Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 3707 PLN
Dyrektor produkcji 12103 PLN
Chief accountant 6354 PLN
Marketing Assistant 3379 PLN
Redaktor 3983 PLN
Lekarz 3607 PLN
Kosmetyczka 2359 PLN
Ratownik wodny 2615 PLN
Spedytor krajowy 4000 PLN
Animator kultury 2390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - marzec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 164 PLN
4.3% (m/m)    5.7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - marzec 2019 (r/r) 1.7%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku

08.02.2016 Szymon Żelasko
Mediana wynagrodzeń dyrektorów w 2015 roku wyniosła 11 500 PLN, czyli ponad dwa razy więcej niż mediana pensji kierowników. Ponadto, 50% osób znajdujących się tym szczeblu zarządzania zarabiało pomiędzy 7 000, a 18 416 PLN. Z tabeli wynika również, że pracownik szeregowy musiałby pracować ponad cztery miesiące, aby osiągnąć medianę wynagrodzeń dyrektora. Mediana wynagrodzeń kierowników w 2015 roku była wyższa o 47,5% od zarobków specjalistów.
Informacje o badaniu: 161 224 uczestników, 63,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 67,7% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, 67,9% jest zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego, 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Mediana wynagrodzeń dyrektorów w 2015 roku wyniosła 11 500 PLN, czyli ponad dwa razy więcej niż mediana pensji kierowników. Ponadto, 50% osób znajdujących się tym szczeblu zarządzania zarabiało pomiędzy 7 000, a 18 416 PLN. Z tabeli wynika również, że pracownik szeregowy musiałby pracować ponad cztery miesiące, aby osiągnąć medianę wynagrodzeń dyrektora. Mediana wynagrodzeń kierowników w 2015 roku była wyższa o 47,5% od zarobków specjalistów.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

7 142

7 000

11 500

18 416

kierownik

26 125

4 000

5 900

8 800

specjalista

70 622

2 920

4 000

5 700

pracownik szeregowy

39 121

2 043

2 550

3 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNa wszystkich szczeblach zarządzania kobiety zarabiały mniej od mężczyzn. Najmniejszą różnicę pomiędzy wynagrodzeniami możemy zaobserwować wśród pracowników szeregowych. W tym przypadku mediana wynagrodzeń kobiet była mniejsza o 12% w porównaniu z medianą zarobków mężczyzn. Z największą rozbieżnością mamy do czynienia w przypadku dyrektorów. W tym przypadku mediana pensji kobiet była niższa o 30,8% od mediany zarobków mężczyzn na tym samym szczeblu zarządzania.

Różnice wynagrodzeń między
kobietami i mężczyznami w 2015 roku (mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuCiekawą zależnością, jaką możemy zaobserwować analizując dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń jest fakt, że osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału zagranicznego (powyżej 50%) zarabiały więcej niż ich odpowiednicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z przewagą polskiego kapitału. Jak łatwo zauważyć wzrost szczebla zarządzania i różnice w płacach idą w parze. Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali o około 500 PLN więcej, a na stanowisku specjalisty różnica ta wynosiła już trzykrotnie więcej czyli 1 500 PLN. Najbardziej widoczna rozbieżność występowała na szczeblu dyrektora. Osoby zajmujące pozycję dyrektorów w firmach z przewagą kapitału polskiego zarabiały nieco ponad 50% pensji dyrektorów w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach zarządzania
w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuAnalizując wpływ branży na nasze wynagrodzenie postanowiliśmy wybrać kilka z nich i porównać zarobki występujące na szczeblu kierowniczym. Wyniki naszego badania przedstawia poniższa tabela. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmują dobrze opłacane technologie informatyczne (IT), gdzie 25% osób zarabia powyżej 12 200 PLN. Na niższych pozycjach znajduje się bankowość, telekomunikacja, energetyka i ciepłownictwo oraz transport i logistyka gdzie mediany wynagrodzeń mieściły się w przedziale 5 583 – 7 900 PLN. Całe zestawienie zamyka kultura i sztuka, w której mediana wyniosła 3 628 PLN brutto, czyli prawie trzykrotnie mniej niż pensja osób zatrudnionych w branży technologie informatyczne (IT).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kierowników w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie

informatyczne (IT)

6 020

9 000

12 200

bankowość

5 600

7 900

11 700

telekomunikacja

4 200

6 800

10 350

energetyka i ciepłownictwo

4 600

6 150

9 000

transport i logistyka

4 000

5 583

8 000

kultura i sztuka

2 820

3 628

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuCo roku wielu młodych ludzi staje przed wyborem studiów na uczelniach wyższych. Jakie kierunki są najbardziej doceniane przez pracodawców? Może nasze zestawieni pomoże przyszłym studentom w podjęciu decyzji. Jak w większości przypadków związanych z badaniem wysokości wynagrodzeń prym wiedzie IT. Osoby trudniące się technologiami informatyczni są najlepiej opłacaną grupą specjalistów. Bardzo atrakcyjne mogą być kierunki związane z elektroniką i mechaniką, w których mediany wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 5 500 PLN oraz 4 500 PLN. Czołowe miejsca zajmują studia techniczne i nauki ścisłe. Kierunki humanistyczne są znacznie mniej cenione. Na końcu zestawienia znajduje się sport, rehabilitacja i fizykoterapia jednak ze względu na starzejące się społeczeństwo i rosnące zapotrzebowanie na rehabilitantów i fizjoterapeutów w najbliższym czasie możemy spodziewać się wzrostu wynagrodzeń dla osób kończących studia tego typu.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
specjalistów o różnym typie wykształcenia w 2015 roku (brutto w PLN)

specjalność

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

informatyka

4 100

6 000

8 500

elektronika i automatyka

4 000

5 500

7 550

mechanika i metalurgia

3 500

4 500

6 000

ekonomia, finanse i zarządzanie

3 100

4 200

6 000

prawo i administracja

2 800

3 800

5 200

architektura i budownictwo

2 900

3 800

5 000

polonistyka

2 689

3 500

4 765

sport, rehabilitacja, fizykoterapia

2 310

3 050

4 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSzymon Żelasko

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]