Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów ds. logistyki
w 2018 roku

03.09.2019 Monika Czepiel
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięły udział 634 osoby pracujące na stanowisku specjalisty ds. logistyki, z czego 59% stanowili mężczyźni. 71% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 76% ma wykształcenie wyższe, 94% pracuje w firmach prywatnych.
W 2018 roku mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów ds. logistyki wyniosła 4 400 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 700 PLN do 5 532 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. logistyki w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku mediany wynagrodzeń młodszych specjalistów ds. logistyki w firmach polskich i zagranicznych były na bardzo zbliżonym poziomie. Większe zróżnicowanie zarobków wystąpiło na kolejnych poziomach specjalizacji. Wynagrodzenia specjalistów i starszych specjalistów w firmach zagranicznych były o ponad 20% wyższe niż w firmach polskich.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
specjalistów ds. logistyki na różnych poziomach
w firmach o różnym typie kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki specjalistów ds. logistyki we Wrocławiu i Krakowie były niższe niż w Warszawie odpowiednio o 11% i 15%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
specjalistów ds. logistyki w wybranych miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wpływ na wysokość zarobków specjalisty ds. logistyki ma nie tylko wykształcenie, ale również biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim. Osoby z tytułem magistra i znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym zarabiały o ponad 1 000 PLN więcej od osób z niższym wykształceniem i słabszą znajomością języka angielskiego.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
specjalistów ds. logistyki o różnym poziomie wykształcenia
i znajomości języka angielskiego w 2018 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

angielski

średnio-zaawansowany

angielski

zaawansowany

wyższe zawodowe

(licencjat/inżynier)

4 000

4 600

wyższe magisterskie

4 641

5 620

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do Zarobków na stanowiskach.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".