Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 5020 PLN
Kierownik projektu 8400 PLN
Elektromonter 4630 PLN
Product manager 5320 PLN
Ratownik wodny 3130 PLN
Sprzedawczyni 3200 PLN
Specjalista sem 5150 PLN
UI/UX Designer 7200 PLN
Projektant wnętrz 4430 PLN
Formierz odlewnik 4290 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów wybranych uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2019 roku

10.02.2020 Patrycja Małek
W niniejszym artykule przedstawiamy wynagrodzenia absolwentów wybranych uczelni technicznych ze stażem pracy nie dłuższym niż rok. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku wzięło udział 1 672 takich osób. Zdecydowaną większość respondentów stanowili mężczyźni – 1 081 osób (65%), podczas gdy respondentek było 591 (35%). Z artykułu dowiedzą się Państwo, ile wynosiły wynagrodzenia absolwentów takich uczelni jak:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

  • Politechnika Gdańska,

  • Politechnika Krakowska,

  • Politechnika Poznańska,

  • Politechnika Śląska,

  • Politechnika Warszawska,

  • Politechnika Wrocławska.
Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy wyniosła 4 210 PLN brutto w 2019 roku. Mężczyźni zarabiali więcej od kobiet o 547 PLN. Luka płacowa wyniosła 12,16%.

Wynagrodzenie całkowite absolwentów uczelni technicznych w pierwszym roku pracy w 2019 roku (PLN brutto)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuZ danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że w 2019 roku najlepiej wynagradzani byli absolwenci Politechniki Warszawskiej. Mediana wynagrodzenia całkowitego osób, które ukończyły tę uczelnię wynosiła 4 641 PLN brutto. Drugą i trzecią z kolei uczelnią techniczną pod względem zarobków absolwentów w pierwszym roku pracy była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska. Mediana ich zarobków w 2019 roku wynosiła po 4 500 PLN brutto. Wśród badanych przez nas osób najsłabiej w 2019 roku w pierwszym roku pracy wynagradzani byli absolwenci Politechniki Krakowskiej. Mediana ich zarobków wynosiła 3 876 PLN brutto.

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów wybranych uczelni technicznych
w pierwszym roku pracy w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPrzyjrzyjmy się bliżej zarobkom najlepiej wynagradzanych absolwentów w pierwszym roku pracy. Osoby, które ukończyły Politechnikę Warszawską i dopiero rozpoczęły pracę w 2019 roku więcej zarabiały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 5 071 PLN brutto. Z kolei w polskich przedsiębiorstwach osoby, które ukończyły Politechnikę Warszawską i dopiero rozpoczęły pracę zarabiały 4 200 PLN brutto.

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów Politechniki Warszawskiej
w pierwszym roku pracy w firmach z różnym kapitałem w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuRóżnica w medianie wynagrodzeń całkowitych absolwentów Politechniki Warszawskiej, pracujących w firmach zagranicznych ze stażem pracy nie dłuższym niż rok pomiędzy specjalistami a pracownikami szeregowymi w 2019 roku wynosiła 800 PLN. Specjaliści pracujący nie dłużej niż rok w firmach zagranicznych, którzy ukończyli Politechnikę Warszawską zarabiali o 1 000 PLN więcej niż absolwenci innych uczelni technicznych z tym samym stażem pracy. W przypadku pracownika szeregowego różnica ta wynosiła 700 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów Politechniki Warszawskiej
w pierwszym roku pracy w firmach z przewagą kapitału zagranicznego na różnych szczeblach zatrudnienia w 2019 roku (PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".