Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

IT Director 24140 PLN
Nauczyciel logopeda 6200 PLN
Dietetyk 4770 PLN
Business Analyst 12610 PLN
Niania 4090 PLN
Aplikant radcowski 5320 PLN
Pracownik sklepu 5260 PLN
Pracownik produkcji 4600 PLN
Broker informacji 6160 PLN
Fizyk medyczny 7150 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 - jesień

24.01.2022 Faustyna Wydra
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna, w którym uczestniczyło 955 firm. Zebrane dane pozwoliły na dokonanie analiz dla 875 stanowisk. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
Podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku

Jedną z informacji, która szczególnie interesuje korzystających z raportu płacowego Sedlak & Sedlak są dane o zrealizowanych czy planowanych podwyżkach. Dane te pokazują, że pomimo silnych wzrostów cen produktów i usług obserwowanych w gospodarce na przestrzeni ostatnich miesięcy, realizowane podwyżki wynagrodzeń były zbliżone do tych, które uczestnicy ubiegłorocznego badania planowali na 2021 r. W przypadku pracowników fizycznych oraz specjalistów zrealizowano podwyżki na poziomie 5%. Wynagrodzenia kadry kierowniczej wzrosły średnio o 4,6%, natomiast dyrektorskiej – o około 4%. Pracodawcy zadeklarowali też, że na kolejny rok planują podwyżki wyższe o średnio 0,6 pp. (dokładnie 5,3%). Co zauważalne, prognozy te istotnie różnią się w zależności od branży. Przykładem może być sektor IT, w którym planowane podwyżki dla specjalistów oscylują wokół 9%.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie październik 2020 – wrzesień 2021 w zależności od poziomu stanowiska (w %)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesieńWynagrodzenia pracowników fizycznych

W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy – od poczatkującego pracownika fizycznego po lidera. Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 3 820 PLN. Doświadczeni zarabiają o 10% więcej, a więc 4 215 PLN, a starsi 4 884 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy – 5 527 PLN. Stanowisko to cechuje również największa różnica między pierwszym, a trzecim kwartylem – 1 498 PLN. Oznacza to, że połowa liderów wśród pracowników fizycznych zarabia od 4 852 PLN do 6 350 PLN.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia (PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesieńWynagrodzenia specjalistów z różnych branż

Poza danymi ogólnopolskimi w raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak branża, wielkość zatrudnienia czy kapitał. W poniższej tabeli przedstawione zostały wynagrodzenie całkowite specjalistów z różnych branż. Od lat najwyższe stawki oferują firmy z sektora IT. Przykładowo, mediana wynagrodzenia całkowitego specjalisty na poziomie eksperta w branży IT wynosi 16 000 PLN. Dla porównania – w branży lotniczej płace całkowite porównywalnych pracowników wynoszą 10 257 PLN, a w branży materiałów budowalnych i wyposażenia wnętrz – 10 100 PLN. W sektorach tych stawki ekspertów są zatem o około 37% niższe.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów z rożnych branżach (PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesieńZarobki doświadczonych pracowników fizycznych w regionach

W raporcie prezentujemy również wynagrodzenia w podziale regionalnym. Najliczniej reprezentowaną grupą pracowników w badaniu są doświadczeni pracownicy fizyczni (to aż 64 737 osób), zatem na jej przykładzie można najdokładniej zobrazować różnice wynagrodzeń w różnych województwach. Doświadczony pracownik fizyczny to osoba, która posiada niezbędne doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na danym stanowisku. Wykonuje samodzielnie powtarzalne zadania oraz nie wymaga wielkiego nadzoru przełożonego. I tak mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w województwie dolnośląskim wynosi 4 452 PLN brutto. Potwierdza to stały trend, który pokazuje, że to właśnie w tym regionie pracownicy fizyczni zarabiają najwięcej. Zbliżone do tych stawki oferowane są w województwie wielkopolskim (4 414 PLN) czy śląskim (4 300 PLN). Województwo warmińsko-mazurskie jest miejscem, gdzie doświadczeni pracownicy fizyczni zarabiają najmniej. Mediana wynagrodzeń całkowitych omawianej grupy wynosi tam 3 897 PLN brutto.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych doświadczonych pracowników fizycznych w różnych województwach (PLN)

Schemat

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesieńWynagrodzenia w firmach o różnym poziomie zatrudnienia

Przy analizowaniu wynagrodzeń na stanowiskach, które są postawione wysoko w hierarchii organizacji szczególnie istotne jest zwracanie uwagi na kryteria związane z wielkością przedsiębiorstwa. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak takim parametrem jest wielkość zatrudnienia oraz poziom przychodów. Połowa dyrektorów generalnych z firm, które zatrudniają do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 46 564 PLN. Dyrektorzy z firm o średnim poziomie zatrudnienia (od 201 do 1000 osób) otrzymują wynagrodzenie na poziomie 49 580 PLN. Natomiast w firmach zatrudniających powyżej 1 000 osób dyrektorzy generalni zarabiają średnio o 33% więcej niż w jednostkach o zatrudnieniu do 200 osób.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych dyrektorów generalnych w firmach o różnym poziomie zatrudnienia (PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesieńŚwiadczenia pozapłacowe

W raporcie, oprócz danych o wynagrodzeniach, prezentujemy także informacje o świadczeniach pozapłacowych oferowanych na różnych stanowiskach. W ramach pakietów benefitowych doświadczonych specjalistów najczęściej znajdują się szkolenia zawodowe (94%), zajęcia sportowo-rekreacyjne (92%) oraz dodatkowa opieka medyczna i polisa na życie/NNW (po 91%). Tak jak w wiosennej, tak i w jesiennej edycji raportu płacowego Sedlak & Sedlak najrzadziej oferowanymi benefitami jest dofinansowanie kosztów paliwa (przyznawane przez 4% badanych przedsiębiorstw) oraz akcje pracownicze (stosowane przez 7% firm).

Świadczenia pozapłacowe oferowane w 2021 roku doświadczonym specjalistom

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesieńO raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna zawiera informacje o wynagrodzeniach 332 021 pracowników, zatrudnionych na 875 stanowiskach, które podzielone są na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska IT. Dane w nim zawarte pochodzą od 955 firm z całej Polski.

Badanie prowadzone było w okresie od sierpnia do października 2021 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Faustyna Wydra
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".