Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 6120 PLN
Główny księgowy 7500 PLN
Media Manager 5510 PLN
Serwisant urządzeń 5020 PLN
Prawnik 5510 PLN
Javascript developer 6690 PLN
Analityk kredytowy 6670 PLN
Wiertacz w metalu 4400 PLN
Mim 4340 PLN
Pomocnik mechanika 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników w pionie zakupów i logistyki

17.06.2019 Szymon Adamczyk
Poniższy artykuł zawiera analizy przygotowane w oparciu o Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2018. Dotyczą one 29 stanowisk oraz 40 531 pracowników z pionu zakupów i logistyki.

Wysokość wynagrodzenia dyrektorów w firmach o kapitale polskim i zagranicznym


Pochodzenie kapitału firmy zazwyczaj mocno wpływa na wysokość wynagrodzenia, szczególnie na wyższych szczeblach organizacji. W pionie zakupów i logistyki dyrektorzy firm, w których dominuje kapitał zagraniczny zdecydowanie lepiej zarabiają. Mediana ich wynagrodzenia jest o około 16,7% wyższa i wynosi 21 078 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów pionu zakupów i logistyki
w firmach o kapitale polskim i zagranicznym (brutto, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wysokość wynagrodzenia pracowników w pionie zakupów i logistyki o różnych poziomach doświadczenia


Wraz ze wzrostem doświadczenia, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, wysokość wynagrodzeń rośnie. Różnica wynagrodzenia między młodszym specjalistą a starszym wynosi 2 847 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują dyrektorzy wyższych szczebli – 26 559 PLN

Wysokość wynagrodzeń całkowitych pracowników pionu zakupów i logistyki
o różnych poziomach doświadczenia (brutto, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018
* definicje poziomów zarządzania znajdują się na końcu artykułu


Wynagrodzenia specjalistów ds. zakupów w różnych branżach


Na poniższym wykresie zebrane są dane dla 3 wybranych branż: spożywczej, elektronicznej i elektromechanicznej oraz motoryzacyjnej. Wśród wymienionych, zakupowcy osiągają najwyższe wynagrodzenie w elektronicznej i elektromechanicznej. Tam mediana wynagrodzenia doświadczonych specjalistów ds. zakupów wynosi 5606 PLN. 25% badanych tej branży zarabia co najmniej 6242 PLN.

Wynagrodzenie całkowite doświadczonych specjalistów
ds. zakupów w różnych branżach (brutto, PLN)

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Popularność występowania wybranych benefitów wśród pracowników pionu zakupów i logistyki


Na poniższym wykresie została przedstawiona analiza dwóch benefitów, jakie między innymi oferowane są pracownikom pionu zakupów i logistyki. Jak widać, ponad połowa pracowników na tych stanowiskach może korzystać z elastycznego czasu pracy – najczęściej ten rodzaj benefitu ofertowany jest starszym specjalistom ds. logistyki (61%). To oni także najczęściej mają możliwość pracy zdalnej (34%).

Popularność występowania wybranych benefitów

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Wysokość wynagrodzenia doświadczonych specjalistów ds. logistyki w wybranych województwach


Wysokość wynagrodzenia zależna jest w dużym stopniu od miejsca zatrudnienia. Wg danych z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018, porównując poniższe 4 województwa, najwyższe wynagrodzenie doświadczeni specjaliści ds. logistyki otrzymują w województwie śląskim. Tam mediana zarobków wynosi 5517 PLN. Niestety, ale wschód Polski - w tym przypadku województwo podkarpackie nie ma czym się szczycić. Różnica mediany wynagrodzenia na tym stanowisku jest o 17% niższa niż w województwie śląskim. Na podobnym poziomie zarabia się w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. Tam, płaci się 5241 PLN oraz 5261 PLN.

Mediana wynagrodzenia doświadczonych specjalistów
ds. logistyki w wybranych województwach

Wykres

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Definicje poziomów zarządzania użyte w artykule:


Kierownik – poziom niższy: zarządza podległym zespołem pracowników (lub procesem) oraz odpowiada za ich wyniki. Realizuje politykę firmy w obrębie danego działu.
Kierownik – poziom wyższy: zarządza podległym zespołem pracowników (osobiście lub poprzez kierowników niższego poziomu) oraz odpowiada za wyniki podległego działu i za zarządzanie złożonymi procesami. Realizuje politykę firmy w obrębie działu i może mieć wpływ na jej kształtowanie.
Dyrektor pionu – poziom niższy: zarządza podległym zespołem kierowników. Realizuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu i może mieć wpływ na jej kształtowanie. Odpowiada za pion w jednej dużej jednostce biznesowej lub w kilku mniejszych.
Dyrektor pionu – poziom wyższy: zarządza podległym zespołem dyrektorów lub kierowników, kształtuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu. Odpowiada za pion we wszystkich jednostkach biznesowych w dużej lub wielozakładowej organizacji.

O raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 zawiera informacje o wynagrodzeniach 236 942 pracowników zatrudnionych na 590 stanowiskach. Dane pochodzą od 550 firm z całej Polski. Badanie przeprowadzono w okresie maj – październik 2018 roku. Dane pozyskiwane były nie wcześniej niż na dzień 30.04.2018.

Szymon Adamczyk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".