Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik ciągników 3990 PLN
HR Specialist 5360 PLN
Dyrektor działu IT 21460 PLN
Analityk rynku 6120 PLN
Rzeczoznawca 6800 PLN
Sprzątaczka domowa 2690 PLN
Programista C/C++ 6210 PLN
Sap consultant 13690 PLN
Spedytor krajowy 4280 PLN
Tokarz CNC 4200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej
w 2018 roku

28.01.2019 Karolina Garstka
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018. W raporcie uwzględniliśmy dane 236 942 pracowników z 550 zakładów. Dane obejmują 590 stanowisk. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć tutaj.
W tegorocznym badaniu wzięło udział 100 zakładów z branży motoryzacyjnej. Na podstawie przekazanych przez nie danych płacowych, wyszczególniliśmy wynagrodzenia dla 324 stanowisk z sektora motoryzacyjnego, na których zatrudnionych było 62 681 pracowników.

Wynagrodzenia na kolejnych szczeblach hierarchii organizacji


Odnosząc się do płacy całkowitej na poszczególnych szczeblach hierarchii organizacji, mediana wynagrodzenia dyrektora pionu w branży motoryzacyjnej to 23 297 PLN. Ponad dwa razy niższe wynagrodzenie otrzymują kierownicy – 11 112 PLN. Połowa specjalistów zarabia więcej niż 5 897 PLN, czyli powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło 4 772 PLN (wrzesień 2018, GUS). Jedynym szczeblem z medianą poniżej przeciętnego wynagrodzenia według GUS są pracownicy fizyczni – 3 898 PLN. Warto jedna zauważyć, że górny kwartyl płacy zatrudnionych wynosi 4 450 PLN, czyli 25% otrzymywała wynagrodzenie zbliżone do średniego w sektorze przedsiębiorstw.
Dane zaprezentowano w tabeli 1.

Wynagrodzenie całkowite w branży motoryzacyjnej na różnych szczeblach

szczebel stanowiska

płaca całkowita

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

dyrektor pionu

19 817

23 297

29 463

kierownik

9 093

11 112

13 972

specjalista

4 989

5 897

7 107

pracownik fizyczny

3 369

3 898

4 450

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej


Jedna z analiz w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 przedstawia wynagrodzenia na szczeblach i poziomach. Pracownicy fizyczni zostali podzieleni na cztery poziomy: pracownik fizyczny – lider, starszy, doświadczony oraz początkujący. W tabeli 2. przedstawiono mediany płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy fizyczni – liderzy. Mediana ich płacy podstawowej wynosi 4 151 PLN, a całkowitej 4 805 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy początkujący, tacy którzy przyuczają się do pracy na stanowisku - 2 733 PLN (płaca podstawowa) i 3 141 PLN (płaca całkowita).
Płaca zmienna jako procent płacy podstawowej jest podobny na wszystkich poziomach. Wynosi 12% dla pracowników fizycznych – liderów, starszych i doświadczonych, i 11% dla pracowników fizycznych - początkujących.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej

poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca podstawowa

płaca całkowita

płaca zmienna
(%p. podstawowej)

pracownik fizyczny
- lider

4 151

4 805

12%

pracownik fizyczny
- starszy

3 762

4 317

12%

pracownik fizyczny
- doświadczony

3 285

3 800

12%

pracownik fizyczny
- początkujący

2 733

3 141

11%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej


W Raporcie płacowym 2018 lista stanowisk została rozszerzona m.in. o stanowiska inżynierskie. Nowe pozycje to np. inżynier automatyk czy inżynier laborant. W tabeli 3. zostały przedstawione dane o płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej dla stanowisk inżynierskich z pionu badań
i rozwoju na trzech poziomach: inżynier starszy, doświadczony i młodszy.

Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej

  poziom stanowiska

mediana wynagrodzeń

płaca podstawowa

płaca całkowita

płaca zmienna
(%p. podstawowej)

inżynier - starszy

7 471

8 215

7%

inżynier - doświadczony

6 057

6 631

5%

inżynier - młodszy

4 236

4 406

4%

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Zrealizowane podwyżki


Biorąc pod uwagę podwyżki zrealizowane przez firmy w okresie od maja 2017 do kwietnia 2018, najwyższe podwyżki wynagrodzeń otrzymali pracownicy fizyczni - 6,3%. Wzrost płac specjalistów to 5%, natomiast kadry kierowniczej oraz zarządzającej 4%. Z Raportu płacowego 2018 wynika także, że wśród branż wyodrębnionych w badaniu, sektor motoryzacyjny planuje najwyższe podwyżki w okresie od maja 2018 do kwietnia 2019.

Podwyżki zrealizowane w okresie
maj 2017 - kwiecień 2018 w branży motoryzacyjnej

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Benefity oferowane pracownikom


W ramach Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018, zostały zebrane dane o benefitach oferowanych przez firmy. Schemat 1. przedstawia świadczenia dodatkowe oferowane specjalistom z branży motoryzacyjnej. Ponad 80% pracowników miało możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dopłaty do nauki i wyżywienia były oferowane odpowiednio 68% i 70% specjalistom. Rzadziej, bo w 36%, pracownicy mogli skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach oraz z bonów towarowych lub kart przedpłaconych – 29%.

Benefity oferowane specjalistom z branży motoryzacyjnej w 2018 roku

Schemat

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


O raporcie


W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2018 uwzględniliśmy dane pochodzące z 550 firm. Zebraliśmy dane dla 590 stanowisk, na których zatrudnionych było 236 942 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj – październik 2018.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".