Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik ds. PR 6354 PLN
Pedagog szkolny 3297 PLN
Nauczyciel plastyki 3251 PLN
Położna 2967 PLN
Ogrodnik szkółkarz 2748 PLN
Spawacz MAG 3373 PLN
Lekarz dermatolog 6828 PLN
Tax Manager 11649 PLN
Wytaczarz 4066 PLN
Country Manager 15000 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów
w spółkach Skarbu Państwa

22.09.2016 Iwona Wabik-Szuba
Ważną kwestią w analizie wynagrodzeń menedżerów jest struktura właścicielska firmy. W Polsce, głównie za sprawą ustawy kominowej, największy wpływ struktury akcjonariatu na wielkość wynagrodzeń możemy zaobserwować w spółkach Skarbu Państwa.
We wrześniu 2016 roku została wprowadzona nowa ustawa tzw. „kominowa”, która reguluje zasady wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Wprowadzone zmiany mają na celu obniżenie w kolejnych latach wynagrodzeń osób pełniących tego rodzaju funkcje. W niniejszym artykule analizie zostały poddane wynagrodzenia menedżerów spółek Skarbu Państwa za rok 2015. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak.

Wśród spółek notowanych na GPW w 2015 roku, w 16 udział Skarbu Państwa w akcjonariacie wynosił od 5% do 71%. Mediana wynagrodzeń menedżerów w tych firmach wyniosła 1,4 mln PLN. Połowa menedżerów otrzymała pensje w przedziale od 1 mln PLN do 1,9 mln PLN. Natomiast co dziesiąta osoba mogła liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2,3 mln PLN i więcej. Najwyższe wynagrodzenie wśród osób, które przepracowały cały badany rok otrzymał Sławomir Jędrzejczyk – ponad 3 mln PLN (wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKN Orlen SA).

Roczne wynagrodzenia menedżerów
w spółkach w których Skarb Państwa posiada co najmniej 5% akcji (osoby, które przepracowały cały 2015 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & SedlakKolejna analiza pokazuje, iż najwyższe wynagrodzenia 1,85 mln PLN otrzymali menedżerowie spółek, w których Skarb Państwa posiadał od 20% do 50% akcji. Natomiast w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa mediana wynagrodzeń była o 435,5 tys. PLN niższa i wyniosła 1,4 mln PLN.

Wynagrodzenia menedżerów w spółkach
o różnym udziale Skarbu Państwa w akcjonariacie (osoby pracujące cały 2015 rok)

udział SP
w akcjonariacie

liczba
osób

dolny
kwartyl

mediana

górny
kwartyl

poniżej 20%

5

-

596 500

-

20-49,9%

30

1 195 000

1 851 000

2 180 000

50% i więcej

14

874 000

1 415 500

1 602 000

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & SedlakNa wykresie poniżej zaprezentowano średnie wynagrodzenia w spółkach, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji. Najwyższe pensje otrzymywały osoby pracujące w ENEA SA. Średnia pensja menedżera w tej spółce wyniosła 1,7 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PGE SA z wynagrodzeniami na poziomie 1,5 mln PL. Warto zauważyć, iż w spółkach, w których Skarb Państwa posiadał co najmniej 50% udziałów najwyższe pensje oferowała Enea SA (1,7 mln PLN) a najniższe Jastrzębska Spółka Węglowa SA (805 tys. PLN).

Średnie wynagrodzenia menedżerów w spółkach,
w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji (osoby pracujące cały 2015 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & SedlakW powyższych obliczeniach zostały uwzględnione osoby, które przepracowały pełny rok. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż pod koniec 2015 wielu członków zarządów zostało odwołanych z pełnienia swoich funkcji w związku ze zmianami politycznymi w naszym kraju. Swoją pracę stracili m.in. długoletni prezes PKN Orlen Dariusz Krawiec, czy Andrzej Klesyk z PZU SA. W tabeli poniżej prezentujemy wynagrodzenia menedżerów, którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2015 roku. Dodatkowo ich pensje porównano z wynagrodzeniami, które otrzymali w 2014 roku (uwzględniono osoby, które przepracowały cały 2014 rok). Z tabeli wynika że prawie wszystkie osoby, które zostały odwołane z pełnienia swojej funkcji otrzymały wynagrodzenie wyższe niż to otrzymane w 2014 roku. Najwięcej otrzymał Dariusz Krawiec - 6,5 mln PLN, w tym 3,4 mln PLN z tytułu odprawy oraz umowy o zakazie konkurencji.

Wynagrodzenia menedżerów,
którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2016 roku

nazwa spółki

imie i nazwisko

funkcja

wynagrodzenie wypłacone 2015

zmiana 2015/2014

Enea SA

Krzysztof Zamasz

prezes zarządu

3 012 804

+59%

Paweł Orlof

członek zarządu

2 537 098

+59%

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Jarosław Bauc

wiceprezes zarządu

2 416 000

+47%

Mariusz Zawisza

prezes zarządu

2 852 000

+47%

Zbigniew Skrzypkiewicz

wiceprezes zarządu

2 133 000

+36%

Polski Holding Nieruchomości SA

Artur Lebiedziński

prezes zarządu

623 776

+19%

Włodzimierz Stasiak

członek zarządu

623 225

-3%

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Dariusz Krawiec

prezes zarządu

6 549 000

+125%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Andrzej Klesyk

prezes zarządu

3 268 000

+9%

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & Sedlak
O raporcieRaport „Wynagrodzenia członków zarządów” ukazuje się po raz dwunasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 361 menedżerów (w tym 932 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport składa się z sześciu części:

Cześć I zawiera analizy ogólne na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2015 roku. Ponadto przedstawiono w niej analizę struktury wynagrodzeń oraz popularności programów motywacyjnych.

Część II zawiera analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaliczanych do różnych indeksów m.in.. indeksów RESPECT INDEX, czy indeksów sektorowych.

W części III przedstawiono wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym poziomie zyskowności. Analizy przeprowadzono w oparciu o takie charakterystyki jak: zysk netto, zysk operacyjny, EBITDA czy zysk na akcję.

W części IV zaprezentowano analizy wynagrodzeń menedżerów w spółkach o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, kapitalizacji rynkowej, zatrudnienia.

Część V zawiera analizy całkowitych środków przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.

Część VI zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej