierania danych do badania płacowego dodatkowo przeprowadziliśmy ankietę związaną z Covid-19, na podstawie, której powstał raport o działaniach firm w związku z kryzysem wywołanym epidemią. Wyniki ankiety Sedlak & Sedlak COVID-19 wskazują, że 43% z badanych firm czasowo zawiesiło wybrane benefity. Aż 45% z respondentów tymczasowo wstrzymało szkolenia zawodowe, a 40% świadczenia sportowo-rekreacyjne (karty sportowe itd.).

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity dla pracowników fizycznych z branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020-jesieńO raporcie:


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - edycja jesienna zawiera informacje o wynagrodzeniach 259 837 pracowników zatrudnionych na 796 stanowiskach. Dane pochodzą od 707 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie sierpień-październik 2020 roku.

Karolina Sołśnia-Zielińska

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesień

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesień
  • 796 stanowisk
  • 707 firm
  • 259 837 pracowników
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".