Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 6180 PLN
Ratownik wodny 4550 PLN
Zmywacz naczyń 4320 PLN
Agent nieruchomości 6400 PLN
Administrator IT 10280 PLN
Programista Python 15180 PLN
Front-end developer 9180 PLN
Montażysta 5050 PLN
Scrum Master 13750 PLN
Operator kamery 6100 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku

08.02.2016 Szymon Żelasko
Mediana wynagrodzeń dyrektorów w 2015 roku wyniosła 11 500 PLN, czyli ponad dwa razy więcej niż mediana pensji kierowników. Ponadto, 50% osób znajdujących się tym szczeblu zarządzania zarabiało pomiędzy 7 000, a 18 416 PLN. Z tabeli wynika również, że pracownik szeregowy musiałby pracować ponad cztery miesiące, aby osiągnąć medianę wynagrodzeń dyrektora. Mediana wynagrodzeń kierowników w 2015 roku była wyższa o 47,5% od zarobków specjalistów.
Informacje o badaniu: 161 224 uczestników, 63,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 67,7% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, 67,9% jest zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego, 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Mediana wynagrodzeń dyrektorów w 2015 roku wyniosła 11 500 PLN, czyli ponad dwa razy więcej niż mediana pensji kierowników. Ponadto, 50% osób znajdujących się tym szczeblu zarządzania zarabiało pomiędzy 7 000, a 18 416 PLN. Z tabeli wynika również, że pracownik szeregowy musiałby pracować ponad cztery miesiące, aby osiągnąć medianę wynagrodzeń dyrektora. Mediana wynagrodzeń kierowników w 2015 roku była wyższa o 47,5% od zarobków specjalistów.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w 2015 roku (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

7 142

7 000

11 500

18 416

kierownik

26 125

4 000

5 900

8 800

specjalista

70 622

2 920

4 000

5 700

pracownik szeregowy

39 121

2 043

2 550

3 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNa wszystkich szczeblach zarządzania kobiety zarabiały mniej od mężczyzn. Najmniejszą różnicę pomiędzy wynagrodzeniami możemy zaobserwować wśród pracowników szeregowych. W tym przypadku mediana wynagrodzeń kobiet była mniejsza o 12% w porównaniu z medianą zarobków mężczyzn. Z największą rozbieżnością mamy do czynienia w przypadku dyrektorów. W tym przypadku mediana pensji kobiet była niższa o 30,8% od mediany zarobków mężczyzn na tym samym szczeblu zarządzania.

Różnice wynagrodzeń między
kobietami i mężczyznami w 2015 roku (mediany wynagrodzeń całkowitych brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuCiekawą zależnością, jaką możemy zaobserwować analizując dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń jest fakt, że osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału zagranicznego (powyżej 50%) zarabiały więcej niż ich odpowiednicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z przewagą polskiego kapitału. Jak łatwo zauważyć wzrost szczebla zarządzania i różnice w płacach idą w parze. Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali o około 500 PLN więcej, a na stanowisku specjalisty różnica ta wynosiła już trzykrotnie więcej czyli 1 500 PLN. Najbardziej widoczna rozbieżność występowała na szczeblu dyrektora. Osoby zajmujące pozycję dyrektorów w firmach z przewagą kapitału polskiego zarabiały nieco ponad 50% pensji dyrektorów w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach zarządzania
w firmach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuAnalizując wpływ branży na nasze wynagrodzenie postanowiliśmy wybrać kilka z nich i porównać zarobki występujące na szczeblu kierowniczym. Wyniki naszego badania przedstawia poniższa tabela. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmują dobrze opłacane technologie informatyczne (IT), gdzie 25% osób zarabia powyżej 12 200 PLN. Na niższych pozycjach znajduje się bankowość, telekomunikacja, energetyka i ciepłownictwo oraz transport i logistyka gdzie mediany wynagrodzeń mieściły się w przedziale 5 583 – 7 900 PLN. Całe zestawienie zamyka kultura i sztuka, w której mediana wyniosła 3 628 PLN brutto, czyli prawie trzykrotnie mniej niż pensja osób zatrudnionych w branży technologie informatyczne (IT).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
kierowników w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie

informatyczne (IT)

6 020

9 000

12 200

bankowość

5 600

7 900

11 700

telekomunikacja

4 200

6 800

10 350

energetyka i ciepłownictwo

4 600

6 150

9 000

transport i logistyka

4 000

5 583

8 000

kultura i sztuka

2 820

3 628

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuCo roku wielu młodych ludzi staje przed wyborem studiów na uczelniach wyższych. Jakie kierunki są najbardziej doceniane przez pracodawców? Może nasze zestawieni pomoże przyszłym studentom w podjęciu decyzji. Jak w większości przypadków związanych z badaniem wysokości wynagrodzeń prym wiedzie IT. Osoby trudniące się technologiami informatyczni są najlepiej opłacaną grupą specjalistów. Bardzo atrakcyjne mogą być kierunki związane z elektroniką i mechaniką, w których mediany wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 5 500 PLN oraz 4 500 PLN. Czołowe miejsca zajmują studia techniczne i nauki ścisłe. Kierunki humanistyczne są znacznie mniej cenione. Na końcu zestawienia znajduje się sport, rehabilitacja i fizykoterapia jednak ze względu na starzejące się społeczeństwo i rosnące zapotrzebowanie na rehabilitantów i fizjoterapeutów w najbliższym czasie możemy spodziewać się wzrostu wynagrodzeń dla osób kończących studia tego typu.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
specjalistów o różnym typie wykształcenia w 2015 roku (brutto w PLN)

specjalność

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

informatyka

4 100

6 000

8 500

elektronika i automatyka

4 000

5 500

7 550

mechanika i metalurgia

3 500

4 500

6 000

ekonomia, finanse i zarządzanie

3 100

4 200

6 000

prawo i administracja

2 800

3 800

5 200

architektura i budownictwo

2 900

3 800

5 000

polonistyka

2 689

3 500

4 765

sport, rehabilitacja, fizykoterapia

2 310

3 050

4 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSzymon Żelasko
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".