Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromonter 4550 PLN
Audytor wewnętrzny 6900 PLN
Analityk finansowy 9170 PLN
HR generalist 4280 PLN
Nauczyciel 3930 PLN
Financial Controller 5620 PLN
Konsultant SAP 9800 PLN
Technolog spawalnik 5630 PLN
Aprobant 4320 PLN
Laminiarz 4030 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej
w 2018 roku

28.01.2019 Karolina Garstka
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018. W raporcie uwzględniliśmy dane 236 942 pracowników z 550 zakładów. Dane obejmują 590 stanowisk. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W tegorocznym badaniu wzięło udział 100 zakładów z branży motoryzacyjnej. Na podstawie przekazanych przez nie danych płacowych, wyszczególniliśmy wynagrodzenia dla 324 stanowisk z sektora motoryzacyjnego, na których zatrudnionych było 62 681 pracowników.

Wynagrodzenia na kolejnych szczeblach hierarchii organizacji


Odnosząc się do płacy całkowitej na poszczególnych szczeblach hierarchii organizacji, mediana wynagrodzenia dyrektora pionu w branży motoryzacyjnej to 23 297 PLN. Ponad dwa razy niższe wynagrodzenie otrzymują kierownicy – 11 112 PLN. Połowa specjalistów zarabia więcej niż 5 897 PLN, czyli powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło 4 772 PLN (wrzesień 2018, GUS). Jedynym szczeblem z medianą poniżej przeciętnego wynagrodzenia według GUS są pracownicy fizyczni – 3 898 PLN. Warto jedna zauważyć, że górny kwartyl płacy zatrudnionych wynosi 4 450 PLN, czyli 25% otrzymywała wynagrodzenie zbliżone do średniego w sektorze przedsiębiorstw.
Dane zaprezentowano w tabeli 1.

Wynagrodzenie całkowite w branży motoryzacyjnej na różnych szczeblach

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

dyrektor pionu

19 817

23 297

29 463

kierownik

9 093

11 112

13 972

specjalista

4 989

5 897

7 107

pracownik fizyczny

3 369

3 898

4 450

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej


Jedna z analiz w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 przedstawia wynagrodzenia na szczeblach i poziomach. Pracownicy fizyczni zostali podzieleni na cztery poziomy: pracownik fizyczny – lider, starszy, doświadczony oraz początkujący. W tabeli 2. przedstawiono mediany płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy fizyczni – liderzy. Mediana ich płacy podstawowej wynosi 4 151 PLN, a całkowitej 4 805 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy początkujący, tacy którzy przyuczają się do pracy na stanowisku - 2 733 PLN (płaca podstawowa) i 3 141 PLN (płaca całkowita).
Płaca zmienna jako procent płacy podstawowej jest podobny na wszystkich poziomach. Wynosi 12% dla pracowników fizycznych – liderów, starszych i doświadczonych, i 11% dla pracowników fizycznych - początkujących.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca podstawowa

płaca całkowita

płaca zmienna
(%p. podstawowej)

pracownik fizyczny
- lider

4 151

4 805

12%

pracownik fizyczny
- starszy

3 762

4 317

12%

pracownik fizyczny
- doświadczony

3 285

3 800

12%

pracownik fizyczny
- początkujący

2 733

3 141

11%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej


W Raporcie płacowym 2018 lista stanowisk została rozszerzona m.in. o stanowiska inżynierskie. Nowe pozycje to np. inżynier automatyk czy inżynier laborant. W tabeli 3. zostały przedstawione dane o płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej dla stanowisk inżynierskich z pionu badań
i rozwoju na trzech poziomach: inżynier starszy, doświadczony i młodszy.

Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej

  poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca podstawowa

płaca całkowita

płaca zmienna
(%p. podstawowej)

inżynier - starszy

7 471

8 215

7%

inżynier - doświadczony

6 057

6 631

5%

inżynier - młodszy

4 236

4 406

4%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Zrealizowane podwyżki


Biorąc pod uwagę podwyżki zrealizowane przez firmy w okresie od maja 2017 do kwietnia 2018, najwyższe podwyżki wynagrodzeń otrzymali pracownicy fizyczni - 6,3%. Wzrost płac specjalistów to 5%, natomiast kadry kierowniczej oraz zarządzającej 4%. Z Raportu płacowego 2018 wynika także, że wśród branż wyodrębnionych w badaniu, sektor motoryzacyjny planuje najwyższe podwyżki w okresie od maja 2018 do kwietnia 2019.

Podwyżki zrealizowane w okresie
maj 2017 - kwiecień 2018 w branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Benefity oferowane pracownikom


W ramach Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018, zostały zebrane dane o benefitach oferowanych przez firmy. Schemat 1. przedstawia świadczenia dodatkowe oferowane specjalistom z branży motoryzacyjnej. Ponad 80% pracowników miało możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dopłaty do nauki i wyżywienia były oferowane odpowiednio 68% i 70% specjalistom. Rzadziej, bo w 36%, pracownicy mogli skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach oraz z bonów towarowych lub kart przedpłaconych – 29%.

Benefity oferowane specjalistom z branży motoryzacyjnej w 2018 roku

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


O raporcie


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 uwzględniliśmy dane pochodzące z 550 firm. Zebraliśmy dane dla 590 stanowisk, na których zatrudnionych było 236 942 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj – październik 2018.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".