Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik motocyklowy 4280 PLN
Specjalista ds. IT 8020 PLN
Pilot samolotów 11080 PLN
Asystent naukowy 3500 PLN
Psycholog 3340 PLN
Galwanizer 3690 PLN
Serwisant sieci IT 3910 PLN
Murarz 3920 PLN
Protokolant 3190 PLN
Konsultant SAP 13690 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2015 roku

15.06.2016 Iwona Wabik-Szuba
W 2015 roku mediana wynagrodzeń członków zarządów banków wyniosła 1,8 mln PLN. W porównaniu do roku 2014 zaobserwowaliśmy wzrost o 4%. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane analizy wynagrodzeń menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach banków.
W 2015 roku wśród menedżerów banków wystąpiła duża rotacja zatrudnienia. Na 121 osób, które zajmowały stanowiska w zarządach, 47osób (39%) nie przepracowało pełnego roku. Zmiany w składach zarządów ominęły tylko PKO Bank Polski SA i mBank SA. Wśród osób, które nie przepracowały całego roku 23 osoby pożegnały się z pełnioną funkcją, a 24 osoby rozpoczęły pracę w zarządzie.

Infografika

Spośród menedżerów pełniących swoją funkcję przez cały 2015 rok najwięcej zarabiali prezesi zarządów. Mediana ich rocznego wynagrodzenia brutto wyniosła 2,9 mln PLN i była o 3% wyższa niż w 2014 roku. Wiceprezesi zarządów zarabiali 1,8 mln PLN, w porównaniu do wynagrodzeń prezesów zarządów ich pensje były niższe o 38%. Najniżej opłacani byli członkowie zarządu – mediana ich rocznych pensji wyniosła 1,6 mln PLN. W porównaniu do roku poprzedniego wynagrodzenia wiceprezesów wzrosły o 10%, natomiast członków zarządów spadły o 7%.

Wynagrodzenia menedżerów
pełniących różne funkcje w zarządach banków (osoby, które przepracowały cały 2015 rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2015, Sedlak & SedlakWśród osób, które przepracowały cały rok 2015, najlepiej opłacanym prezesem był Luigi Lovaglio, który zarządza Bankiem Pekao SA. Jego roczna pensja wyniosła prawie 9,5 mln PLN i była 3,3 razy większa niż mediana wynagrodzeń wszystkich prezesów banków. Wśród wiceprezesów zarządów najwyższą pensję – prawie 3 mln PLN otrzymał Ignacio Juliá Vilarz z ING Banku Śląskiego SA. Natomiast najlepiej wynagradzanym członkiem zarządu była Maria Jose Campos, która w 2015 roku zarobiła 2,3 mln PLN.

Najwyższe wynagrodzenia menedżerów
pełniących różne funkcje w zarządach banków (osoby, które przepracowały cały 2015 rok)

 

funkcja

osoba

wynagrodzenie 2015 (PLN)*

prezes zarządu

Luigi Lovaglio –Bank Pekao SA

9 489 000

wiceprezes zarządu

Ignacio Juliá Vilarz ING Bank Śląski SA

4 420 000

członek zarządu

Maria Jose Campos – Bank Millennium SA

2 305 900

 

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2015, Sedlak & Sedlak

* Kwoty wynagrodzeń pokazane w raporcie nie obejmują wartości przekazanych instrumentów finansowych (akcji, opcji) oraz wynagrodzenia należnego i potencjalnie należnego. Wynika to ze znaczących różnic w raportowaniu tego składnika wynagrodzeniaO raporcie


Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2015 roku”. W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 121 menedżerów z 13 banków. Ponadto przeprowadziliśmy szczegółową analizę płac 67 menedżerów, którzy przepracowali cały 2015 rok.Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".