Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 7720 PLN
Mechanik ciągników 3990 PLN
Menedżer produktu 6990 PLN
Dekarz 4060 PLN
Spedytor lotniczy 6120 PLN
Specjalista SEO 5130 PLN
Doradca klienta 3830 PLN
Doradca klienta 4720 PLN
Biolog 3790 PLN
Optyk okularowy 3820 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2013 roku

03.03.2014 Patrycja Tryka
Artykuł prezentuje wyniki XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w którym uczestniczyło 122 499 respondentów. W tekście przedstawiono wyniki badania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w 2013 roku. Mediana płac kobiet wyniosła 3 600 PLN, zaś mężczyzn 4 500 PLN. W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o różnym wykształceniu. Ponadto zamieszczono informacje o płacach kobiet i mężczyzn w wybranych miastach, działach oraz na różnych szczeblach zatrudnienia. Uwzględniono także wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim lub obcym. Artykuł zawiera 3 tabele oraz 3 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2013 roku


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w 2013 roku ukształtowało się na poziomie 4 500 PLN. Kobiety zarabiały o 900 PLN mniej. Co czwarta z nich, otrzymywała wynagrodzenie niższe od 2 500 PLN. Wynagrodzenia 25% mężczyzn wynosiły powyżej 7 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet i mężczyzn (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNa wykresie 2. zaprezentowano dane dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w wybranych miastach Polski. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali w stolicy. W Warszawie kobiety zarabiały o 26% mniej niż mężczyźni. Najniższe płace zaobserwowano w Lublinie. Tam mężczyźni otrzymywali płace w wysokości 3 700 PLN, zaś kobiety na poziomie 3 100 PLN.

Różnice między wynagrodzeniami całkowitymi brutto kobiet i mężczyzn
w wybranych miastach (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 1. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn o różnym wykształceniu. Najwyższą różnicę w wynagrodzeniach zaobserwowano w grupie osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Kobiety zarabiały o 1 716 PLN mniej niż mężczyźni. Procentowo różnica ta ukształtowała się na poziomie 30%. Więcej informacji o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o różnym wykształceniu znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Przeciętne wynagrodzenie całkowite brutto kobiet i mężczyzn
o różnym wykształceniu (w PLN)

wykształcenie

mediana

kobiety                  mężczyźni

różnica*

podstawowe i gimnazjalne

2 000

2 500

20%

średnie

2 600

3 200

19%

niepełne wyższe

3 500

4 425

21%

wyższe zawodowe

3 200

4 300

26%

wyższe magisterskie

4 100

5 816

30%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

*procentowa różnica w wynagrodzeniach kobiet względem wynagrodzeń mężczyznW tabela 2. zaprezentowano dane dotyczące wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w wybranych działach. Zarówno kobiety jak i mężczyźni otrzymywali najwyższe wynagrodzenia w dziale marketingu oraz dziale HR i personalnym. Jednak kobiety zarabiały znacznie mniej od mężczyzn. W dziale HR/personalnym otrzymywały pensję niższą o 1 200 PLN. Warto zwrócić uwagę, że w dziale administracyjnym oraz w dziale finansowym, księgowości i audycie pracowało zdecydowanie więcej kobiet. Odwrotna sytuacja miała miejsce w dziale produkcyjnym.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet i mężczyzn pracujących
w wybranych działach (w PLN)

dział

płeć*

próba

25% zarabiało

poniżej

mediana

25% zarabiało

powyżej

produkcyjny

 

M

6229

2 650

3 780

5 990

 

K

1457

2 100

3 100

5 000

administracyjny, biuro zarządu

 

M

3918

3 000

4 313

7 150

 

K

7278

2 300

3 002

4 300

obsługa klienta

 

M

1906

2 500

3 600

5 650

 

K

3180

2 185

3 000

4 500

finanse, księgowość, audyt

 

M

2807

3 800

5 600

10 000

 

K

6780

3 000

4 100

6 300

marketing

 

M

1182

3 800

5 700

10 200

 

K

1924

3 468

5 000

8 000

HR/personalny

 

M

474

4 000

6 000

9 750

 

K

2805

3 400

4 800

7 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

*M- mężczyzna, K- kobietaNajwiększe różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn zaobserwowano na szczeblu dyrektora/zarządu. Kobiety zarabiały przeciętnie o 3 200 PLN mniej. Połowa mężczyzn zatrudnionych na stanowisku kierownika zarabiała od 4 400 PLN do 10 000 PLN. Kobiety otrzymywały pensję na poziomie 5 800 PLN. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach zamieszczone są w aplikacji Moja Płaca.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto kobiet i mężczyzn
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 3. przedstawiono przeciętne wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia w firmach z kapitałem polskim lub obcym. W firmach rodzimych kobiety otrzymywały zdecydowanie niższe wynagrodzenie (w przypadku szczebla dyrektora/zarządu ponad dwukrotnie). Podobną sytuację zauważono w przypadku wynagrodzeń mężczyzn. Zarówno w firmach zagranicznych jak i polskich, kobiety zarabiały mniej od mężczyzn.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto kobiet i mężczyzn na różnych szczeblach zatrudnienia w firmach polskich i zagranicznych (w PLN)

płeć

szczebel zatrudnienia

rodzaj kapitału firmy*

mediana

mężczyzna    

pracownik szeregowy

zagraniczny

3 100

polski

2 600

specjalista

zagraniczny

5 900

polski

4 000

kierownik

zagraniczny

8 793

polski

5 500

dyrektor/zarząd

zagraniczny

20 000

polski

10 700

kobieta

pracownik szeregowy

zagraniczny

3 000

polski

2 345

specjalista

zagraniczny

5 000

polski

3 400

kierownik

zagraniczny

7 800

polski

5 000

dyrektor/zarząd

zagraniczny

16 300

polski

8 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku

*udział powyżej 50%Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Tryka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".