Artykuły

Wynagrodzenia administratorów systemów IT w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 766 administratorów systemów IT. 95% próby stanowili mężczyźni. 59% osób miała poniżej 35 lat. 84% osób pracowała w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń administratorów systemów IT wyniosła 7 369 PLN, 25% zarabiało poniżej 5 500 PLN, a 25% powyżej 9 932 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite administratorów systemów IT w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe zarobki otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera. Ich mediana wynagrodzeń wyniosła 8 500 PLN. Najmniej natomiast zarabiały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym z medianą 6 000 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite administratorów systemów IT z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia dotyczyły osób, które przepracowały od 11 do 15 lat. Mediana ich płac wyniosła 8 462 PLN. Na kolejnym miejscu znalazły się osoby ze stażem od 6 do 8 lat. Mediana w tej grupie wyniosła 8 383 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych administratorów systemów IT z różnym stażem pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Młodsi specjaliści zarabiali najmniej. Mediana ich płac wyniosła równe 5 000 PLN. Najwyższe zarobki otrzymywali starsi specjaliści. Ich wynagrodzenia były wyższe od młodszych specjalistów o 82%.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite administratorów systemów IT na różnym szczeblu w organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".