Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 6580 PLN
Programista CNC 5610 PLN
Mechanik motocyklowy 5030 PLN
Specjalista ds. IT 9510 PLN
Nauczyciel 6200 PLN
Nauczyciel logopeda 6200 PLN
Księgowy 7530 PLN
iOS developer 11730 PLN
Associate 9260 PLN
Masażysta 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób w pierwszym roku pracy
w 2015 roku

15.03.2016 Artur Szeremeta
Najmłodsi stażem pracownicy, których doświadczenie zawodowe w 2015 roku nie przekraczało dwunastu miesięcy, zarabiali przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie. Podana kwota to mediana wynagrodzeń całkowitych brutto. Oznacza to, że połowa z nich zarabiała poniżej, a połowa powyżej wskazanej kwoty. Z kolei 25% najwyżej wynagradzanych pracowników o stażu pracy krótszym niż rok otrzymywało miesięcznie przynajmniej 3 500 PLN brutto. Najniżej opłacane 25% zarabiało natomiast mniej niż 2 040 PLN miesięcznie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Najmłodsi stażem pracownicy, których doświadczenie zawodowe w 2015 roku nie przekraczało dwunastu miesięcy, zarabiali przeciętnie 2 600 PLN brutto miesięcznie. Podana kwota to mediana wynagrodzeń całkowitych brutto. Oznacza to, że połowa z nich zarabiała poniżej, a połowa powyżej wskazanej kwoty. Z kolei 25% najwyżej wynagradzanych pracowników o stażu pracy krótszym niż rok otrzymywało miesięcznie przynajmniej 3 500 PLN brutto. Najniżej opłacane 25% zarabiało natomiast mniej niż 2 040 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite osób,
których staż pracy w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwięcej w IT, najmniej w usługach dla ludności


Spośród pracowników najmłodszych stażem, najwięcej zarabiali w 2015 roku zatrudnieni w branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła bowiem 3 200 PLN brutto miesięcznie. Powyżej ogólnej mediany dla osób o stażu pracy do roku zarabiali jeszcze zatrudnieni w bankowości, przemyśle ciężkim i usługach dla biznesu. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy usług dla ludności i handlu. Więcej danych o zarobkach można sprawdzić za pomocą Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku
nie przekraczał dwunastu miesięcy, w wybranych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuProgramiści na czele


Również pod względem przeciętnych zarobków na poszczególnych stanowiskach w pierwszym roku pracy wyraźnie wybijają się zawody związane z IT. Mediana wynagrodzeń programistów C/C++ wyniosła w 2015 roku 3 775 PLN brutto miesięcznie, a tylko niewiele mniej zarabiali programiści Java i .NET. Tymczasem zarobki sprzedawców/kasjerów czy np. magazynierów były niemal o połowę niższe niż na stanowiskach programistycznych. Więcej danych o zarobkach na konkretnych stanowiskach zawiera narzędzie Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku
nie przekraczał dwunastu miesięcy, na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwięksi płacą najwięcej


W 2015 roku pracownikom o najkrótszym stażu najwięcej płaciły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające przynajmniej tysiąc osób. Mediana płac osób w pierwszym roku pracy wyniosła tam 3 000 PLN brutto miesięcznie. Natomiast najmniej płacące mikroprzedsiębiorstwa przeciętnie oferowały takim pracownikom niespełna 2 200 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy
w 2015 roku nie przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

(zatrudnienie)

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mikro (1-9)

1 539

1 800

2 195

2 830

mała (10-49)

2 612

2 000

2 500

3 200

średnia (50-249)

3 299

2 100

2 606

3 493

duża (250-999)

2 106

2 200

2 800

3 500

wielka

(pow. 1 000)

3 339

2 248

3 000

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuFirmy polskie i zagraniczne


Firmy z kapitałem zagranicznym płaciły w 2015 roku pracownikom rozpoczynającym karierę zawodową przeciętnie o 20% więcej. Natomiast 25% najwyżej wynagradzanych pracowników w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiało przynajmniej 4 000 PLN brutto miesięcznie, a 25% najwyżej opłacanych pracowników z firm o przewadze kapitału polskiego otrzymywało więcej niż 3 100 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite osób, których staż pracy w 2015 roku nie 
przekraczał dwunastu miesięcy, w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

kapitał

wielkość

próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

przewaga kapitału polskiego
(pow. 50%)

8 873

2 000

2 500

3 100

przewaga kapitału zagranicznego (pow. 50%)

4 068

2 400

3 000

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".