Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 7260 PLN
Media planner 6120 PLN
Serwisant urządzeń 5020 PLN
Odlewnik 4000 PLN
Programista C/C++ 8610 PLN
Modelarz odlewniczy 3910 PLN
Muzyk orkiestrowy 4050 PLN
Aktuariusz 5890 PLN
Programista iOS 9100 PLN
Agent klarujący 5690 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 - jesień

24.01.2022 Faustyna Wydra
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna, w którym uczestniczyło 955 firm. Zebrane dane pozwoliły na dokonanie analiz dla 875 stanowisk. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
Podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku

Jedną z informacji, która szczególnie interesuje korzystających z raportu płacowego Sedlak & Sedlak są dane o zrealizowanych czy planowanych podwyżkach. Dane te pokazują, że pomimo silnych wzrostów cen produktów i usług obserwowanych w gospodarce na przestrzeni ostatnich miesięcy, realizowane podwyżki wynagrodzeń były zbliżone do tych, które uczestnicy ubiegłorocznego badania planowali na 2021 r. W przypadku pracowników fizycznych oraz specjalistów zrealizowano podwyżki na poziomie 5%. Wynagrodzenia kadry kierowniczej wzrosły średnio o 4,6%, natomiast dyrektorskiej – o około 4%. Pracodawcy zadeklarowali też, że na kolejny rok planują podwyżki wyższe o średnio 0,6 pp. (dokładnie 5,3%). Co zauważalne, prognozy te istotnie różnią się w zależności od branży. Przykładem może być sektor IT, w którym planowane podwyżki dla specjalistów oscylują wokół 9%.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie październik 2020 – wrzesień 2021 w zależności od poziomu stanowiska (w %)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesieńWynagrodzenia pracowników fizycznych

W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy – od poczatkującego pracownika fizycznego po lidera. Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 3 820 PLN. Doświadczeni zarabiają o 10% więcej, a więc 4 215 PLN, a starsi 4 884 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy – 5 527 PLN. Stanowisko to cechuje również największa różnica między pierwszym, a trzecim kwartylem – 1 498 PLN. Oznacza to, że połowa liderów wśród pracowników fizycznych zarabia od 4 852 PLN do 6 350 PLN.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia (PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesieńWynagrodzenia specjalistów z różnych branż

Poza danymi ogólnopolskimi w raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak branża, wielkość zatrudnienia czy kapitał. W poniższej tabeli przedstawione zostały wynagrodzenie całkowite specjalistów z różnych branż. Od lat najwyższe stawki oferują firmy z sektora IT. Przykładowo, mediana wynagrodzenia całkowitego specjalisty na poziomie eksperta w branży IT wynosi 16 000 PLN. Dla porównania – w branży lotniczej płace całkowite porównywalnych pracowników wynoszą 10 257 PLN, a w branży materiałów budowalnych i wyposażenia wnętrz – 10 100 PLN. W sektorach tych stawki ekspertów są zatem o około 37% niższe.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów z rożnych branżach (PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesieńZarobki doświadczonych pracowników fizycznych w regionach

W raporcie prezentujemy również wynagrodzenia w podziale regionalnym. Najliczniej reprezentowaną grupą pracowników w badaniu są doświadczeni pracownicy fizyczni (to aż 64 737 osób), zatem na jej przykładzie można najdokładniej zobrazować różnice wynagrodzeń w różnych województwach. Doświadczony pracownik fizyczny to osoba, która posiada niezbędne doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na danym stanowisku. Wykonuje samodzielnie powtarzalne zadania oraz nie wymaga wielkiego nadzoru przełożonego. I tak mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w województwie dolnośląskim wynosi 4 452 PLN brutto. Potwierdza to stały trend, który pokazuje, że to właśnie w tym regionie pracownicy fizyczni zarabiają najwięcej. Zbliżone do tych stawki oferowane są w województwie wielkopolskim (4 414 PLN) czy śląskim (4 300 PLN). Województwo warmińsko-mazurskie jest miejscem, gdzie doświadczeni pracownicy fizyczni zarabiają najmniej. Mediana wynagrodzeń całkowitych omawianej grupy wynosi tam 3 897 PLN brutto.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych doświadczonych pracowników fizycznych w różnych województwach (PLN)

Schemat

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – jesieńWynagrodzenia w firmach o różnym poziomie zatrudnienia

Przy analizowaniu wynagrodzeń na stanowiskach, które są postawione wysoko w hierarchii organizacji szczególnie istotne jest zwracanie uwagi na kryteria związane z wielkością przedsiębiorstwa. W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak takim parametrem jest wielkość zatrudnienia oraz poziom przychodów. Połowa dyrektorów generalnych z firm, które zatrudniają do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 46 564 PLN. Dyrektorzy z firm o średnim poziomie zatrudnienia (od 201 do 1000 osób) otrzymują wynagrodzenie na poziomie 49 580 PLN. Natomiast w firmach zatrudniających powyżej 1 000 osób dyrektorzy generalni zarabiają średnio o 33% więcej niż w jednostkach o zatrudnieniu do 200 osób.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych dyrektorów generalnych w firmach o różnym poziomie zatrudnienia (PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesieńŚwiadczenia pozapłacowe

W raporcie, oprócz danych o wynagrodzeniach, prezentujemy także informacje o świadczeniach pozapłacowych oferowanych na różnych stanowiskach. W ramach pakietów benefitowych doświadczonych specjalistów najczęściej znajdują się szkolenia zawodowe (94%), zajęcia sportowo-rekreacyjne (92%) oraz dodatkowa opieka medyczna i polisa na życie/NNW (po 91%). Tak jak w wiosennej, tak i w jesiennej edycji raportu płacowego Sedlak & Sedlak najrzadziej oferowanymi benefitami jest dofinansowanie kosztów paliwa (przyznawane przez 4% badanych przedsiębiorstw) oraz akcje pracownicze (stosowane przez 7% firm).

Świadczenia pozapłacowe oferowane w 2021 roku doświadczonym specjalistom

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesieńO raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – edycja jesienna zawiera informacje o wynagrodzeniach 332 021 pracowników, zatrudnionych na 875 stanowiskach, które podzielone są na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska IT. Dane w nim zawarte pochodzą od 955 firm z całej Polski.

Badanie prowadzone było w okresie od sierpnia do października 2021 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Faustyna Wydra
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".