Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3310 PLN
Konstruktor mechanik 5740 PLN
Laborant chemiczny 4040 PLN
Planista 4280 PLN
Pracownik recepcji 3580 PLN
Kierownik drogerii 4700 PLN
Media Manager 5510 PLN
Fizyk medyczny 4000 PLN
Relase manager 9790 PLN
Technik jakości 4520 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników w pionie zakupów i logistyki

17.06.2019 Szymon Adamczyk
Poniższy artykuł zawiera analizy przygotowane w oparciu o Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2018. Dotyczą one 29 stanowisk oraz 40 531 pracowników z pionu zakupów i logistyki.

Wysokość wynagrodzenia dyrektorów w firmach o kapitale polskim i zagranicznym


Pochodzenie kapitału firmy zazwyczaj mocno wpływa na wysokość wynagrodzenia, szczególnie na wyższych szczeblach organizacji. W pionie zakupów i logistyki dyrektorzy firm, w których dominuje kapitał zagraniczny zdecydowanie lepiej zarabiają. Mediana ich wynagrodzenia jest o około 16,7% wyższa i wynosi 21 078 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów pionu zakupów i logistyki
w firmach o kapitale polskim i zagranicznym (brutto, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wysokość wynagrodzenia pracowników w pionie zakupów i logistyki o różnych poziomach doświadczenia


Wraz ze wzrostem doświadczenia, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, wysokość wynagrodzeń rośnie. Różnica wynagrodzenia między młodszym specjalistą a starszym wynosi 2 847 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują dyrektorzy wyższych szczebli – 26 559 PLN

Wysokość wynagrodzeń całkowitych pracowników pionu zakupów i logistyki
o różnych poziomach doświadczenia (brutto, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018
* definicje poziomów zarządzania znajdują się na końcu artykułu


Wynagrodzenia specjalistów ds. zakupów w różnych branżach


Na poniższym wykresie zebrane są dane dla 3 wybranych branż: spożywczej, elektronicznej i elektromechanicznej oraz motoryzacyjnej. Wśród wymienionych, zakupowcy osiągają najwyższe wynagrodzenie w elektronicznej i elektromechanicznej. Tam mediana wynagrodzenia doświadczonych specjalistów ds. zakupów wynosi 5606 PLN. 25% badanych tej branży zarabia co najmniej 6242 PLN.

Wynagrodzenie całkowite doświadczonych specjalistów
ds. zakupów w różnych branżach (brutto, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Popularność występowania wybranych benefitów wśród pracowników pionu zakupów i logistyki


Na poniższym wykresie została przedstawiona analiza dwóch benefitów, jakie między innymi oferowane są pracownikom pionu zakupów i logistyki. Jak widać, ponad połowa pracowników na tych stanowiskach może korzystać z elastycznego czasu pracy – najczęściej ten rodzaj benefitu ofertowany jest starszym specjalistom ds. logistyki (61%). To oni także najczęściej mają możliwość pracy zdalnej (34%).

Popularność występowania wybranych benefitów

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wysokość wynagrodzenia doświadczonych specjalistów ds. logistyki w wybranych województwach


Wysokość wynagrodzenia zależna jest w dużym stopniu od miejsca zatrudnienia. Wg danych z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018, porównując poniższe 4 województwa, najwyższe wynagrodzenie doświadczeni specjaliści ds. logistyki otrzymują w województwie śląskim. Tam mediana zarobków wynosi 5517 PLN. Niestety, ale wschód Polski - w tym przypadku województwo podkarpackie nie ma czym się szczycić. Różnica mediany wynagrodzenia na tym stanowisku jest o 17% niższa niż w województwie śląskim. Na podobnym poziomie zarabia się w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. Tam, płaci się 5241 PLN oraz 5261 PLN.

Mediana wynagrodzenia doświadczonych specjalistów
ds. logistyki w wybranych województwach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Definicje poziomów zarządzania użyte w artykule:


Kierownik – poziom niższy: zarządza podległym zespołem pracowników (lub procesem) oraz odpowiada za ich wyniki. Realizuje politykę firmy w obrębie danego działu.
Kierownik – poziom wyższy: zarządza podległym zespołem pracowników (osobiście lub poprzez kierowników niższego poziomu) oraz odpowiada za wyniki podległego działu i za zarządzanie złożonymi procesami. Realizuje politykę firmy w obrębie działu i może mieć wpływ na jej kształtowanie.
Dyrektor pionu – poziom niższy: zarządza podległym zespołem kierowników. Realizuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu i może mieć wpływ na jej kształtowanie. Odpowiada za pion w jednej dużej jednostce biznesowej lub w kilku mniejszych.
Dyrektor pionu – poziom wyższy: zarządza podległym zespołem dyrektorów lub kierowników, kształtuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu. Odpowiada za pion we wszystkich jednostkach biznesowych w dużej lub wielozakładowej organizacji.

O raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 zawiera informacje o wynagrodzeniach 236 942 pracowników zatrudnionych na 590 stanowiskach. Dane pochodzą od 550 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie maj – październik 2018 roku. Dane pozyskiwane były nie wcześniej niż na dzień 30.04.2018.

Szymon Adamczyk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".