Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Handlowiec 4230 PLN
Nauczyciel plastyki 4820 PLN
Analityk biznesowy 10560 PLN
Windykator 4900 PLN
Referendarz sądowy 8000 PLN
Technik serwisu 5200 PLN
Montażysta obrazu 3670 PLN
Product Owner 11100 PLN
Dyrektor biura 10270 PLN
DevOps 9700 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia na stanowiskach zdominowanych przez kobiety w 2020 roku

02.07.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięły 37 673 kobiety. To 42% wszystkich ankietowanych. 24% badanych była w wieku między 26 a 30 lat. 49% miało wykształcenie wyższe magisterskie. 58% badanych było zatrudnionych na poziomie specjalisty. 25% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
Mediana wynagrodzeń kobiet wyniosła 4 500 PLN, czyli o 600 PLN mniej niż wynosi mediana ogólnopolska. To mniej również o 1 231 PLN od mediany płac mężczyzn. 25% najniżej wynagradzanych kobiet zarabiało mniej niż 3 500 PLN, natomiast 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 6 367 PLN. 10% najwięcej zarabiających kobiet otrzymywało wynagrodzenie nie niższe niż 9 424 PLN.

Wynagrodzenia kobiet w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKobiety dyrektorki zarabiały ponad 3 razy więcej od swoich koleżanek zatrudnionych jako pracownice szeregowe. Zwykle dyrektorzy zarabiają blisko 4 razy tyle co pracownicy szeregowi.

Wynagrodzenia kobiet na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZ branż, w których zatrudnionych jest wiele pań, najwyższe zarobki kobiety otrzymywały w branży software – 6 367 PLN. Najmniej natomiast w szkolnictwie. Mediana ich płac wyniosła tam 3 600 PLN.

Mediana płac kobiet w branżach, w których było ich zatrudnionych najwięcej w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowano listę wybranych stanowisk, na których zatrudniane są najczęściej kobiety.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach, zdominowanych przez kobiety (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

główny księgowy

944

5 500

7 200

10 000

specjalista ds. personalnych

494

4 500

5 500

6 569

samodzielny księgowy

550

4 075

5 094

6 367

kierownik biura (Office Manager)

232

4 075

5 094

6 667

specjalista ds. rekrutacji

335

4 000

4 967

6 040

specjalista ds. marketingu

313

3 820

4 730

6 200

specjalista ds. kadr i płac

1091

3 700

4 459

5 550

księgowy

1606

3 566

4 450

5 500

pielęgniarka

287

3 760

4 300

5 000

specjalista ds. obsługi klienta

413

3 500

4 200

4 960

kierownik sklepu

258

3 500

4 150

5 023

asystent zarządu

261

3 500

4 139

5 200

specjalista ds. administracyjnych

537

3 438

4 000

4 800

inspektor (administracja państwowa)

380

3 386

4 000

4 643

asystent projektanta (budownictwo)

243

3 438

4 000

4 810

doradca klienta indywidualnego

403

3 100

3 700

4 500

nauczyciel

399

3 056

3 636

4 457

pracownik administracyjny

827

2 929

3 400

4 025

referent (administracja państwowa)

562

2 900

3 240

3 700

recepcjonista

264

2 840

3 209

3 693

sekretarka

308

2 802

3 200

4 075

sprzedawca

449

2 710

3 000

3 438

kasjer

248

2 750

3 000

3 410

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".