Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 8730 PLN
Manager produktu 9030 PLN
Grafik 2D 7010 PLN
Windykator 6190 PLN
.NET Developer 15430 PLN
Konsultant SAP 16800 PLN
Lean Specialist 7410 PLN
Szlifierz CNC 5490 PLN
Szlifierz CNC 5940 PLN
Spawalnik 6860 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej w 2021 roku

02.02.2022 Faustyna Wydra
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna – stanowiska produkcyjne, w którym uczestniczyło 548 firm. Zebrane dane pozwoliły na dokonanie analiz dla 429 stanowisk działalności produkcyjnej. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W jesiennej edycji raportu wyodrębniliśmy między innymi branżę motoryzacyjną. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę danych płacowych dla 53 149 pracowników zatrudnionych w 83 firmach z tego sektora.
Wynagrodzenia dla poziomów stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak zawiera informację o stawkach wynagrodzeń dla 5 szczebli organizacyjnych, które dzielone są na kilka poziomów. Tak jak zostało to na wstępie zaznaczone, jednym ze szczebli są pracownicy fizyczni, którzy stanowią 70% badanych pracowników w branży motoryzacyjnej. Szczebel ten dzielimy na 4 poziomy: początkujący, doświadczony, starszy oraz lider. Poziomem z najniższą medianą wynagrodzeń całkowitych są początkujący pracownicy fizyczni. Połowa z nich zarabia od 3 468 PLN do 4 510 PLN. Najlepiej wynagradzani są liderzy, których mediana całkowitego wynagrodzenia wynosi 5 610 PLN. Jest to również poziom, w którym stawki są najbardziej zróżnicowane rynkowo. Różnica między pierwszym i trzecim kwartylem wynosi 1 636 PLN.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneWynagrodzenia dla poziomów stanowisk w pionach

Zaprezentowane na poniższym wykresie wynagrodzenia całkowite specjalistów z pionu jakości są mocno zróżnicowane. Wraz ze wzrostem doświadczenia oraz poziomu odpowiedzialności rosną zarówno stawki wynagrodzeń, jak i rozstęp kwartylowy. Mediana wynagrodzenia całkowitego młodszego specjalisty wynosi 4 800 PLN i jest ponad 2 razy niższa od mediany wynagrodzeń na poziomie eksperta. Różnica między pierwszym i trzecim kwartylem wynosi 1 476 PLN. Na poziomie specjalisty-eksperta, u którego stawki są najbardziej zróżnicowane rynkowo, różnica ta wynosi 4 342 PLN.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych specjalistów w pionie jakości (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneWynagrodzenia starszych specjalistów z różnych rodzin stanowisk

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak prezentujemy również dane płacowe dla stanowisk. W ramach jesiennej edycji wyodrębniliśmy 221 stanowisk należących do branży motoryzacyjnej. Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite starszych specjalistów z 4 różnych rodzin stanowisk:
  • Badania i rozwój – specjalista ds. badań i rozwoju,

  • Zarządzanie produkcją – inżynier procesu/produkcji,

  • Utrzymanie ruchu – specjalista ds. utrzymania ruchu,

  • Rozwój dostawców – inżynier ds. rozwoju dostawców.

Starszy specjalista to osoba o dużym doświadczeniu oraz ugruntowanej wiedzy potrzebnej do pracy na danym stanowisku. Wykonuje on różnorodne zadania, ma wpływ na usprawnienie procesów, nie wymaga nadzoru przełożonego, a także szkoli mniej doświadczonych pracowników.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych na poziomie starszych specjalistów według wybranych stanowisk w branży motoryzacyjnej (PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjne


Stanowiskiem, na którym zarabia się najwięcej jest inżynier ds. rozwoju dostawców. Połowa osób zatrudnionych na tym stanowisku zarabia więcej niż 9 530 PLN. O ponad 800 PLN niższe wynagrodzenie otrzymują specjaliści ds. utrzymania ruchu, u których mediana wynagrodzeń całkowitych wynosi 8 693 PLN. Stanowisko to cechuje największy rozstęp kwartylowy - 2 586 PLN. Najniższe stawki płac zaobserwować można na stanowisku specjalisty ds. badań i rozwoju. Wynagrodzenie połowy osób na tym stanowisku mieści się w przedziale od 7 317 PLN do 9 545 PLN. Jest to również stanowisko najbardziej spójne rynkowo. Różnica między pierwszym, a trzecim kwartylem wynosi 2 228 PLN.

Zrealizowane podwyżki

Średnia wartość zrealizowanych przez przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej podwyżek, w okresie od października 2020 do września 2021 roku, wyniosła 4,8%. Największy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano wśród pracowników fizycznych – 6,5%. Przedsiębiorstwa zadeklarowały również, że średnia wartość podwyżek w przyszłym roku będzie wynosić 5,5%.

Podwyżki zrealizowane w branży motoryzacyjnej w okresie październik 2020 – wrzesień 2021 (w %)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneŚwiadczenia pozapłacowe

Spośród 17 benefitów prezentowanych w raporcie płacowym Sedlak & Sedlak przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej najczęściej oferują swoim pracownikom szkolenia zawodowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dodatkową opiekę medyczną. Z świadczeń tych może skorzystać ponad 90% pracowników. Do najrzadziej oferowanych świadczeń pozapłacowych należy dofinansowanie kosztów paliwa (8%) oraz dodatkowy płatny urlop (9%).

Benefity najczęściej oferowane w branży motoryzacyjnej (w %)

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesień – stanowiska produkcyjneO raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna zawiera informacje o wynagrodzeniach 332 021 pracowników, zatrudnionych na 875 stanowiskach, które podzielone są na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska IT. Dane w nim zawarte pochodzą od 955 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzone zostało w okresie sierpień – październik 2021 roku.

Faustyna Wydra

Raport płacowy Sedlak & Sedlak - jesień 2021

Raport płacowy Sedlak & Sedlak - jesień 2021
  • 955 firm,
  • 875 stanowisk,
  • ponad 330 tys. przebadanych pracowników,
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".