Artykuły

Wynagrodzenia na stanowiskach zdominowanych przez kobiety w 2020 roku

02.07.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięły 37 673 kobiety. To 42% wszystkich ankietowanych. 24% badanych była w wieku między 26 a 30 lat. 49% miało wykształcenie wyższe magisterskie. 58% badanych było zatrudnionych na poziomie specjalisty. 25% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
Mediana wynagrodzeń kobiet wyniosła 4 500 PLN, czyli o 600 PLN mniej niż wynosi mediana ogólnopolska. To mniej również o 1 231 PLN od mediany płac mężczyzn. 25% najniżej wynagradzanych kobiet zarabiało mniej niż 3 500 PLN, natomiast 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 6 367 PLN. 10% najwięcej zarabiających kobiet otrzymywało wynagrodzenie nie niższe niż 9 424 PLN.

Wynagrodzenia kobiet w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuKobiety dyrektorki zarabiały ponad 3 razy więcej od swoich koleżanek zatrudnionych jako pracownice szeregowe. Zwykle dyrektorzy zarabiają blisko 4 razy tyle co pracownicy szeregowi.

Wynagrodzenia kobiet na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuZ branż, w których zatrudnionych jest wiele pań, najwyższe zarobki kobiety otrzymywały w branży software – 6 367 PLN. Najmniej natomiast w szkolnictwie. Mediana ich płac wyniosła tam 3 600 PLN.

Mediana płac kobiet w branżach, w których było ich zatrudnionych najwięcej w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowano listę wybranych stanowisk, na których zatrudniane są najczęściej kobiety.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach, zdominowanych przez kobiety (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

główny księgowy

944

5 500

7 200

10 000

specjalista ds. personalnych

494

4 500

5 500

6 569

samodzielny księgowy

550

4 075

5 094

6 367

kierownik biura (Office Manager)

232

4 075

5 094

6 667

specjalista ds. rekrutacji

335

4 000

4 967

6 040

specjalista ds. marketingu

313

3 820

4 730

6 200

specjalista ds. kadr i płac

1091

3 700

4 459

5 550

księgowy

1606

3 566

4 450

5 500

pielęgniarka

287

3 760

4 300

5 000

specjalista ds. obsługi klienta

413

3 500

4 200

4 960

kierownik sklepu

258

3 500

4 150

5 023

asystent zarządu

261

3 500

4 139

5 200

specjalista ds. administracyjnych

537

3 438

4 000

4 800

inspektor (administracja państwowa)

380

3 386

4 000

4 643

asystent projektanta (budownictwo)

243

3 438

4 000

4 810

doradca klienta indywidualnego

403

3 100

3 700

4 500

nauczyciel

399

3 056

3 636

4 457

pracownik administracyjny

827

2 929

3 400

4 025

referent (administracja państwowa)

562

2 900

3 240

3 700

recepcjonista

264

2 840

3 209

3 693

sekretarka

308

2 802

3 200

4 075

sprzedawca

449

2 710

3 000

3 438

kasjer

248

2 750

3 000

3 410

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".