Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 3243 PLN
Konstruktor R&D 4788 PLN
Planista produkcji 4552 PLN
Kierownik regionalny 8535 PLN
Aktor 2959 PLN
Trener personalny 3709 PLN
Realizator dźwięku 3908 PLN
Programista PHP 5495 PLN
Doradca biznesowy 5072 PLN
Doradca kredytowy 4211 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
młodszych specjalistów w 2018 roku

12.02.2019 Karolina Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięło udział 10 314 młodszych specjalistów, z czego 31% ma wykształcenie wyższe. Przeważająca większość, bo 82% uczestników badania pracuje w firmach prywatnych.
Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów w 2018 roku wyniosła 3 780 PLN brutto. Co czwarta osoba zarabiała poniżej 3 062 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych młodszych specjalistów wyniosły 4 700 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
młodszych specjalistów w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim (4 220 PLN). Stosunkowo wysoko wynagradzani byli również młodsi specjaliści zatrudnieni w województwie dolnośląskim (4 000 PLN) i małopolskim (3 800 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
młodszych specjalistów w województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Mediana zarobków młodszych specjalistów pracujących w firmach z przewagą kapitału zagranicznego była o 719 PLN wyższa w stosunku do pracowników zatrudnionych w polskich firmach.

Mediany wynagrodzeń młodszych specjalistów
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwięcej zarabiali młodsi specjaliści w firmach prywatnych.

Wynagrodzenia młodszych specjalistów
pracujących w firmach różnego typu w 2018 roku (brutto w PLN)

typ firmy

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

prywatna

3 120

3 851

4 800

własność państwowa

2 829

3 500

4 430

własność jednostek

samorządu terytorialnego

2 600

3 059

3 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Z danych przedstawionych w tabeli 2. wynika, że młodsi specjaliści otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w wielkich przedsiębiorstwach (4 011 PLN). Najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (3 062 PLN).

Wynagrodzenia młodszych specjalistów pracujących
w firmach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo (1-9)

2 500

3 062

4 000

małe przedsiębiorstwo (10-49)

2 883

3 500

4 210

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

3 050

3 700

4 500

duże przedsiębiorstwo (250-999)

3 205

3 924

4 927

wielkie przedsiębiorstwo (1 000 i więcej)

3 349

4 011

5 060

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Poniższa tabela prezentuje zarobki młodszych specjalistów na wybranych stanowiskach. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń młodszych specjalistów
na wybranych stanowiskach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki na stanowiskach
Jak pokazują powyższe dane zarobki na konkretnych stanowiskach różnią się w zależności od kryteriów. Dzięki Ogólnopolskiemu Badaniu Wynagrodzeń możemy przedstawić wpływ na zarobki kilku kryteriów jednocześnie. Przykłady takich analiz zaprezentowane zostały na poniższym schemacie. Przedstawia on zarobki młodszych specjalistów ds. sprzedaży zatrudnionych w wielkich i prywatnych przedsiębiorstwach.

Mediana zarobków młodszych specjalistów ds. sprzedaży
dla wybranych kryteriów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]