Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4080 PLN
Technolog produkcji 6230 PLN
Mechanik maszyn 5680 PLN
Elektromechanik 4770 PLN
Dyrektor logistyki 14680 PLN
Psycholog 3340 PLN
Niania 2900 PLN
Kasjer 3030 PLN
Spedytor 4280 PLN
Specjalista ds. sem 5150 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów w branży IT
w 2016 roku

15.06.2016 Renata Kucharska-Kawalec
Branża IT jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki, a wynagrodzenia zatrudnionych w niej pracowników z roku na rok rosną coraz szybciej. W artykule przedstawiono jak w 2016 roku kształtuje się poziom płac podstawowych i całkowitych specjalistów IT o różnym poziomie doświadczenia.

Wynagrodzenia podstawowe: liczy się poziom zatrudnienia i rodzaj umowy


Mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów zatrudnionych w branży IT w 2016 roku wynosi 6 625 PLN. Połowa z nich otrzymuje miesięcznie od 5 150 do 8 070 PLN płacy zasadniczej. Specjaliści na stanowiskach eksperckich zarabiają od 9 500 do 13 250 PLN. Natomiast w przypadku doświadczonych specjalistów stawki wynagrodzeń połowy pracowników wahają się od 5 100 do 7 040 PLN. Więcej informacji zamieszczono na wykresie 1.

Wynagrodzenia podstawowe na różnych poziomach specjalistów w branży IT w 2016 roku

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2016Analizując wynagrodzenia zasadnicze w branży IT, warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie stawek podstawowych oferowanych pracownikom zatrudnionym w oparciu o różne umowy o pracę. W tym ujęciu najwyższe płace (mediana) otrzymują specjaliści związani z pracodawcą kontraktem (9 000 PLN). Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło otrzymują 4 448 PLN, natomiast w przypadku umowy zlecenia stawki podstawowe oscylują na poziomie 3 303 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia podstawowe (mediany) specjalistów zatrudnionych w oparciu o różne umowy

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Wynagrodzenia całkowite: zróżnicowanie na podstawie wielkości i kapitału firmy


Z uwagi na niewielki udział płacy zmiennej w wynagrodzeniu, poziom stawek całkowitych w sektorze IT nie odbiega istotnie od pensji zasadniczych. Mediana płacy całkowitej zatrudnionych tu specjalistów (a zatem sumy wynagrodzenia podstawowego, stałych miesięcznych i rocznych składników oraz średnio miesięcznego wynagrodzenia zmiennego) wynosi 6 873 PLN. Połowa młodszych specjalistów zarabia od 3 673 do 5 250 PLN, natomiast co drugi doświadczony specjalista otrzymuje od 5 200 do 7 404 PLN miesięcznie. W przypadku starszych specjalistów i ekspertów mediany płac całkowitych wynoszą odpowiednio 8 614 oraz 12 125 PLN.

Wynagrodzenia całkowite na różnych poziomach specjalistów w branży IT w 2016 roku

poziom zatrudnienia

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

specjalista - ogółem

5 350

6 873

8 667

specjalista - ekspert

10 005

12 125

14 000

specjalista - starszy

7 005

8 614

10 425

specjalista - doświadczony

5 200

6 250

7 404

specjalista - młodszy

3 673

4 500

5 250

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Najwyższe wynagrodzenia całkowite specjalistów zaraportowano wśród firm zatrudniających powyżej 1 000 osób oraz o przychodach przekraczających 200 mln PLN (odpowiednio 7 150 oraz 7 113 PLN miesięcznie). Najniższe stawki płac oferowane są natomiast w organizacjach o zatrudnieniu od 101 do 1 000 osób (6 515 PLN) oraz o przychodach do 25 mln PLN (6 589 PLN).

Wynagrodzenia całkowite specjalistów
w 2016 roku zatrudnionych w organizacjach o różnej wielkości

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Istotne różnice można zaobserwować pomiędzy wynagrodzeniami w firmach o różnym pochodzeniu kapitału. Podczas gdy połowa specjalistów w polskich organizacjach zarabia od 4 929 do 7 500 PLN, tej w zagranicznych przedsiębiorstwach otrzymują oni od 6 386 do 9 345 PLN miesięcznie. Mediana płacy całkowitej (7 922 PLN) jest tu o 36% wyższa niż w firmach rodzimych (5 829 PLN).

Wynagrodzenia całkowite specjalistów w branży IT

pochodzenie kapitału

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

polski

4 929

5 829

7 500

zagraniczny

6 386

7 922

9 345

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach specjalistycznych


Na koniec zwróćmy uwagę na stawki płac całkowitych na wybranych stanowiskach specjalistycznych (poziom: doświadczony). Spośród zaprezentowanych, najwyższe wynagrodzenia - 8 800 PLN - otrzymują administratorzy baz danych. Płace przekraczające 7 000 PLN miesięcznie oferowane są administratorom sieci lan/wan (7 605 PLN) oraz projektantom systemowym (7 500 PLN). Natomiast mniej niż 5 000 PLN miesięcznie zarabiają serwisanci sprzętu komputerowego (4 742 PLN) i inżynierowie wsparcia technicznego/specjaliści help-desk (4 580 PLN).

Wynagrodzenia całkowite w 2016 roku
na wybranych stanowiskach z poziomu doświadczonego specjalisty

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".