Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 5462 PLN
Mechanik motocyklowy 3050 PLN
Dyrektor personalny 16238 PLN
Kierowca kat. C + E 3177 PLN
Asystent naukowy 3240 PLN
Psycholog 3029 PLN
Inżynier awionik 6354 PLN
Szlifierz CNC 3250 PLN
Tax Manager 11649 PLN
Wtryskarkowy 2800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - czerwiec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 104 PLN
0.9% (m/m)    5.3% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - czerwiec 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia menedżerów
w spółkach Skarbu Państwa

22.09.2016 Iwona Wabik-Szuba
Ważną kwestią w analizie wynagrodzeń menedżerów jest struktura właścicielska firmy. W Polsce, głównie za sprawą ustawy kominowej, największy wpływ struktury akcjonariatu na wielkość wynagrodzeń możemy zaobserwować w spółkach Skarbu Państwa.
We wrześniu 2016 roku została wprowadzona nowa ustawa tzw. „kominowa”, która reguluje zasady wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Wprowadzone zmiany mają na celu obniżenie w kolejnych latach wynagrodzeń osób pełniących tego rodzaju funkcje. W niniejszym artykule analizie zostały poddane wynagrodzenia menedżerów spółek Skarbu Państwa za rok 2015. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak & Sedlak.

Wśród spółek notowanych na GPW w 2015 roku, w 16 udział Skarbu Państwa w akcjonariacie wynosił od 5% do 71%. Mediana wynagrodzeń menedżerów w tych firmach wyniosła 1,4 mln PLN. Połowa menedżerów otrzymała pensje w przedziale od 1 mln PLN do 1,9 mln PLN. Natomiast co dziesiąta osoba mogła liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2,3 mln PLN i więcej. Najwyższe wynagrodzenie wśród osób, które przepracowały cały badany rok otrzymał Sławomir Jędrzejczyk – ponad 3 mln PLN (wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKN Orlen SA).

Roczne wynagrodzenia menedżerów
w spółkach w których Skarb Państwa posiada co najmniej 5% akcji (osoby, które przepracowały cały 2015 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & SedlakKolejna analiza pokazuje, iż najwyższe wynagrodzenia 1,85 mln PLN otrzymali menedżerowie spółek, w których Skarb Państwa posiadał od 20% do 50% akcji. Natomiast w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa mediana wynagrodzeń była o 435,5 tys. PLN niższa i wyniosła 1,4 mln PLN.

Wynagrodzenia menedżerów w spółkach
o różnym udziale Skarbu Państwa w akcjonariacie (osoby pracujące cały 2015 rok)

udział SP
w akcjonariacie

liczba
osób

dolny
kwartyl

mediana

górny
kwartyl

poniżej 20%

5

-

596 500

-

20-49,9%

30

1 195 000

1 851 000

2 180 000

50% i więcej

14

874 000

1 415 500

1 602 000

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & SedlakNa wykresie poniżej zaprezentowano średnie wynagrodzenia w spółkach, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji. Najwyższe pensje otrzymywały osoby pracujące w ENEA SA. Średnia pensja menedżera w tej spółce wyniosła 1,7 mln PLN. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PGE SA z wynagrodzeniami na poziomie 1,5 mln PL. Warto zauważyć, iż w spółkach, w których Skarb Państwa posiadał co najmniej 50% udziałów najwyższe pensje oferowała Enea SA (1,7 mln PLN) a najniższe Jastrzębska Spółka Węglowa SA (805 tys. PLN).

Średnie wynagrodzenia menedżerów w spółkach,
w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji (osoby pracujące cały 2015 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & SedlakW powyższych obliczeniach zostały uwzględnione osoby, które przepracowały pełny rok. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż pod koniec 2015 wielu członków zarządów zostało odwołanych z pełnienia swoich funkcji w związku ze zmianami politycznymi w naszym kraju. Swoją pracę stracili m.in. długoletni prezes PKN Orlen Dariusz Krawiec, czy Andrzej Klesyk z PZU SA. W tabeli poniżej prezentujemy wynagrodzenia menedżerów, którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2015 roku. Dodatkowo ich pensje porównano z wynagrodzeniami, które otrzymali w 2014 roku (uwzględniono osoby, które przepracowały cały 2014 rok). Z tabeli wynika że prawie wszystkie osoby, które zostały odwołane z pełnienia swojej funkcji otrzymały wynagrodzenie wyższe niż to otrzymane w 2014 roku. Najwięcej otrzymał Dariusz Krawiec - 6,5 mln PLN, w tym 3,4 mln PLN z tytułu odprawy oraz umowy o zakazie konkurencji.

Wynagrodzenia menedżerów,
którzy przestali pełnić swoje funkcje w grudniu 2016 roku

nazwa spółki

imie i nazwisko

funkcja

wynagrodzenie wypłacone 2015

zmiana 2015/2014

Enea SA

Krzysztof Zamasz

prezes zarządu

3 012 804

+59%

Paweł Orlof

członek zarządu

2 537 098

+59%

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Jarosław Bauc

wiceprezes zarządu

2 416 000

+47%

Mariusz Zawisza

prezes zarządu

2 852 000

+47%

Zbigniew Skrzypkiewicz

wiceprezes zarządu

2 133 000

+36%

Polski Holding Nieruchomości SA

Artur Lebiedziński

prezes zarządu

623 776

+19%

Włodzimierz Stasiak

członek zarządu

623 225

-3%

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Dariusz Krawiec

prezes zarządu

6 549 000

+125%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Andrzej Klesyk

prezes zarządu

3 268 000

+9%

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku” , Sedlak & Sedlak
O raporcieRaport „Wynagrodzenia członków zarządów” ukazuje się po raz dwunasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 361 menedżerów (w tym 932 osób, które przepracowały cały 2015 rok) z 353 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport składa się z sześciu części:

Cześć I zawiera analizy ogólne na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2015 roku. Ponadto przedstawiono w niej analizę struktury wynagrodzeń oraz popularności programów motywacyjnych.

Część II zawiera analizy na temat wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych zaliczanych do różnych indeksów m.in.. indeksów RESPECT INDEX, czy indeksów sektorowych.

W części III przedstawiono wynagrodzenia menedżerów w spółkach o różnym poziomie zyskowności. Analizy przeprowadzono w oparciu o takie charakterystyki jak: zysk netto, zysk operacyjny, EBITDA czy zysk na akcję.

W części IV zaprezentowano analizy wynagrodzeń menedżerów w spółkach o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, kapitalizacji rynkowej, zatrudnienia.

Część V zawiera analizy całkowitych środków przeznaczonych na wynagrodzenia top menedżerów.

Część VI zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]