Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 3707 PLN
Technik dentystyczny 2748 PLN
Galwanizer 3198 PLN
Lakiernik proszkowy 2965 PLN
Technik robotyk 4342 PLN
Dekarz 2845 PLN
Rzecznik patentowy 6722 PLN
Zbrojarz 2965 PLN
Podleśniczy 5275 PLN
Coach 5300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów wybranych uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2019 roku

10.02.2020 Patrycja Małek
W niniejszym artykule przedstawiamy wynagrodzenia absolwentów wybranych uczelni technicznych ze stażem pracy nie dłuższym niż rok. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku wzięło udział 1 672 takich osób. Zdecydowaną większość respondentów stanowili mężczyźni – 1 081 osób (65%), podczas gdy respondentek było 591 (35%). Z artykułu dowiedzą się Państwo, ile wynosiły wynagrodzenia absolwentów takich uczelni jak:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

  • Politechnika Gdańska,

  • Politechnika Krakowska,

  • Politechnika Poznańska,

  • Politechnika Śląska,

  • Politechnika Warszawska,

  • Politechnika Wrocławska.
Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy wyniosła 4 210 PLN brutto w 2019 roku. Mężczyźni zarabiali więcej od kobiet o 547 PLN. Luka płacowa wyniosła 12,16%.

Wynagrodzenie całkowite absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2019 roku (PLN brutto)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuZ danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2019 roku najlepiej wynagradzani byli absolwenci Politechniki Warszawskiej. Mediana wynagrodzenia całkowitego osób, które ukończyły tę uczelnię wynosiła 4 641 PLN brutto. Drugą i trzecią z kolei uczelnią techniczną pod względem zarobków absolwentów w pierwszym roku pracy była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska. Mediana ich zarobków w 2019 roku wynosiła po 4 500 PLN brutto. Wśród badanych przez nas osób najsłabiej w 2019 roku w pierwszym roku pracy wynagradzani byli absolwenci Politechniki Krakowskiej. Mediana ich zarobków wynosiła 3 876 PLN brutto.

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów wybranych uczelni technicznych
w pierwszym roku pracy w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPrzyjrzyjmy się bliżej zarobkom najlepiej wynagradzanych absolwentów w pierwszym roku pracy. Osoby, które ukończyły Politechnikę Warszawską i dopiero rozpoczęły pracę w 2019 roku więcej zarabiały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 5 071 PLN brutto. Z kolei w polskich przedsiębiorstwach osoby, które ukończyły Politechnikę Warszawską i dopiero rozpoczęły pracę zarabiały 4 200 PLN brutto.

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów Politechniki Warszawskiej
w pierwszym roku pracy w firmach z różnym kapitałem w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuRóżnica w medianie wynagrodzeń całkowitych absolwentów Politechniki Warszawskiej, pracujących w firmach zagranicznych ze stażem pracy nie dłuższym niż rok pomiędzy specjalistami a pracownikami szeregowymi w 2019 roku wynosiła 800 PLN. Specjaliści pracujący nie dłużej niż rok w firmach zagranicznych, którzy ukończyli Politechnikę Warszawską zarabiali o 1 000 PLN więcej niż absolwenci innych uczelni technicznych z tym samym stażem pracy. W przypadku pracownika szeregowego różnica ta wynosiła 700 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów Politechniki Warszawskiej
w pierwszym roku pracy w firmach z przewagą kapitału zagranicznego na różnych szczeblach zatrudnienia w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Małek

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]