Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk ds. IT 7528 PLN
Koordynator magazynu 4902 PLN
Dyżurny ruchu 3983 PLN
Trener sportowy 3709 PLN
Lekarz pediatra 5715 PLN
Referendarz sądowy 4211 PLN
Rewident 4451 PLN
Researcher 3572 PLN
Tester automatyczny 6884 PLN
Operator CNC 3250 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów ds. logistyki
w 2018 roku

03.09.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięły udział 634 osoby pracujące na stanowisku specjalisty ds. logistyki, z czego 59% stanowili mężczyźni. 71% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 76% ma wykształcenie wyższe, 94% pracuje w firmach prywatnych.
W 2018 roku mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów ds. logistyki wyniosła 4 400 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 700 PLN do 5 532 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. logistyki w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku mediany wynagrodzeń młodszych specjalistów ds. logistyki w firmach polskich i zagranicznych były na bardzo zbliżonym poziomie. Większe zróżnicowanie zarobków wystąpiło na kolejnych poziomach specjalizacji. Wynagrodzenia specjalistów i starszych specjalistów w firmach zagranicznych były o ponad 20% wyższe niż w firmach polskich.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
specjalistów ds. logistyki na różnych poziomach
w firmach o różnym typie kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki specjalistów ds. logistyki we Wrocławiu i Krakowie były niższe niż w Warszawie odpowiednio o 11% i 15%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
specjalistów ds. logistyki w wybranych miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wpływ na wysokość zarobków specjalisty ds. logistyki ma nie tylko wykształcenie, ale również biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim. Osoby z tytułem magistra i znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym zarabiały o ponad 1 000 PLN więcej od osób z niższym wykształceniem i słabszą znajomością języka angielskiego.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
specjalistów ds. logistyki o różnym poziomie wykształcenia
i znajomości języka angielskiego w 2018 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

angielski

średnio-zaawansowany

angielski

zaawansowany

wyższe zawodowe

(licencjat/inżynier)

4 000

4 600

wyższe magisterskie

4 641

5 620

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Monika Czepiel

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]